لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۵۸

پیشرفت واقعی برنامه هسته ای ایران چقدر است؟


موسسه علوم و امنيت بين المللى ماه گذشته در گزارش خود در مورد توان غنى سازى ايران نوشت كه این كشور براى توليد يك سلاح هسته اى به حجمى بين ۱۲۰ تا ۲۱۰ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ درصدى نياز دارد.
موسسه علوم و امنيت بين المللى در تحليل تازه اى به بررسى ميزان پيشرفت برنامه هاى هسته اى ايران پرداخته و در آغاز به سخنان اخير على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى، اشاره مى كند كه اعلام كرد ايران در نظر دارد تا سپتامبر ۲۰۱۱ بيش از ۱۲۰ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد توليد كند.

آن طور كه این مقام ايرانى گفت اين اورانيوم براى مصرف در راكتور تحقيقاتى تهران توليد خواهد شد. در عين حال على اكبر صالحى افزود كه ايران به دنبال توليد صفحه های سوخت هسته اى است.

اعلام اين موضوع باعث نگرانى شده كه شايد ايران در حال يك پيشرفت آهسته و پنهان در زمينه غنى سازى است و مى تواند حجم بسيار بيشترى از اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را توليد كند. اين خود يك راه محتمل براى نزديك تر شدن به مرحله توليد سلاح هسته اى است.

موسسه علوم و امنيت بين المللى ماه گذشته در گزارش خود در مورد توان غنى سازى ايران نوشت كه این كشور براى توليد يك سلاح هسته اى به حجمى بين ۱۲۰ تا ۲۱۰ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ درصدى نياز دارد.

در عين حال اين موسسه پژوهشى ارزيابى كرده بودكه احتمالا حكومت ايران براى توليد ۱۲۵ كيلوگرم اورانيوم با غظت ۲۰ درصد حداقل دو سال و نيم وقت لازم دارد. بنابراين در واكنش به اظهارات اخير على اكبر صالحى بايد گفت كه ايران براى توليد اين حجم تا سپتامبر سال ۲۰۱۱ به بيش از يك كاسكت نياز دارد.

موسسه علوم و امنيت بين المللى سپس خاطر نشان مى كند كه با وجود ادعاى ايران در مورد توليد اورانيوم ۲۰ درصدى براى مصرف در راكتور تحقيقاتى تهران نبايد فراموش كرد كه اين حجم از اورانيوم غنى شده با ميزان مورد نياز براى توليد سلاح هسته اى بسيار نزديك است.

این موسسه سپس با تكيه به بيانيه رييس سازمان انرژى اتمى ايران در مورد سرعت تولید اورانيوم ۲۰ درصدى مى نويسد ايران راههاى جديدى را براى افزودن بر ميزان بهره ورى از اورانيوم با غلظت پايين پيدا كرده است. ايران در پايان روند افزايش عيار اورانيوم ۳.۵ درصدى و تبديل آن به اورانيوم ۲۰ درصدى ناخالصى هاى به جا مانده از اين روند را دوباره غنى مى كند و به اين ترتيب به حجم اورانيوم با غلظت پايين خود مى افزايد.
هر چند مقام های هسته اى ايران درجه غلظت اورانيومى را كه محصول اين روند دوم غنى سازى است اعلام نكرده اند ولى نتيجه آن مى تواند توليد اورانيومى با غلظت ۳.۵ درصد باشد. به اين ترتيب با تكرار روند غنى سازى ايران می تواند با استفاده از حجم كمترى از اورانيوم ۳.۵ درصدى ميزان بيشترى از اورانيوم ۲۰ درصدى را توليد كند.

موسسه علوم و امنيت بين المللى سپس مى افزايد كه چنين روشى از بازيافت مجدد براى كشورى كه حجم محدودى از اورانيوم غنى شده دارد يك روش بسيار مفيد است.

به عنوان مثال بدون تكرار روند بازيافت، حكومت ايران براى توليد ۲۵ كيلوگرم اورانيوم با غلظت تسليحاتى حداقل به ۲۰۰۰ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۳.۵ درصدى نياز دارد. اما با تكرار بازيافت و غنى سازى زباله هاى به جا مانده از هر مرحله غنى سازى ايران ممكن است بتواند فقط با هزار كيلو گرم اورانيوم ۳.۵ درصدى در پايان اين روند ۲۵ كيلوگرم اورانيوم با غلظت تسليحاتى را توليد كند.

هر چند اين روند تكرار بازيافت به تعداد بيشترى سانتريفيوژ نياز دارد ولى اين امكان را فراهم مى كند كه ايران با حجم كمترى از اورانيوم با غلظت ناچيز به سوخت هسته اى با عيار بالاتر دست پيدا كند.

نتيجه گيرى

موسسه علوم و امنيت بين المللى در پايان خاطر نشان مى كند كه شوراى امنيت سازمان ملل متحد از دولت ايران خواسته است تا فعاليت هاى غنى سازى خود را متوقف كند.

بيانيه اخير على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى ايران تاييد ديگرى است بر ضرورت رسيدن به اين هدف. به همين خاطر مسئله معاوضه سوخت هسته اى ايران به عنوان گامى در مسير تعليق غنى سازى در داخل این كشور و بناى حدى از اعتماد در رابطه با جامعه بين المللى يك موضوع بسيار مهم است.

على اكبر صالحى در بيانيه اخير خود مدعى مى شود كه ايران «اكنون در حال توليد ميله هاى سوخت هسته اى است». به احتمال زياد اين اظهارات، بزرگ جلوه دادن توانايى هاى ايران است.

بيانيه رييس سازمان انرژى اتمى ايران نشان مى دهد كه اين كشور در حال افزايش توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصدى است ولى ايران هنوز تكنولوژى لازم براى ساخت ميله هاى سوخت هسته اى را ندارد.

اين وضعيت نشان مى دهد كه هنوز فرصت براى معاوضه سوخت هسته اى وجود دارد. طبق يك چنين توافقى ايران توليد اورانيوم ۲۰ درصدى را متوقف كرده و سوخت هسته اى خود را با عيار ۳.۵ درصد به يك كشور ديگر منتقل مى كند. اگر هدف ايران واقعا تامين سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتى تهران تا سپتامبر سال آينده است يك چنين اقدامى به نفع ايران خواهد بود.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG