لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۸

۴۷ سازمان غير دولتی با انتشار بيانيه ای از باستان شناسان و کارشناسان ميراث فرهنگی خواستند تا گزارشی از بررسی های علمی خود درباره پيامدهای آب گيری سد سيوند را منتشر کنند.


ساختن سد سيوند در تنگه بلاغی در استان فارس در جنوب ايران، اختلاف نظرهای فراوانی را برانگيخته است.


مخالفان اين سد می گويند که درمورد ساختن و پيامدهای آبگيری آن، که می تواند به آثار باستانی ايران زيان های جبران ناپذير برساند، بررسی دقيق انجام نگرفته و يا به نتيجه بررسی ها توجه نشده است.


«نتايج بررسی هايی که تاکنون انجام شده، فاجعه بار بودن آبگيری سد سیوند را تاييد کرده است»

اين چهل و هفت سازمان غير دولتی در بيانيه خود تاکيد مي کنند که مطالعات کارشناسانه درباره سد سيوند نه تنها هنوز به پايان نرسيده، بلکه نتايج بررسی هايی که تاکنون انجام شده، فاجعه بار بودن آبگيری اين سد را تاييد کرده است.


تنگه بلاغی، محل سد سيوند، ميان دشت مرغاب يا پاسارگاد و مرودشت قرار دارد. چهل و هفت سازمان غير دولتی ايرانی نگران هستند که آبگيری اين سد، نه تنها آثار تاريخی هزاران ساله اين منطقه را به زير آب ببرد، بلکه رطوبت برخاسته از درياچه پشت سد، بر آرامگاه کوروش بزرگ بنيادگذار شاهنشاهی هخامنشی، اثر ويرانگری داشته باشد.


در بيانيه اين سازمان ها، به پيامدهای منفی آبگيری سد سيوند بر محيط زيست منطقه، از جمله نابودی هشت هزار درخت پانصد ساله نيز اشاره شده است.


در ميان سازمان های غير دولتی امضا کننده اين بيانيه، نام کانون جوانان پارس از شيراز، کانون ايران شناسی پاسارگاد از دانشگاه تهران، انجمن علمی باستان شناسی از دانشگاه تهران، کانون ايران شناسی دانشگاه علم وصنعت تهران و موسسه علمی – فرهنگی آينده نگری از اهواز به چشم ميخورد.


XS
SM
MD
LG