لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ تهران ۰۰:۲۹

حسن روحانی و دیپلماسی هسته ای ایران


حسن روحانی ديدگاه های خود را در موردموضوعاتی چون پرونده هسته ای جمهوری اسلامی بیان کرد

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخص مصلحت نظام ديدگاه های خود را در موردموضوعات متنوعی چون پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، اتهامات مطرح شده عليه حسين موسويان و تيم سابق هسته ای، سفر به آلمان و همچنين لغو ديدار با رييس ديپلماسی اتحاديه اروپا، عنوان کرد.


سرنوشت و ماهيت توافقات اخير ايران وآژانس بين المللی انرژی اتمی


به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در مورد سرنوشت و ماهيت توافقات اخير ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی و چگونگی ايجاد ضمانت اجرا برای اين تصميمات گفت: از ابتدا، دو نظريه مطرح بود، عده ای می گفتند که آژانس می خواهد به هرقيمت، از ما اطلاعات بگيرد. عده ای هم اثبات تعهد ايران به مقررات بين المللی را نتيجه بخش می دانستند. چرا که بر اين اساس، وقتی ما برنامه ای برای مقاصد نظامی نداريم، دليلی برای عدم همکاری در چارچوب قوانين نخواهيم داشت.»


او اضافه کرد:«رضايت آژانس به عنوان يک نهاد بين المللی يکی از برگ های برنده ماست و حتی ديدم اخيرا آقای هاينونن، معاون آژانس در مقاله ای که در سايت رسمی آژانس نوشته ، اقرار کرده که همکاری های اخير ايران «مافوق پروتکل الحاقی» است».


رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخص مصلحت نظام گفت:«همکاری های ما با آژانس، می تواند زيربنای ادامه طرح پرونده ايران در شورای امنيت را شل و سست کند، اما اينکه عده ای گمان می کنند که با همکاری با آژانس، پرونده ايران به آژانس برمی گردد، يک اشتباه خطرناک است. چون اصلا چنين چيزی نيست.شورای امنيت، ساز و کار خود را دارد و اگر تدبير به خرج دهيم اين مساله هم غيرممکن نيست.»


«روس ها با ما بازی می کنند»


آقای روحانی خاطر نشان کرد:«روس ها در موضوع هسته ای، متاسفانه با ما بازی و با برگ ما بازی می کنند و مدام خلف وعده می کنند.»


او افزود:«قرار بود نيروگاه بوشهر را در ۲۰۰۴ تمام کنند، پوتين در اين زمينه شخصا به من قول داد. ولی همچنان که می بينيد، هنوز هم بهانه می آورند و کار را تمام نکرده اند.»


همکاری های ما با آژانس، می تواند زيربنای ادامه طرح پرونده ايران در شورای امنيت را شل و سست کند، اما اينکه عده ای گمان می کنند که با همکاری با آژانس، پرونده ايران به آژانس برمی گردد، يک اشتباه خطرناک است. چون اصلا چنين چيزی نيست.شورای امنيت، ساز و کار خود را دارد و اگر تدبير به خرج دهيم اين مساله هم غيرممکن نيست
حسن روحانی

« خرد ملی و سیاست هسته ای ایران»


آقای روحانی، همچنین در ادامه اظهارات خود با اشاره به لزوم آنچه که هماهنگی ملی در مديريت مسائل مهمی چون پرونده هسته ای توصيف کرد، گفت:«در خارج از کشور تنها بايد يک صدا در دفاع از حقوق ملی شنيده شود. اما در بين خودمان بايد فضا به گونه ای باشد که در يک محيط آزاد بحث و گفت وگو و تحليل با استفاده از همه صاحب نظران و متخصصان انجام و سپس نتيجه گيری شود. چرا که تصميم در پرونده های ملی هر چه برآمده از خرد ملی باشد از استحکام بيشتری برخوردار می شود.»


اشاره حسن روحانی به طور تلويحی متوجه مواضع دولت محمود احمدی نژاد و هواداران محافظه کار بود که مخالفان سياست های اتمی خود را مورد اتهام های سنگين قرار می دهند و آنها را سازشکار، مرعوب و يا خائن می نامند.


رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخص مصلحت نظام در بخش ديگری به سفر اخير خود به آلمان و گفت وگو با فرانک اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، و سخنرانی در پارلمان اين کشور اشاره کرد و افزود:« قرار بود اين سفر در ارديبهشت ماه امسال انجام شود، ولی به دلايلی به تاخير افتاد تا اينکه در هفته اخير انجام شد.»


او درباره جزييات ديدارش با وزير خارجه آلمان گفت:«در ملاقات با اشتاين ماير، از مواضع وزير خارجه فرانسه گله کردم و گفتم مواضع فرانسوی ها واقعا غيرديپلماتيک بود و کاملا با آمريکايی ها همراهی می کنند. اشتاين ماير پرسيد شما راه حلی داريد. گفتم بله مثل هميشه. گفتم که اگر شما، غرب، سه «ت» را رها کنيد، مشکل حل می شود. يعنی «تحريم»، «تهديد» و «تعليق» در برابر ايران هرگز جواب نمی دهد.»


آقای روحانی اضافه کرد:«به آنها در مورد وضعيت خاص منطقه توضيح دادم که الآن جو منطقه، جوری نيست که اين حرفهای تند را بزنند و تنش را تشديد کنند. با هم تفاهم کرديم که سخنان مسوولان فرانسه هزينه ساز و غيرسازنده است.»


وی افزود:«اشتاين ماير از من پرسيد که فکر می کنيد توافقات ايران و آژانس به جايی برسد، گفتم : بله، چرا که نه. مگر موضوع پولوتونيم حل نشد؟»


«حرف های سخنگوی دولت، فاقد صحت وعجولانه بود»


وی با مطالب برخی سايت ها و رسانه ها در مورد بدون هماهنگی بودن اين سفر و بی اطلاعی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از آن را بی اهميت و دروغ خواند.


آقای روحانی که نماينده آيت الله خامنه ای در شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی نيز هست، گفت:«من در ۱۸ سال گذشته، هيچ سفری را بدون اطلاع و هماهنگی با مقام معظم رهبری نرفته ام . اين هماهنگی ها در موارد مهم بی واسطه و گاهی نيز از طريق واسطه ها انجام شده است و همواره از رهنمودها و ملاحظات ايشان در تنظيم سفرها بهره برده ام.»


در مورد اين سفر، همچنين تلفنی با متکی، وزير امور خارجه، حرف زدم و با شخص دکتر لاريجانی هم حضورا ملاقات داشتم. اين سفر در تفاهم و هماهنگی لازم شروع شد. ولی نمی دانم چرا عده ای و با چه انگيزه ای، در مورد اين سفرعادی جوسازی کردند و متاسفانه سخنگوی دولت هم در اين مورد، حرف هايی زد که فاقد صحت و عجولانه بود
حسن روحانی

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخص مصلحت نظام ادامه داد:«در مورد اين سفر، همچنين تلفنی با متکی، وزير امور خارجه، حرف زدم و با شخص دکتر لاريجانی هم حضورا ملاقات داشتم. اين سفر در تفاهم و هماهنگی لازم شروع شد. ولی نمی دانم چرا عده ای و با چه انگيزه ای، در مورد اين سفرعادی جوسازی کردند و متاسفانه سخنگوی دولت هم در اين مورد، حرف هايی زد که فاقد صحت و عجولانه بود.»


غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، روز ۲۸ شهريور گفته بود:«اگر بخواهند با برخی سياست ها و گفتوگوها در مسير هستهای ايران که ناشی از عزم ملت ايران است، تغييراتی ايجاد کنند، در اشتباه هستند. اين راه مسير خود را با قاطعيت جلو ميبرد و نميتوان با برنامه ريزی، اين سياست درست را که مورد حمايت مردم نيز هست، متوقف کرد. آنها نمي توانند دولت را از سياست درستی که ناشی از عزم مردم است، منحرف و متاثر از سياست ها و برنامه ريزي های خود کنند.»


دليل لغو ديدار با سولانا

حسن روحانی در مورد لغو سفر به بروکسل و ديدار با خاوير سولانا، رييس ديپلماسی اتحاديه اروپا، گفت:«روزی که قرار بود به بروکسل بروم، به خاطر اينکه برنامه کاری ما و همچنين سولانا به هم خورد، با گفت وگوی تلفنی و تفاهم طرفين، قرار شد اين ديدار در وقت مناسب صورت پذيرد.»


«بايد به خاطر مصلحت کشور و نظام، سکوت کنيم»


رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با تاکيد بر اينکه «فناوری هسته ای، يک دستاورد ملی و نتيجه زحمات مسوولان نظام در ۲۰ سال گذشته است»، افزود:«منصفانه اين است که دستاوردهای ملی را مصادره نکنيم. از ابتدا، يعنی در سال ۱۳۶۶ که ما اولين گام عملی را برداشتيم، تا همين الآن، من در بطن موضوع هسته ای بوده ام. اما اگر نقدی بر حرف ها هست، بايد به خاطر مصلحت کشور و نظام، سکوت کنيم.»


او تاکيد کرد:«مثلا می گويند تعليق داوطلبانه را من ابداع و اختراع کرده ام، در حالی که طبق قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ (تابستان ۸۲) شورای حکام، تعليق اجباری را از ايران خواسته بودند.»


«اميدواريم صدور قطعنامه منتفی شود يا به تاخير بيفتد»


دبيرسابق شورای عالی امنيت در مورد احتمال صدور قطعنامه سوم در سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی ايران گفت:«اجلاس وزرای ۱+۵ در نيويورک، بعيد است به جايی برسد، ولی خوب، آمريکايی ها تندرو هستند.»


او ابراز اميدواري کرد که صدور قطعنامه منتفی شود يا به تاخير بيفتد و گفت:« آنها بايد بفهمند شرايط جوری نيست که به ايران فشار بياورند. اگر آنها احساس کنند که بدون کمک ايران نمی توانند اوضاع منطقه، عراق و افغانستان و لبنان را حل کنند، ممکن است صدور قطعنامه منتفی شود يا به تاخير بيفتد.»


آخرين وضعيت اتهامات مطرح شده عليه حسين موسويان


آقای روحانی در پاسخ به پرسشی در مورد آخرين وضعيت اتهامات مطرح شده عليه حسين موسويان، سخنگوی تيم سابق مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی، گفت:«پيشداوری و سياسی کردن اين قبيل موضوعات، قبل از هر چيز، به ضرر کشور است. وزارت اطلاعات حتما به عنوان ضابط قضايی، حق و بلکه ماموريت قانونی دارد هرگونه ابهامی در عملکرد مسوولان را بررسی کند. اما احراز جرم و اثبات اتهام طبق قانون فقط بر عهده دادگاه صالحه است. لذا اکنون پرونده ايشان در اختيار قوه قضاييه است و بهتر است که افراد غير مسوول به جای اظهار نظر در انتظار نظر دستگاه محترم قضايی باشند.»


حسین موسویان در اردیبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط با عوامل بیگانه و تبادل اطلاعات با آن ها بازداشت شد اما چند روز بعد با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.


پس از آن، خبرگزاری فارس که به دولت محمود احمدی نژاد نزدیک است، گزارش داد که «یکی از مسوولان امنیتی جمهوری اسلامی گفت: همکاری حسین موسویان با مرکز تحقیقات استراتژیک ممنوع شد و «در آینده هم نمی تواند با این مرکز همکاری داشته باشد.»


حسن روحانی خواستار تسريع اعلان نظر دادگاه در مورد حسین موسویان شد و با گلايه از مسايلی که برخی سايت ها و رسانه های طرفدار محمود احمدی نژاد و حتی افراد مسوول به تيم سابق هسته ای و اعضای آن نسبت می دهند، گفت:«همه اين چيزهايی که می گويند، ناشی از اطلاعات ناقص و خلاف واقع است. حتی اينکه برخی می گويند تيم سابق هسته ای برای داشتن ۲۰ سانتريفيوژ،می خواست ۱۰ سال مذاکره کند و يا اينکه تيم سابق ، ممنوعيت تحصيل و تحقيق در رشته های هسته ای را به پذيرفته بود، غير مستند و دروغ محض است.»


حسن روحانی با انتقاد از «فاصله گرفتن رسانه ها و گفتمان سياسی کشور از اخلاق اسلامی و حريم و حيثيت افراد» افزود:«متن و نوار مشروح مذاکرات ما با اروپايی ها، موجود است و اين سخنان کاملا بی پايه است.»


«نظام هيچ گاه مستقيما با آمريکا مذاکره نکرده است»


وی در مورد مذاکره با آمريکا و نتايج عملی آن اظهار داشت: «فراموش نکنيم که مذاکره ايران با آمريکا، هيچ گاه تصويب نشد. آنچه که تصويب و انجام شد، فقط گفت وگو در مورد عراق و به خاطر آرامش ملت اين کشور بود و نظام هيچ گاه مستقيما با آمريکا مذاکره نکرده است.»


رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخص مصلحت نظام گفت:اگر آمريکايی ها در عراق موفق می شدند، نه تنها برای ما، که برای همه کشورهای منطقه، خطرناک می شدند و يکی از اشتباهات بزرگ آنها اين است که وقتی کشوری را اشغال می کنند، حتی چند کار ظاهری برای بهبود وضع زندگی مردم انجام نمی دهند و فکر می کنند با قلدری می توانند کارشان را جلو ببرند.»


وی در اين زمينه اهداف آمريکا در افغانستان ، عراق و طرح خاورميانه بزرگ را کاملا شکست خورده ارزيابی کرد.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG