لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ تهران ۱۳:۱۱

تاثير انتخاب هاشمی رفسنجانی بر فضای سياسی ايران


اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه با ۴۱ رای در مقابل ۳۴ رای احمد جنتی به عنوان رييس اين مجلس انتخاب شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه به عنوان رييس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.


به گزارش خبرگزاری ها در ايران، در دومين اجلاس رسمی چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی با ۴۱ رای در مقابل ۳۴ رای احمد جنتی به عنوان رييس اين مجلس انتخاب شد.


اکبر هاشمی رفسنجانی جانشين علی مشکينی شد که روز هشتم مردادماه سال جاری بر اثر بيماری و کهولت سن درگذشت.


اما انتخاب آقای رفسنجانی چه تاثيری بر فضای سياسی ايران خواهد گذاشت و چه پيامدهايی به همراه خواهد داشت؟ ماشاءالله شمس الواعظين، علی کشتگر و محمد صادق جوادی حصار در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش پاسخ گفته اند.


اکبر هاشمی رفسنجانی ظاهرا قصد دارد باقی مانده حيات سياسی خود را به نقد مسايل سياسی ايران و باز گرداندن اوضاع به سمت يک وضعيت قابل قبول برای جامعه ايران اختصاص دهد.
ماشاء الله شمس الواعظین، روزنامه نگار

تعادل بيشتردر توازن قوا


ماشاء الله شمس الواعظين، روزنامه نگار، در گفت و گو با راديو فردا، انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان رهبری را تحول مهمی ارزيابی کرد و گفت:«تمام تلاش اصولگرايان اين بود که در برابر آقای هاشمی رفسنجانی صف آرايی کنند و ايشان را در ادامه فشارهای اخير، يعنی از انتخابات رياست جمهوری بدين سو، به دليل اتخاذ مواضع مستقل به حاشيه برانند.»وی در اين ارتباط به مباحث مطرح شده در خصوص آخرين جلد خاطرات رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به نام به سوی سرنوشت اشاره کرد که به گفته او، بيانگر پاره ای از واقعيت های جامعه ايران در دهه ۶۰ و ۷۰ خورشيدی است.


آقای شمس الواعظين، آرای اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل احمد جنتی را که از حمايت مخالفان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام برخوردار بود، نشانگر اين موضوع دانست که «بدنه سياسی روحانيت جامعه ايران هنوز از هوشياری و آگاهی لازم برخوردار است که اجازه ندهد اوضاع به گونه ای دگرگون شود که شخصيت هايی مانند آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به ثقل و وزن سياسی و سابقه ای که در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی و اسناد پشت پرده آن دارد، به حاشيه رانده شوند و نسل جديدی که می خواهد گذشته را از ياد ببرد و يا از گذشته جدا شود، بر سر مصدر امور ننشيند.»


وی ابراز اميدواری کرد که با رياست اکبرهاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، وظايف اين مجلس مطابق قانون اساسی و فلسفه وجودی مجلس خبرگان و به طور مشخص، بند مربوط به نظارت بر عملکرد رهبری، در دوره رياست او جامه عمل بپوشد.


اين روزنامه نگار افزود:«اين تحول بسيار مهمی خواهد بود و آقای هاشمی رفسنجانی به اين موضوع هم اشاره کرده است.»


ماشاءالله شمس الواعظين سپس ابراز اميدواری کرد که اين موضوع « سرآغاز تحول مهمی در راه محدود کردن رهبری در چهارچوب قانون و قانون اساسی و مشخص کردن اختيارات رهبری دراين چهارچوب و با نظارت مجلس خبرگان رهبری باشد و در نتيجه، تعادل بيشتری در توازن قوا در ساخت سياسی نظام جمهوری اسلامی ايران ايجاد شود.»


به گفته وی، اکبر هاشمی رفسنجانی ظاهرا قصد دارد باقی مانده حيات سياسی خود را به نقد مسايل سياسی ايران و باز گرداندن اوضاع به سمت يک وضعيت قابل قبول برای جامعه ايران اختصاص دهد.


آقای شمس الواعظين گفت:«نزديکی آقای هاشمی رفسنجانی درساليان اخير به روشنفکران، توجه بيشتر به بدنه اجتماعی و مسئله دموکراسی، حقوق بشر و اقتصاد آزاد، محصول چالش های ايشان با اوضاع بوده است.»پيش از اين نيز آقای هاشمی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده که يکی از سمت های اصلی درجمهوری اسلامی است و با توجه به عملکرد وی در آن نهاد، می توان گفت که با اين انتخاب نيز هيچ اتفاق جديدی در ايران نخواهد افتاد.
علی کشتگر، فعال سیاسی

به گفته ماشاءالله شمس الواعظين، «اکبر هاشمی رفسنجانی را نمی توان از پاره ای از مسايل که در ايران روی داد معاف دانست، اما به نظر می رسد که او تلاش دارد ساخت سياسی کشور از پاره ای تحولات منفی و از ظهور پاره ای نيروهای تندرو و خشن که با سياست هايشان، ايران را در معرض چالش های بزرگ داخلی و خارجی قرار دهند، باز بدارد.»


انتخاب هاشمی رفسنجانی هيچ تاثيری بر فضای سياسی ايران ندارد


علی کشتگر، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، اعتقاد دارد که انتخاب اکبرهاشمی رفسنجانی، هيچ تاثيری بر فضای سياسی ايران نخواهد داشت.


وی به راديو فردا گفت:«کسانی که فکر می کنند آقای هاشمی طرفدار فضای باز سياسی است و يا اينکه وضعيت اصلاح طلبان را بهتر می کند، در توهم به سر می برند.»


آقای کشتگر با اشاره به اين موضوع که اکبر هاشمی رفسنجانی هميشه يکی از چهره های اصلی نظام جمهوری اسلامی ايران بوده است، افزود:«پيش از اين نيز آقای هاشمی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده که يکی از سمت های اصلی درجمهوری اسلامی است و با توجه به عملکرد وی در آن نهاد، می توان گفت که با اين انتخاب نيز هيچ اتفاق جديدی در ايران نخواهد افتاد.»


اين روزنامه نگار و تحليلگر سياسی به اين پرسش که آيا با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت رياست مجلس خبرگان، می توان انتظار داشت که او به سخنان قبلی خود مبنی بر نظارت اين مجلس بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی عمل کند، پاسخ داد:«بايد ديد که آقای هاشمی در تمام اين مدت بر روی مسايلی که با نظرات آقای خامنه ای همسو نبوده است، چگونه رفتار می کرده است.»


وی افزود:«هر جا که آقای خامنه ای تصميم گرفته است که نظراتش را پيش ببرد، ايشان هم همراهی کرده است.»


علی کشتگر تاکيد کرد که اکبر هاشمی رفسنجانی هيچگاه قادر به مقاومت در مقابل آقای خامنه ای نبوده است.


به گفته وی، با توجه به عملکرد گذشته مجلس خبرگان رهبری، نبايد در انتظار نظارت آن بر عملکرد رهبری بود.


محمد صادق جوادی حصار در مورد برخورد محمود احمدی نژاد با اکبر هاشمی رفسنجانی، در شرايطی که همين اواخر به انتقاد از او پرداخته بود، گفت:«من آقای احمدی نژاد را اين اندازه فکور نمی دانم. ولی به هر جهت، قدرت لوازمی دارد که به گردانندگان قدرت تحميل می کند و احتمال دارد که ايشان نيز برخورد خود را تغيير دهد.»

تعادل در انتخابات آینده


محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان رهبری را منطقی ترين انتخاب دانست و گفت:«اگر بخواهيم گرايش های عمومی مردم را در اين موضوع لحاظ کنيم، رای بالايی را که آقای هاشمی درانتخابات خبرگان تهران آورد، ناشی از آن بود که گرايش عمومی مردم هم به سمت آقای هاشمی است.»


وی در گفت و گو با راديو فردا گفت:« درنگاه افکار عمومی ايران، آقای رفسنجانی سرد و گرم چشيده و دارای محبوبيت نسبی درميان تمام جناح های سياسی و مقبوليت عمومی نظام است.»


آقای جوادی حصار در پاسخ به اين پرسش که انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی چه تاثيری بر توازن نيروهای سياسی درايران خواهد داشت، گفت:«از آنجا که بخش قابل توجهی از خبرگان رهبری، نمايندگان ولی فقيه دراستان ها و يا چهره های سياسی تاثيرگذار در مناطق هستند، تعامل بيشتر آنها با آقای هاشمی در اين حوزه می تواند به تعادل در انتخابات منجر شود و از پاره ای افراط و تفريط ها جلوگيری کند.»


اين روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود:«تصور می کنم آقای هاشمی، همچنانکه تاکنون عمل کرده است، تلاش خواهد کرد که خود را چهره ای فراجناحی نشان دهد و از موضع ساماندهی آرای جامعه و شکل دهی حرکت های اجتماعی، به گونه ای عمل کند که محبوبيت لازم را بين نيروهای سياسی ايران داشته باشد.»


او به اين پرسش که از اين پس، برخورد اصولگرايان و محافظه کاران با اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه خواهد بود، پاسخ داد:«کارنامه آقای هاشمی نشان می دهد که خيلی آشکار با اين نيروها برخورد نخواهد کرد و حتی سعی خواهد کرد از اين نيروها دلجويی کند و آنان را به خود نزديک کند، البته اين نيروها که نيروهای قدرت گرا و قدرت محوری هستند، اگر احساس کنند که جايگاه آقای هاشمی در نظام محکم تر می شود، به طور قطع، سوی ايشان خواهند رفت و چه بسا در آينده، آنها کاسه داغ تر از آش شوند.»


محمد صادق جوادی حصار در مورد برخورد محمود احمدی نژاد با اکبر هاشمی رفسنجانی، در شرايطی که همين اواخر به انتقاد از او پرداخته بود، گفت:«من آقای احمدی نژاد را اين اندازه فکور نمی دانم. ولی به هر جهت، قدرت لوازمی دارد که به گردانندگان قدرت تحميل می کند و احتمال دارد که ايشان نيز برخورد خود را تغيير دهد.»


  • 16x9 Image

    روزبه بوالهری

    روزبه بوالهری که فعالیت خود را به عنوان روزنامه‌نگار از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده، از اسفند سال ۱۳۸۴ به تحریریه رادیو فردا پیوست.

    او که پیش از پیوستن به رادیوفردا، در شماری از روزنامه‌های ایران نیز به عنوان دبیر سرویس بین‌الملل فعالیت کرده، در کنار تهیه خبر و گزارش، برنامه هفتگی کارنامه را تهیه می‌کند که به مسائل کارگران، معلمان و فعالان صنفی در ایران می‌پردازد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG