لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۴۰

عليرغم نارضايی پاره ای از بخش های حاکميت، بخصوص سپاه پاسداران، مذاکرات اتمی بغداد با نظارت مستقيم رهبر جمهوری اسلامی، بعد از انجام ديدار روز دو شنبه يوکيا آمانو از تهران، در خط دست يافتن به يک توافق کلی با گروه ۱+۵ قرار گرفت و بعد از اجلاس روز چهارشنبه بغداد، احتمالا مذاکرات کارشناسی در دو مسير موازی مابين ايران و آژانس، و همچنين اتحادیه اروپا، ادامه خواهد يافت.

آمانو ضمن اقامت يک روزه در تهران علاقمند بود فرصت ملاقات رو در رو با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بدست آورده و از نظر نهايی وی در مورد کليات توافق ايران با آژانس، که اسناد آن پس از گفتگو های بغداد تنظيم خواهد شد، مطلع شود.

با اين وجود بنظر ميرسيد سعيد جليلی، به عنوان نماينده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنيت ملی ايران، به دبيرکل آژانس اطمينان خاطر داده که تعهدات او مورد تائيد آيت الله خامنه ای قرار دارد.

اگرچه طرف رسمی مذاکرات اتمی در بغداد سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی، و رياست شورای امنيت ملی با رييس جمهور ايران است، محمود احمدی نژاد، و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مسير مذاکرات جاری دور نگاه داشته شده اند.

در جريان انتشار اخبار مربوط به ديدار آمانو با سعيد جليلی نيز به موقعيت او در شورای امنيت ملی به عنوان نماينده رهبر جمهوری اسلامی اشاره ميشد که تاکيد ديگری بود بر نقش مستقيم خامنه ای در هدايت مذاکرات اتمی بغداد.

سکوت کيهان و سپاه

روزنامه کيهان که معمولا مخالف با دادن هر نوع امتياز اتمی از جانب جمهوری اسلامی است، در جريان برگزاری مذاکرات کارشناسی، سکوت نسبی اختيار کرد.

خبرگزاری فارس منصوب به سپاه نيز، بجز انتشار يک بيانيه از سوی رييس ستاد مشترک نيرو های مسلح، مبنی بر از ميان رفتن اسرائيل، در قبال مذاکرات بغداد سياست سکوت اختيار کرد.

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان مقيم اروپا نيز که ظاهرا قصد هشدار دادن به مذاکره کنند گان اتمی را داشت با وجود قرار دادن پيام نارضايی در لفافه، در رسانه ها داخلی انعکاسی نيافت.

مذاکرات اتمی بغداد که حتی پيش از انتشار رئوس توافقهای صورت گرفته در بازار داخلی و قيمت سکه و ارز ايران اثر وضعی و فوری باقی گذاشت و به کاهش نرخ برابری ارز های خارجی و تقويت پول ملی در روز چهارشنبه انجاميد، با برگزاری جلسات کارشناسی و دادن و گرفتن امتياز های متقابل طی هفته آينده ادامه خواهد يافت.

ستاد های پشتيبانی

مذاکرات اتمی بغداد از ساعت ۹ صبح به وقت گرينويج و ظهر به وقت بغداد آغاز شد. گروه مذاکره کننده به رياست کاترين اشتون دارای يک ستاد مشورتی و پشتيبانی در امان پايتخت اردن است.

اين مرکز با حضور کارشناسان آژانس، ديپلمات های آمريکا و همچنين نمايندگان چند کشور اروپايی منجمله بريتانيا، تقويت شده است.

گروه ايران نيز در درون سفارت جمهوری اسلامی در بغداد يک ستاد پشتيبانی و ارتباطی با تهران برقرار کرده است.

با وجود وابستگی مستقيم حسن دانايی فر، سفير جمهوری اسلامی، به سپاه پاسداران، و نارضايی سپاه در قبال روند مثبت مذاکرات و توافقهای اتمی بغداد، ستاد پشتيبانی گروه مذاکره کننده مسقر در سفارت کاملا همراه و در اختيار نمايندگان رهبر جمهوری اسلامی قرار داشته است.

مراکز نظامی مورد نظر آژانس برای بازديد ، مانند پارچين، در کنترل سپاه پاسداران قرار دارند.

پاره ای از کارشناسان اتمی و نظامی ايران که آژانس علاقمند به ديدار و انجام مصاحبه با آنها است ( منجمله فخری زاده ) نيز در ليست وا بستگان سپاه و يا اعضاء نهاد های وابسته به اين نيرو قرار دارند.

از اين لحاظ سپاه در قبال مذاکرات جاری و توافق های اتمی دارای منافع مستقيم و حساسيت خاص است. دولت نيز به دليل کنار گذاشته شدن از مسير مذاکرات جاری، از نحوه انجام اين مذاکرات چندان راضی نيست.

با اين وجود، هدايت مذاکرات توسط رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نظارت مستقيم بر آن، شانس دست يافتن به توافق های کلی در بغداد را افزايش داد.

به رسميت شناختن حق ايران برای ادامه فعاليت های اتمی در قالب ان پی تی، موافقت با اجرای بخشهايی از مفاد پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، بمنظور اطمينان يافتن از عدم انحراف برنامه های اتمی در آينده، تدوين مداليته برای رفع ابهام های آژانس، مبادله اورانيوم غنی سازی شده با غلظت ۲۰ در صد با سوخت توليد شده، و اعلام توقف غنی سازی با غلظت بيش از ۳.۵ تا ۵ در صد، به دليل عدم نياز داخلی، در رديف توافقهای اصلی بغداد قرار دارد.

XS
SM
MD
LG