لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۱

موافقت غير متعهدها با قطع کمک آژانس به ايران


آژانس بین المللی انرژی اتمی، در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمک ها فنی خود به ایران را به نصف کاهش داد

نمايندگان کشورهای غير متعهد در آژانس بين المللی انرژی اتمی، احتمالا با برنامه قطع پنجاه درصدی کمک های فنی آژانس به ايران مخالفت نخواهند کرد.


نحوه و ميزان کمک های فنی آژانس به ايران، توسط گروهی از کارشناسان آژانس بازنگری شده است. قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اين گزارش را در جلسه ماه مارس شورای حکام آژانس، برای تاييد، به اعضای شورا ارايه کند.


انتظار می رفت کشورهای غير متعهد با کاهش چشمگير کمک های آژانس به ايران در اين مقياس، مخالفت کنند و يا دست کم بحث های گسترده ای را در اين زمينه در جلسه شورای حکام آغاز کنند.


اما به نظر می رسد مخالفتی با قطع کمک های آژانس به ايران که در راستای اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران صورت می گيرد، ابراز نشود.


ديپلمات يکی از کشورهای غير متعهد به خبرگزاری رويتر گفته است هيچ کس با بازنگری ارايه شده به طور کامل موافق نيست اما به گفته وی، با توجه به امکانات و شرايط موجود، اين بازنگری متعادل وموازن است.


هيچکس با بازنگری ارايه شده به طور کامل موافق نيست اما به گفته وی، با توجه به امکانات و شرايط موجود، اين بازنگری متعادل وموازن است
دیپلمات یکی از کشورهای غیر متعهد

با توجه به شرايط موجود ممکن است اعضای شورای حکام، به اتفاق آرا، بازنگری را تصويب کنند.


انتقاد ايران از قطع کمک های آژانس


علی اصغر سلطانيه سفير جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از اعلام جزئيات قطع کمک های آژانس به ايران گفت «تقصير قطع کمک های آژانس به ايران، به گردن طراحان قطعنامه ۱۷۳۷ است».


آقای سلطانيه گفت اين قطعنامه برای دبيرخانه آژانس محدوديت هايی را به وجود آورد که بر اساس آن همکاری های آژانس با ايران در برخی پروژه ها کاهش می يابد.


به گفته آقای سلطانيه، پروژه هايی هم حذف شده اند که اصلا به غنی سازی مربوط نمی شود و در واقع بر اساس محدوديتی است که قطعنامه برای آژانس تعيين کرده است.


سفير ايران در آژانس همچنين گفت انگيزه اصلی کشورها از عضويت در آژانس بهره مندی از همکاری های فنی برای کاربردهای صلح آميز است در حالی که چنين حرکت هايی تخريب جايگاه آژانس و از بين بردن انگيزه همکاری با اين نهاد است.


در ماه دسامبر سال گذشته ميلادی، در حدود دو ماه پيش، شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه تحريم ايران را تصويب کرد.


قطع نيمی از ۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران


از مجموع ۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران ده پروژه به طور کامل و بخش هايی از ۱۲ پروژه ديگر قطع شده است.


بر پايه اين گزارش، هر گونه کمک فنی که بتواند در زمينه غنی سازی اورانيوم يا آمايش سوخت هسته ای و يا در زمينه توليد آب سنگين به کار رود، قطع می شود.


از مجموع ۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران ده پروژه به طور کامل و بخش هايی از ۱۲ پروژه ديگر قطع شده است

در بخشی از اين گزارش آمده است: «در مواردی که مساله امنيت هسته ای به طور مستقيم با ايمنی انسان و محيط زيست يا با نيازهای پايه ای انسانی مربوط می شود، اين کمک ها می تواند ادامه يابد.»


کمک های فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران، به طور معمول شامل زمينه های پزشکی، مديريت مواد راديولوژيکی مصرف شده، ايمنی و آموزشی نيز هست.


تعدادی از اين پروژه ها به طور همزمان در کشورهای مختلف جريان دارد.


آژانس بين المللی انرژی اتمی در سراسر جهان در حدود ۸۰۰ پروژه را برای برخوردار کردن کشورهای عضو آژانس از انرژی هسته ای در دست دارد.


XS
SM
MD
LG