لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ تهران ۱۹:۰۱

کاهش بودجه و برنامه های سرويس جهانی بی بی سی


پس از هفته ها و ماه ها حدس و گمان در مورد چگونگی و جزييات کاهش بودجه و در نتيجه آن کاهش فعاليت های سرويس جهانی بی بی سی، روز چهارشنبه مدير اين سرويس رئوس تغييرات را اعلام کرد.

به نوشته روزنامه گاردين از سال گذشته که دولت بريتانيا برنامه صرفه جويی و کاهش بودجه دولت را اعلام کرد، وزارت خارجه نيز به تبع آن تصميم گرفت که از سال ۲۰۱۱ حدود ۱۵ درصد از بودجه سرويس جهانی بی بی سی را کاهش دهد. هر چند بودجه اصلی شبکه بی بی سی از محل ماليات ويژه ای است که از مردم دريافت می شود اما هزينه سرويس جهانی اين شبکه هميشه توسط وزارت خارجه پرداخت شده است.

براساس سخنان « پيتر هوروکس» مدير سرويس جهانی بی بی سی تحت تاثير اين کاهش بودجه حدود ۶۵۰ نفر از کارکنان اين سرويس شغل خود را از دست داده و با کاهش مجموعه ای از توليدات آن احتمالا رقمی حدود ۳۰ ميليون نفر از مخاطبان هميشگی سرويس جهانی بی بی سی از اين برنامه ها محروم خواهند شد.

بخش های اصلی اين صرفه جويی شامل قطع برخی از توليدات به زبان انگليسی خواهد بود که در نتيجه آن حدود ۷۰ نفر کار خود را از دست خواهند داد. بخش مهم ديگر از صرفه جويی تعطيل کردن برنامه های راديويی و وب سايت بی بی سی به زبانهای صربی، آلبانيايی، مقدونی و همينطور برنامه های به زبان پرتغالی برای غرب آفريقا هستند.

به گزارش روزنامه گاردين عرصه های ديگری که فعاليت آن کاهش خواهد يافت قطع پخش برنامه های راديويی برای چين ، روسيه و ترکيه و قطع برنامه های راديويی شامگاهی بخش عربی است. ضمن این که پخش برنامه های راديويی روی موج کوتاه در تمام بخش های سرويس جهانی بی بی سی محدود خواهد شد.

دو بخش عمده از زبان های خارجی سرويس جهانی بی بی سی که اين کاهش بودجه به شدت روی آنها تاثير خواهد گذاشت بخش روسی است که ۴۵ کارمند خود را از دست می دهد و ديگری بخش عربی است که بخشی از پوشش راديويی و توليد برنامه های تلويزيونی آن قطع می شود.

«مارک تامسون» مديرعامل شبکه بی بی سی وعده داده که در سال ۲۰۱۴ يعنی زمانی که قرار است تامين بودجه سرويس جهانی به طور کامل از محل ماليات تامين شود بخشی از اين کاهش ها را جبران کرده و باری ديگر فعاليت سرويس جهانی را احيا کند.

به نوشته روزنامه گاردين در اين تغيير استراتژيک و مهم در کار سرويس جهانی بی بی سی به نظر می رسد که در آينده دو کانال تلويزيونی مهم آن يعنی تلويزيون عربی وفارسی همکاری نزديکتری خواهند داشت. شايد به دليل اهميت مسايل سياسی در اين بخش از جهان اين دو برنامه کمتر از سايرين دچار محدوديت شوند.
XS
SM
MD
LG