لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۱۵

خبرگزاری رويترز خلاصه‌ای از جدول زمانی اجرای «طرح عملی جامع و مشترک» را که ايران و شش قدرت جهانی روز سه‌شنبه ۱۴ ژوييه در مورد آن به توافق رسيدند منتشر کرده است.

هيچ تاريخ دقيقی برای شروع اين اقدامات اجرايی مشخص نشده و طبق توافق دو طرف اين جدول زمانی «از زمان پايان مذاکرات» شروع می‌شود.

زمان نهايی شدن توافق: ايران و شش قدرت جهانی طرح موسوم به JCPOA را امضاء و تاييد می‌کنند. اين طرح به سرعت و بدون درنگ برای تاييد و تصويب به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارسال می‌شود.

اتحاديه اروپا به سرعت قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد را که بر اساس اين طرح تهيه خواهد شد، تاييد خواهد کرد. ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی راه‌های اجرايی برای تمام شروط مربوط به شفافيت را بررسی و تعيين کرده و برای اجرا آماده خواهند کرد.

زمان انطباق با توافق: ۹۰ روز پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد و يا طبق توافق دو طرف، زودتر از آن تعيين خواهد شد. طرف‌های امضاء کننده طرح موسوم به JCPOA اقدامات و تدارک لازم برای اجرای تعهدات خود را انجام خواهند داد.

ايران اجرای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را که به معنای افزايش بازرسی از مراکز هسته‌ای است، به موقع به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خبر خواهد داد تا از زمان آغاز قرارداد اجرا شود. ايران تعهدات مربوط به فعاليت‌های هسته‌ای گذشته خود را به اجرا خواهد گذاشت.

اتحاديه اروپا با تصويب لغو تحريم‌های مربوط به فعاليت هسته‌ای ايران آن را همزمان با تاييد آژانس از اجرای تعهدات ايران در اين دوره و مصادف با زمان اجرای توافق به اجرا خواهد گذاشت. رييس جمهوری آمريکا فرمانی برای لغو تحريم‌های ايران صادر خواهد کرد که از زمان آغاز توافق به اجرا گذاشته خواهد شد.

اجرای توافق: زمانی اتفاق خواهد افتاد که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تاييد کند ايران تعهدات خود در زمينه برنامه هسته‌ایش را اجرا کرده است. اتحاديه اروپا تحريم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ايران را لغو و يا تعليق خواهد کرد. فهرست اين موارد در پيوست شماره دو توافق ذکر شده است.

دولت آمريکا به تحريم‌های ايران که به برنامه هسته‌ای مربوط می‌شوند پايان خواهد داد. اين موارد نيز در پيوست شماره دو توافق ذکر شده‌اند. سازمان ملل متحد نيز تحريم‌های خود عليه ايران را متوقف خواهد کرد.

دوره انتقالی: به فاصله هشت سال پس از زمان انطباق با توافق و يا بر اساس گزارش مدیرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که تاييد کند تمام مواد و فعاليت‌های هسته‌ای در ايران اهداف صلح آميز دارند، می‌تواند زودتر اتفاق بيافتد.

اتحاديه اروپا به تمام موارد باقيمانده از تحريم‌ها عليه ايران پايان خواهد داد. دولت آمريکا نيز تحريم‌های باقيمانده عليه ايران را لغو يا اصلاح خواهد کرد و قوانين خود در اين زمينه را تغيير خواهد داد. ايران پروتکل الحاقی مربوط به افزايش بازرسی از فعاليت‌های هسته‌ای را تصويب خواهد کرد.

خاتمه توافق: به فاصله ده سال پس از زمان انطباق اتفاق خواهد افتاد به شرط آنکه هيچ يک از تحريم‌های سازمان ملل متحد ابقاء نشده باشد. سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌ای، خاتمه طرح موسوم به JCPOA را تاييد خواهد کرد.

شورای امنيت ديگر در مورد فعاليت‌های هسته‌ای ايران تحقيق و اقدام نخواهد کرد يا به طور کلی اين پرونده را خواهد بست.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG