لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۲۷

کشف بقايای سپاه مفقود شده «۵۰ هزار نفره» هخامنشی


صدها جمجمه و استخوان که گفته می شود متعلق به کمبوجیه است در مصر کشف شد.
براساس تحقيقات و اکتشافات دو باستانشناس ايتاليايی يک سپاه بزرگ هخامنشی حدود ۲۵۰۰ سال پيش در مسير حرکت خود به سمت دره شيوا در مصر در صحراهای غربی اين کشور زير طوفان شن ناپديد شده است.

خلاصه ای از نتايج اين تحقيقات که در وب سايت خبرگزاری ان بی سی منتشر شده ممکن است کليد کشف يکی از بزرگترين اسرار باستانشناسی جهان باشد.

در حفاری های انجام شده در يک نقطه دورافتاده در قلب صحراهای مصر اسلحه های برنزی گردنبندهای نقره و صدها قطعه استخوان انسان کشف شده است. اين اکتشافات ممکن است بالاخره سرنوشت سپاه ۵۰ هزار نفره کموجيه پادشاه ايران را روشن کند.

براساس اين تحقيقات باستانشناسی سپاه ۵۰ هزار نفره امپراطوری ايران زير طوفان شن دفن شده است.

به نوشته هرودت مورخ يونانی کمبوجيه پسر کوروش کبير پس از آنکه موبدان معبد آمون از پذيرش فرمانروايی وی بر مصر سرپيچی کردند يک سپاه ۵۰ هزار نفره را برای تصرف دره شيوا و معبد آمون اعزام کرد.

اين سپاه پس از هفت روز پياده روی در صحرا به واديه ای رسيد که مورخان معتقدند ال خارگا بوده است. ولی پس از ترک اين محل ديگر هيچ اثری از سپاه ديده نشد. به نوشته هرودت باد شديدی که از جنوب می وزيد با خود يک طوفان شن عظيم را جاری کرد و تمامی اين سپاه زير اين طوفان شن ناپديد شد.

چون هيچ اثری از بقايای اين سپاه کشف نشده بود مورخان و باستانشناسان معاصر داستان هرودت در مورد اين سپاه را بيشتر يک افسانه تلقی می کردند.

اما اکنون دو باستانشناس برجسته ايتاليايی مدعی اند که شواهد و آثار قابل اعتمادی يافته اند که نشان می دهد ای سپاه امپراطوری ايران حقيقتا توسط طوفان شن نابوده شده است. اين دو باستان شناس به نام های آنجلو و آلفردو کاستيجيونی نتايج تحقيقات ۱۳ ساله خود در مورد ناپديد شدن سپاه امپراطوری ايران را چندی پيش در فستيوال فيلم های باستان شناسی عرضه کردند.

اين دو باستانشناس ايتاليايی از سال ۱۹۹۶ در بخشی از صحرای مصر و به فاصله کمی از شيوا در جستجوی اشيای ديگری بودند که به طور تصادفی چند قطعه کوچک برنزی را کشف کردند که بعدا معلوم شد قطعات سلاح های جنگی مربوط به دوره اوليه هخامنشی است.

اين ابزارهای جنگی و تعدادی گردنبند و گوشواره نقره ای در محدوده ای به شعاع چند صد متری از يک صخره بزرگ در دل صحرا کشف شده اند و باستانشناسان معتقدند که به هنگام وقوع طوفان شن بخشی از اين سپاه ۵۰ هزار نفره زير اين صخره بزرگ پناه گرفته بودند.

يکی از نکاتی که می تواند به اثبات کشفيات اين دو برابر ايتاليايی کمک کند تحقيقات آنها در مورد نقشه های باستانی مصر است. آنها معتقدند که سپاه کمبوجيه برخلاف معمول و تصور رايج مسيری از سمت غرب را برای رسيدن به دره شيوا برگزيد. اين نقشه ها از دقت لازم برخوردار نبود و شايد سپاه کمبوجيه خود دچار اشتباه شد و در نهايت به جای رسيدن به شيوا در نقطه ای به فاصله صد کيلومتری آن با يک طوفان شن عظيم روبرو شد.

اين دو باستان شناس ايتاليايی در آخرين بخش از تحقيقات ميدانی خود در سال ۲۰۰۲ تصميم گرفتند که داستان های اعراب بدوی ساکن اين بخش از صحراهای مصر را بررسی کنند. با کمک ساکنان باديه های اين منطقه دو باستانشناس ايتاليايی يک گور جمعی حاوی صدها قطعه استخوان های انسان را يافتند. در بين اين استخوانها تعدادی نوک پيکان هخامنشی و چند قطعه فلزی افسار اسب کشف شده است.

آنجلو و آلفردو کاستيجيونی نتايج تحقيقات و اکتشافات خود را در اختيار مرکز باستانشناسی مصر قرار داده و منتظر اجازه و همکاری آنها برای ادامه اکتشافات هستند. تا اين لحظه هنوز پاسخی به آنها داده نشده است ولی اين دو برادر معتقدند که سپاه مفقود شده کمبوجيه در نقطه ای در همين منطقه و احتمالا در عمق ۴ تا ۵ متری صحرا دفن شده است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG