لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۶

«تلاش ايران برای صدور انقلاب، مانع صلح خاورميانه است»


امین جمیل رییس جمهوری سابق لبنان به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است

امين جميل رييس جمهوری سابق لبنان و پدر پی ير جميل وزير صنايع دولت لبنان است که در ۲۱ ماه نوامبر سال گذشته ميلادی توسط افراد ناشناسی که خودرو او را به گلوله بستند، کشته شد. آقای جميل که در سخنرانی خود در کنفرانس مادرید، سخت از جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرد، به پرسش های راديو فردا پاسخ گفت.


در نگاه امين جميل، رييس جمهور سابق لبنان درد و رنج پدری که فرزندش را به تازگی از دست داده است، ديده می شود. پير، پسر امين و وزير صنايع دولت لبنان، ۲۱ نوامبر سال گذشته ميلادی توسط افراد ناشناسی که خودرو او را به گلوله بستند، کشته شد. در بيروت بسياری، سازمان امنيت سوريه را عامل اين «ترور سياسی» می دانند.


امين جميل هفته گذشته به مادريد سفر کرد تا در همايش بين المللی ای که برای گفت و گو در رابطه با صلح خاورميانه برگزار شده بود شرکت کند.


تلاش های حکومت ايران برای صدور انقلاب، يکی از عوامل بازدارنده روند صلح در خاورميانه است
امین جمیل رییس جمهوری سابق لبنان

رييس جمهور سابق لبنان در سخنرانی خود، سخت از جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرد و گفت: « تلاش های حکومت ايران برای صدور انقلاب، يکی از عوامل بازدارنده روند صلح در خاورميانه است.»


در حاشيه اين کنفرانس امين جميل پذيرفت که به چند پرسش راديو فردا پاسخ گويد، اما تاکيد کرد که با در نظر گرفتن شرايط آشفته لبنان ترجيح می دهد در مقابل پرسش هايی که به طور مستقيم در رابطه با جمهوری اسلامی ايران هستند سکوت کند.


امين جميل در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات اخير حزب الله که آغاز مرحله دوم مخالفت با دولت فواد سينيوره را اعلام کرده بود به راديو فردا گفت: «نيروهايی که در اتحاد ۱۴ مارس گرد آمده اند بر اين نظرند که بايد از دموکراسی و حاکميت لبنان دفاع کرد.»


پی یر جمیل وزیر صنایع لبنان که در اواخر سال گذشته میلادی به قتل رسید، پسر امین جمیل رییس جمهوری سابق لبنان بود

رييس جمهور سابق لبنان در ادامه افزود «اين دولت، برخلاف آن چه بعضی از مخالفانش مدعی می شوند، دولتی قانونی است. اين دولت از پشتيبانی اکثريت پارلمان برخوردار است. دولتی است که اکثر لبنانی ها از آن حمايت می کنند و در نتيجه ما از اين دولت حمايت خواهيم کرد و سعی می کنيم اين دولت را در رسيدن به اهدافش که تقويت حاکميت در لبنان و انجام رفرم های سياسی ، اجتماعی و اقتصادی است، ياری رسانيم.»


امين جميل در پاسخ به کشورها و احزاب لبنانی که حقانيت دولت فواد سينيوره را به زير سوال می برند، به راديو فردا گفت: «حمايت مردم و پارلمان ضامن حقانيت يک دولت است و تا زمانی که فواد سينيوره حمايت پارلمان را داشته باشد، دولتش تنها دولت قانونی لبنان خواهد بود.»


ما هنوز اميد اينکه حزب الله خود را از وابستگی هايی که به ديگر کشورها دارد رها سازد و شريک روند اصلاحات شود، از دست نداده ايم و اميدواريم که اين هم وطنان ما منافع لبنان را قربانی منافع ديگری نکنند
امین جمیل

رييس جمهوری سابق لبنان افزود: «رييس جمهور کنونی اميل لحود که هوادار سوريه و ايران است، و دولت کنونی را در تبعيت از منافع اين دو کشور غير قانونی می خواند، خودش فرمان تشکيل دولت به رياست فواد سينيوره را امضا کرده است و تا کنون نيز حکمی مبنی بر برکناری اين دولت را صادر نکرده است.»


امين جميل در رابطه با دخالت کشورهايی مثل ايران و سوريه در امور داخلی لبنان گفت: «پس از عقب نشينی اسراييل در سال ۲۰۰۰ ميلادی و خروج نيروهای اشغال گر سوری در سال ۲۰۰۵ ، لبنان توانست حاکميتش را بر سراسر خاکش گسترش دهد، اما نهادهای سياسی و اداری ما هنوز تحت نفوذ نيروهای اشغال گر قرار دارند و بايد آنها را پاک سازی و بازسازی کرد.»


رييس جمهوری سابق لبنان همچنين گفت: «بازسازی نهادهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان آسان نيست و مستلزم اصلاحات و رفرم هايی در زمينه های مختلف است، زيرا تنها پس از پاکسازی اين نهادها، لبنان خواهد توانست اصلاحات سياسی لازم را برای تقويت دموکراسی انجام دهد.»


در پايان امين جميل به نقش حزب الله اشاره کرد و گفت: «اين سازمان حزبی است لبنانی، با اعضای لبنانی و بنابراين بخشی از بافت اجتماعی لبنان به حساب می آيد.»


رهبر مسيحيان ماروی لبنان در ادامه افزود: «ما هنوز اميد اينکه حزب الله خود را از وابستگی هايی که به ديگر کشورها دارد رها سازد و شريک روند اصلاحات شود، از دست نداده ايم و اميدواريم که اين هم وطنان ما منافع لبنان را قربانی منافع ديگری نکنند.»


XS
SM
MD
LG