لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۰:۰۰

طرح امنيت محله محور، پروژه تازه نيروی انتظامی


فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی سال آينده را «سال پيشگيری» و اجرای طرح «امنيت محله محور» اعلام کرده است.


در حالی که عملکرد و برخوردهای نيروی انتظامی با مردم طی سال جاری با انتقاد های فراوانی مواجه شده، اسماعيل احمدی مقدم با اشاره به ساخت مراکز انتظامی در کوچه ها و محله ها و حضور نيروهای انتظامی در محلات ، از اجرای طرح تازه ای در سال آينده خبر داد.


خبر اجرای طرح جديد نيروی انتظامی برای سال آينده در حالی از سوی اسماعيل احمدی مقدم اعلام شده است که برخوردهای خشونت آميز نيروی انتظامی با مردم در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی در ماه های گذشته با انتقادهای فراوان داخلی و بين المللی مواجه شد.


در باره طرح های نيروی انتظامی نظر دهيد


از سوی ديگر، عدم رضايت مردم از برخوردهای خشن نيروی انتظامی طی سال گذشته موجب شد تا حتی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم نيز در آستانه انتخابات مجلس، نقش دولت نهم در تصويب و اجرای اين طرح را انکار کند؛ هر چند اين امر، با واکنش متقابل نيروی انتظامی و قوه قضاييه روبه رو و دولت محمود احمدی نژاد به سياسی کاری در آستانه انتخابات متهم شد.


همچنين بسياری از اشخاص و گروه ها و احزاب حامی دولت نهم نيز که پيشتر از طرح ارتقای امنيت اجتماعی حمايت کرده بودند، اخيرا به انتقاد از عملکرد نيروی انتظامی در برخورد با مردم پرداخته اند.


پس از اجرای طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» در سال جاری، فرمانده نيروی انتظامی با اعلام اينکه «امسال حدود ۶۰ هزار تن با اصلاح ساختار، از ستادها و بخش های پشتيبانی به يگان های صنفی و عملياتی اضافه شدند» اعلام کرد که سال آينده «سال پيشگيری» و اجرای طرح «امنيت محله محور» خواهد بود.


اسماعيل احمدی مقدم، با اعلام اجرای اين طرح از آغازين روزهای سال آينده گفت:« امسال، «سال امنيت اجتماعی» بود و سال آينده، «سال پيشگيری» است. پيشگيری به اين معنی است که نبايد اساسا اجازه وقوع جرم داده شود و بر اين اساس در اين سال، کلانتری ها و پاسگاه ها به عنوان ستون فقرات نيروی انتظامی بايد تقويت شوند و طرح «امنيت محله محور» با مشارکت مردم اجرا می شود.»


خبر اجرای طرح جديد نيروی انتظامی برای سال آينده در حالی از سوی اسماعيل احمدی مقدم اعلام شده است که برخوردهای خشونت آميز نيروی انتظامی با مردم در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی سال جاری با انتقادهای فراوان داخلی و بين المللی مواجه شد.

احمدی مقدم اجرای اين طرح را ادامه طرح ارتقای امنيت اجتماعی دانسته و گفته است: در طرح امنيت اجتماعی بيشتر با مجرمان سابقه دار و خشن، مزاحمان و هنجارشکنان برخورد شد و اين طرح زمانی به اجرا درآمد که جرايم از خطوط قرمز عبور کرده بودند، اما خوشبختانه پس از اين عمليات ها، کمتر شاهد اوباشگری و تخريب در کشور بوده ايم و توانستيم اين قبيل جرايم را به حد معمول برسانيم و بر اين اساس، شعار «پيشگيری» را برای سال آينده در نظر گرفته ايم.


فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفت: «با اجرای اين طرح در سال آينده، در هر کوی و برزن و شهر و روستايی، با هدف اجرای طرح امنيت محله محور، ايستگاه های پليس راه اندازی می کنيم و به اين ترتيب به ازای هر ناحيه شهرداری، يک ايستگاه انتظامی برپا می شود تا نيروهای اين ايستگاه ها که صرفا عملياتی هستند، به سرعت خود را به محل حادثه يا جرم برسانند که اين مسئله، تقويت گشت ها در محله ها از سوی پليس و مردم را می طلبد.


چابک سازی پليس


اسماعيل احمدی مقدم ، فرمانده نيروی انتظامی در حالی از گسترش نيروها و مراکز انتظامی و اجرای طرح ديگری مانند «طرح ارتقای امنيت اجتماعی» از سوی نيروی انتظامی در سال آينده خبر داد که پيش از اين مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی خواستار «چابک سازی پليس» شده بود.


در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با عنوان «پليس چابک و متغيرهای تاثيرگذار» روز ۳۰ دی ماه منتشر شد، آمده بود: «يک سازمان زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری - داخلی و با ديگر سازمان ها- قادر به هماهنگی باشد و به صورت سريع و کارآ همه منابع مورد نياز را توليد، تحويل و پشتيبانی کند و سازمان پليس نيز از اين امر مستثنی نيست زيرا با افزايش روند جرم و جنايت و حرفه ای شدن مجرمين در دنيای امروز، نياز به چابک سازی پليس به خوبی احساس می شود.»


در بخش ديگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنين آمده است: چابکی در سازمان پليس به اين معناست که سازمان به لحاظ کالبدی (ساختاری)، اجرايی و عملکردی دارای قابليت های مناسب و لازم در زمينه های تناسب ساختار، سرعت عمل و واکنش به موقع و مناسب باشد و چابکی در واقع برای مهندسی موسسات پليسی يک پارادايم جديد است و نياز به اين پارادايم جديد، مبتنی بر افزايش نرخ تغيير جرائم در محيط يا به عبارت ديگر افزايش نرخ جرم و جنايت و ناامنی در جامعه است، که موسسات و سازمان های امنيتی و پليسی را وادار به پاسخ پيش کنشی به تغييرات می کند.


XS
SM
MD
LG