لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۴۰

انتقاد حسن روحانی از عملکرد تيم هسته ای جديد


حسن روحانی سرپرست هیات مذاکره کننده هسته ای ایران در دولت پیشین


حسن روحانی دبير پيشين شورای امنيت ملی ايران، روز سه شنبه، از سياست هسته ای دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد.


در شامگاه نشست پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در پاريس برای بررسی چگونگی رويارويی با برنامه هسته ای ايران، مصاحبه ای از حسن روحانی سرپرست تيم مذاکره کننده هسته ای ايران در زمان دولت قبلی، در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده است.


آقای روحانی گفته است عملکرد دولت کنونی، برنامه هسته ای ايران را با خطر تحريم های شورای امنيت روبرو کرده است.


به گفته وی، سياست هايی که تيم هسته ای مذاکره کننده زير نظر او در پيش داشت، دورتر نگه داشتن هر چه بيشتر ايران از ارجاع به شورای امنيت سازمان ملل متحد بود.


حسن روحانی می گوید اگر دولت جدید سیاست های او را در پیش می گرفت، ایران به شورای امنیت ارجاع نمی شد.

آقای روحانی سرپرست هيات مذاکره کننده هسته ای ايران در زمان دولت محمد خاتمی همچنين گفته است اگر دولت جديد، سياست های او را در پيش می گرفت، ايران به شورای امنيت ارجاع نمی شد.


در طول ۱۶ سال رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، آقای روحانی سمت دبير شورای عالی امنيت ملی ايران را بر عهده داشت.


در دو سال پايانی رياست جمهوری آقای خاتمی، حسن روحانی، مسئوليت مذاکرات هسته ای با اتحاديه اروپا را نيز به عهده گرفت.


عملکرد تيم مذاکره کننده هسته ای به سرپرستی حسن روحانی، به طور پيوسته، مورد انتقاد شديد افرادی بود که هيات مذاکره کننده کنونی را تشکيل داده اند.


هيات مذاکره کننده کنونی، بارها، آقای روحانی را به سازش کاری و انفعال متهم کرده است. جناح موسوم به اصول گرا، «جسارت» کنونی غرب را نتيجه، «کوتاه آمدن» های تيم مذاکره کننده پيشين قلمداد می کند.
اين در حالی است که حسن روحانی از دست آوردهای گروهش ابراز رضايت می کند و می گويد شرايط در آن زمان، در دهه ۱۳۸۰، بسيار دشوار بوده است.


جمهوری اسلامی، متهم به پنهان کاری در رابطه با برنامه هسته ای است

در سال ۲۰۰۲، جهان از وجود برنامه غنی سازی اورانيوم و راکتور آب سنگين اراک در ايران آگاه شد. فردی موسوم به علی رضا جعفرزاده، وجود تاسسيات هسته ای اعلام نشده ايران را آشکار کرد.


پس از آن، محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران ديدار کرد و ايران اجازه داد بازرسان آژانس از تاسيسات هسته ای ايران بازديد کنند. بخشی از فعاليت های هسته ای ايران نيز، در رابطه با اعتماد سازی، «به طور داوطلبانه»، از سوی ايران به حال تعليق در آمد.


حسن روحانی در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی، در پاسخ به اين پرسش که تا چه حد مشکلات کنونی پرونده هسته ای ايران ناشی از عملکرد تيم سابق مذاکره کننده بوده، به قطعنامه شهريور ۱۳۸۲ عليه برنامه هسته ای ايران اشاره می کند و می گويد در واقع اين قطعنامه و حاد بودن قضيه باعث شد که پرونده هسته ای، به شورای امنيت ملی واگذار شود.


به گفته آقای روحانی در آن زمان، پرونده ايران در آستانه ارجاع به شورای امنيت سازمان ملل متحد بود.


عملکرد تیم مذاکره کننده کنونی، باعث ارجاع ایران به شورای امنیت شده است
حسن روحانی

او می افزايد با توجه به آن شرايط، تيم هسته ای ايران بر آن شد که طی همکاری و مذاکره با آژانس، بر صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران تاکيد کند و در اين راه به «موفقيت های مهمی» دست يافت.


آمريکا و اتحاديه اروپا، ايران را متهم به پنهان کاری در باره برنامه هسته ايش می کنند. محمد البرادعی مدير کل اژانس بين المللی انرژی اتمی در سخنان خود، بارها از اين پنهان کاری نام برده است.


اما حسن روحانی، پنهان کاری را تنها يک «قصور» می داند و می گويد تيم قبلی، تمامی اقدام های جبرانی را انجام داد.


يکی از اقدام هايی که در دوران آقای روحانی صورت گرفت و مورد انتقاد شديد تيم مذاکره کننده هسته ای کنونی است، تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانويم در ايران است.


اما حسن روحانی در واکنش به اين انتقاد می گويد با وجود تعليق، تيم هسته ای تحت سرپرستی او، يک برنامه چهار مرحله ای را برای راه اندازی دوباره برنامه هسته ای ايران به اروپايی ها ارايه کرد که مبنای مذاکرات قرار گرفت.


حسن روحانی می گويد تيم او تعليق را به طور داوطلبانه و به منظور اعتماد سازی پذيرفت، در حالی که عملکرد تيم کنونی منجر به صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد شده که تعليق را الزام آور می کند. همين نکته مورد نگرانی تيم قبلی بود.


XS
SM
MD
LG