لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۶

واکنش اسراییلی ها به قطعنامه تحریم ایران


اسرائیل تحریم های اعلام شده را کافی ندانسته و خواهان « اتخاذ تدابیرسریع و قاطعانه دیگری » شده است.

مقامات وتحلیلگران اسراییلی روز یکشنبه ، سوم دی ماه، برقراری پاره ای تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را ، هرچند اقدامی بسیارمهم ، اما درمقیاس « کاچی بهترازهیچی» تلقی کردند.


به ارزیابی اکثر آنها، این قطعنامه می تواند تنها گامی نخست دراعمال سیاست های سخت گیرانه بیشتر در آینده علیه نظام سیاسی حاکم برایران باشد.


دانی گیلرمن ، سفیر اسرائیل درسازمان ملل متحد، روزیکشنبه درمصاحبه ای با رادیو ملی اسرائیل گفت: « این قطعنامه، فرستادن علامتی روشن به حاکمان ایران است، که اگر به مطالبات جهانی گردن ننهند، با تحریم های جدی تری روبروخواهند شد.»


گیلرمن درعین حال ارزیابی کرد که رژیم ایران به این قطعنامه بی اعتنائی کند، و گفت که این قطعنامه دولت تهران را ازتحقق بلندپروازی هسته ای خود بازنخواهد داشت.


رافی ایتان، یکی ازوزیران دولت اسرائیل وازاعضای پیشین سازمان موساد، نیز با استقبال ازقطعنامه، به گسترش مخالفت های داخلی با سیاست های آقای احمدی نژاد اشاره کرد، ونتایج انتخابات اخیر ایران رامورد استناد قرارداد.درگذشته بارها به ایران سفرکرده وبا ایران وایرانیان به خوبی آشنائی دارد و مطمئن است که ملت خردمند ایران، نظام سیاسی حاکم برکشور خود را تاب نخواهد آورد.
یک وزیر اسراییلی

وی گفت: درگذشته بارها به ایران سفرکرده وبا ایران وایرانیان به خوبی آشنائی دارد و« مطمئن است که ملت خردمند ایران، نظام سیاسی حاکم برکشور خود را تاب نخواهد آورد، هرچند که ممکن است عمر این حکومت چند صباحی دیگر بدرازا بیانجامد.»


وی گفت: « ملت ایران باهوشترازآن است که درطول زمان، با چنین نظام خودکامه وبنیادگرائی کنارآید.»


یوسی بیلین ، رهبر جبهه متحد احزاب چپ اسرائیل درپارلمان این کشور، نیز ازقطعنامه استقبال کرد ولی گفت: تنها درصورت برقراری تحریم های اقتصادی جدی وموثر، مانند تحریم خرید نفت ایران وتحریم فروش بنزین به ایران، می توان انتظارداشت که حکومت ایران به درخواست های جهانی گردن بگذارد.


تسویکا برئل ، یک کارشناس اسرائیلی امورایران نیز درروزنامه « هاآرتص » ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی به برنامه های هسته ای خود ادامه خواهد داد وقطعنامه جدید شورای امنیت، اثری درتکمیل چرخه سوخت اتمی ایران نداشته باشد.


افرائیم کام ، یک استاد دانشگاه که کتاب هائی درباره ایران امروز نگاشته، امروز به رادیوی ملی اسرائیل گفت: جمهوری اسلامی ایران از این قطعنامه هراسان نخواهد شد.


یوسی ملمن ، یک کارشناس امور خاورمیانه، نیز امروز درمقاله ای درروزنامه « هاآرتص» نوشت: « جهان آزاد بزودی باید تصمیم های بسیارمهمتری درقبال نظام حاکم برایران بگیرد.»


XS
SM
MD
LG