لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۲۲

«۶۱ درصد ايرانی ها موافق رابطه نزديک با خارج هستند»


جوانان ایرانی در پارکی در تهران.(عکس: AFP)

بر اساس نتايج تحقيق يک مرکز نظر سنجی در آمريکا اکثريت مردم در کشورهای مسلمان با جهانی شدن اقتصاد موافق هستند به شرط آنکه اين روند به جايگزينی فرهنگ غرب و نفوذ آن در کشورهای آنان منجر نشود.


موسسه پژوهش و نظر سنجی جهانی ( WPO ) که مرکز آن در واشينگتن است اخيرا در مورد ديدگاه مردم کشورهای مسلمان در مورد جنبه های مختلف پيوند اين کشورها با غرب در شش کشور نظرسنجی هايی انجام داده که نتايج آن روز چهارشنبه اين هفته انتشار يافت.


استيون کول، مدير اين موسسه می گويد: اکثريت مسلمانان با روند جهانی شدن اقتصاد مخالفتی ندارند و معتقدند که ادغام بيشتر اقتصاد کشورهای آنان در مناسبات جهانی روند مثبتی است ولی آنها نمی خواهند که ارزش های غربی جايگزين فرهنگ و سنن ملی آنها شود.


موسسه پژوهش و نظر سنجی جهانی ( WPO ) تحقيقات اخير خود را بر اساس مصاحبه و نظر سنجی از پنج هزار و ۲۰۰ نفر از ساکنان کشورهای مصر، آذربايجان، اندونزی، ايران ، ترکيه و سرزمين های فلسطينی و طی ماه های ژانويه و فوريه سال جاری انجام داده است.


بر اساس نتايج اين تحقيقات، بخش اعظم مردم مصر و اکثريت جمعيت مسلمان کشور نيجريه گفته اند که جهانی شدن اقتصاد به خصوص گسترش مناسبات تجاری اين کشورها با جهان خارج پديده مثبتی است.


آمار موسسه پژوهش و نظر سنجی جهانی نشان می دهد که در آذربايجان ۶۳ درصد، در ايران و اندونزی ۶۱ و در سرزمين های فلسطينی ۵۸ درصد از پاسخ دهندگان به یک نظر سنجی موافق مناسبات اقتصادی نزديک تر کشور خود با جهان خارج هستند.

آمار اين موسسه نشان می دهد که در آذربايجان ۶۳ درصد، در ايران و اندونزی ۶۱ و در سرزمين های فلسطينی ۵۸ درصد از پاسخ دهندگان به اين نظر سنجی نيز موافق مناسبات اقتصادی نزديک تر کشور خود با جهان خارج هستند.


در ترکيه موافقان جهانی شدن اقتصاد در اکثريت نبودند اما با اين وجود درصد آنها بيشتر از مخالفان نزديکی بيشتر ترکيه به اقتصاد جهانی است.


تحقيقات موسسه پژوهش و نظرسنجی ( WPO ) نشان می دهد که به طور متوسط تقريبا دو سوم از پاسخ دهندگان – حدود ۶۴ درصد از مردم در کشورهای مسلمان – گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با جهان خارج را به نفع کشور خود می دانند.


مدير موسسه پژوهش و نظر سنجی جهانی ( WPO ) می گويد: تحقيقات اخير نشان می دهد که برای درصدی از مردم کشورهای مسلمان دليل عدم تمايل به جهانی شدن اقتصاد مخالفت آنها با سياست های دولت آمريکا و تا حدی دولت های اروپايی است.


آنها با دخالت غرب در امور کشورهای خود مخالفند و آنرا سمبل «گلوباليزاسيون» يا جهانی شدن اقتصاد می دانند.


استيون کول می افزايد: با وجودی که بخشی از مردم کشورهای مسلمان خواهان تغيير فرهنگ خود و يا پيروی از ارزش های غربی نيستند ولی تمايل دارند که کشورشان در روند جهانی اقتصاد مشارکت داشته باشد.


بر اساس نظرسنجی که سال گذشته توسط همين موسسه در چهار کشور مصر، مراکش، پاکستان و اندونزی انجام شد حدود سه چهارم از پاسخ دهندگان طرفدار حفظ فرهنگ خود در مقابل نفوذ و تاثير فرهنگ غرب بودند.


XS
SM
MD
LG