لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۰۸:۱۶

سفرهای استانی احمدی نژاد؛ فرصتی برای تبلیغ یا خدمت؟


با سفر رييس جمهوری اسلامی به استان سمنان اولين دور از سفر های استانی وی و هيات وزيران به استان های کشور پايان گرفت

با سفر رييس جمهوری اسلامی به استان سمنان اولين دور از سفر های استانی وی و هيات وزيران به استان های کشور پايان گرفت.


اين سفرها که نزديکان آقای احمدی نژاد از آن با عنوان يکی از ابتکارات اصلی وی نام می برند از سفر به استان خراسان جنوبی در ۱۸ آبان ۸۴ آغاز و با پايان گرفتن سفر وی و هيات همراه به استان سمنان در پنچ شنبه ۲۴ خرداد ۸۶ پايان گرفت.


حاصل اين سفرها دريافت بيش از نزديک به ۶ ميليون نامه از سوی مردم و نزديک به ۵۵۰۰ مصوبه است.مقامات دولتی و آقای احمدی نژاد اين آمار را نشانه موفقيت اين سفرها عنوان می کنند اما منتقدان سفرهای استانی که اغلب آنان را نمايندگان مجلس تشکيل می دهند بر اين باورند که شمار زيادی از مصوبات هرگز به اجرا در نيامده است.


از خصوصيات اصلی اين سفرها تشکيل جلسه هيات دولت در مراکز استان ها و مصوباتی بود که به گفته دفتر رييس جمهوری اسلامی براساس نيازهای استان مختلف به صورت ويژه مطرح و به تصويب رسيد.محمود احمدی نژاد خود در خصوص سفرهای استانی گفته است« که در اين سفرهای هيات دولت تصميمات گره گشايی برای زندگی مردم گرفته می‌شود».


وی در جريان سفرهای اوليه به استان های کشور آن را ناشی از نگاهی عدالت‌محور و«ايجاد فرصتی برای خدمت» عنوان می کرد و تاکيد داشت که خود و اعضای هيات دولت در ديدار با مردم، ملاحظه ازنزديک شرايط استان های کشور،تشکيل جلسات دولت برای اتخاذ تصميم ‌در خصوص موضوعات ‌مهم استانی، از مردم برای خدمت روحيه می گيرند.


بااين حال آقای احمدی نژاد در سی امين سفر خود که به استان سمنان اختصاص داشت اين سفرها را نشانه ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت« در سفرهای استانی هيات دولت فرصت کم نظيری برای مردم به وجود می‌آيد تا در يک صحنه گسترده حماسی حضور يابند و اين بزرگترين پشتوانه اقتدار ملی است که به نمايش گذاشته می‌شود».


تبليغ هسته ای در سفرهای استانی


آقای احمدی نژاد در طی سفر به استان های مختلف بارها لباس های محلی قوميت ها را بر تن کرد و بسته به اکثريت هر قوميتی در آن استان از آنها به عنوان قومی رشيد و دلاور ياد کرد.«پرونده هسته ای»،«سياست خارجی» و «شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی» سه محور اصلی سخنرانی های وی حتی در دورافتاده ترين مناطق کشور بود.


تاجائی که روزنامه جمهوری اسلامی با اختصاص سرمقاله ای به وی نسبت به استفاده تبلغی و سياسی از مسائله هسته ای انتقاد کرد.


اين روزنامه خطاب به رئيس جمهوری اسلامی نوشت:«اين مطلب درستی است که پرونده ملی بايد در قلب ملت جای پيدا کند و همينطور هم هست شما به حق در سخنان خود علی العموم به آن می پردازيد تا اراده ملی پشتوانه اين پرونده قرار گيرد. اما توجه به حد امور نيز لازم است.هر چيزی که بيش از حد تکرار شود بجای اينکه اراده ها را تحريک کند موجب بی اعتنائی می گردد. اينکه جنابعالی در تمام سخنرانی ها در همه شهرها لازم می دانيد راجع به انرژی هسته ای سخن بگويند به نظر می رسد استراتژی تبليغی درستی نيست ».


مبارزه با فساد اقتصادی


ديگر محور اصلی سخنان آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی مبارزه با فساد اقتصادی و ايجاد عدالت بود.وی در آبان ۸۴ در سفر به استان خراسان جنوبی گفت«دولت در حمايت از ملت بزرگ ايران ، مقاومت‌ها در برابر عدالت را در هم خواهد شکست».


احمدی نژاد همان روز در بيرجند اعلام کرد«مطمئن هستم اراده ملت انقلابی ايران در کنار خدمتگزاری دولت برخاسته از عزم ملت، همه مقاومت‌ها در برابر اجرای عدالت را در هم خواهد شکست و پرچم عدالت اسلامی را در کشور بر پا خواهد کرد».


اما ۱۹ ماه بعد در آخرين سفر استانی به سمنان نيز همان سخنان را تکرار کرد و گفت«وقتی حرف از عدالت پيش می‌آيد برخی افراد حرف‌های انحرافی می‌زنند وقتی می‌گوييم بايد عدالت برپا باشد و امکانات عادلانه توزيع شود و همان‌طور که مردم فلان شهر از امکانات برخوردار هستند مردم روستاهای گرمسار هم برخوردار شوند می‌گويند اين حرف‌ها را نزن خطرناک‌ است».


همين تشابه به گفته ناظران حاکی از آن است که وی نتوانسته شعاهای اوليه خود يا بخشی از آن را محقق کند و کماکان در قامت يک نامزد انتخاباتی سخن می گويد.


شعارها و آمارها


گرچه در سخنرانی های رييس جمهوری اسلامی و شعارهايش با گذشت ۲ سال تغييری ايجاد نشده ولی دوستان نزديک و مشاوران وی با ابراز نظرهايی در خصوص سفرهای استانی آن را دستاورد بزرگ دولت می نامند.


علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد در جريان سفر وی به شيراز برخی از اين موارد را بر شمرد و گفت«شاهد شعارهای تازه ای از سوی مردم بوده است».وی به روزنامه دولتی ايران گفت«شعار تازه ای در ارتباط با انرژی هسته ای از سوی مردم سر داده شد که از شعور و آگاهی و همچنين شجاعت و استقامت مردم در دستيابی به حقوق حقه آن ها در زمينه انرژی هسته ای حکايت می کند».


به گفته آقای جوانفکر«مردم در بسياری از شهرها درکنار شعار « انرژی هسته ای، حق مسلم ماست» فرياد می زدند که «انرژی هسته ای به جان ما بسته ای».وی در عين حال گفت که در سفر رئيس جمهوری اسلامی به استان فارس« در شهر جهرم مردم در استقبال از دکتر احمدی نژاد شعار می دادند که «امين رأی مردم خوش آمدی به جهرم» يا در شهر فراشبند اين شعار سرداده شد که «احمدی دانشمند خوش آمدی فراشبند».


تعداد کل نامه های دريافتی آقای رییس جمهور در سفر های استانی تا کنون نزديک به ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نامه است.

مشاور رسانه ای آقای احمدی نژاد تاکيد دارد«اين نوع شعارها به نوبه خود از ذوق و قريحه مردم فرهنگ دوست و هنرپرور استان فارس برای بيان احساسات و علائق خود نسبت به ریيس جمهور محبوب مردم حکايت می کند».


آمارهای ارايه شده توسط مشاوران و معاونان آقای احمدی نژاد در خصوص سفرهای استانی نيز نکات قابل توجهی را در بر دارد.از جمله اينکه مشاور رسانه ای وی، در جريان يکی از اين سفرها اعلام کرد«رييس جمهور در اين سفر که از نخستين ساعات صبح روز دوشنبه آغاز شد و تا پاسی پس از نيمه شب جمعه به طول انجاميد، با ۲۵ ساعت پرواز و ۶۰ بار فرود و اوج با هواپيما و بالگرد، با بيش از ۴ ميليون نفر از مردم استان فارس از جمله صدها هزارتن از مردم شيراز ديدار کرد».


وی حتی شمار کيلومترهای طی شده در سفرهای استانی را به عنوان نشانه ای از خدمتگزاری در اختيار رسانه ها قرار داد و برای مثال در يکی از سفرها اعلام کرد که رييس جمهور اسلامی ۴ هزار کيلومتر مسافت را طی کرده است.


تعداد نامه های دريافت شده از مردم در سفرهای استانی نيز به عنوان يکی از نکات مثبت اين سفرها از سوی معاونان احمدی نژاد هر هفته اعلام می شود.به گفته معاون اجرائی رييس جمهوری اسلامی تعداد کل نامه های دريافتی تا کنون نزديک به ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نامه است.


با اين حال خود مسئولان دولت نيز تاکيد دارند که درخواست دريافت وام و کمک مالی بيشترين حجم نامه های دريافتی از مردم را تشکيل می دهد.


مقامات دولتی اخيرا اعلام کردند که تعداد مصوبه های دولت در سفر به استان ها نيز در پايان سفر به ۳۰ استان به ۵ هزار و ۵۰۰ مصوبه رسيده است اما دولت تاکنون آماری از ميزان عملی شدن اين مصوبات در اختيار رسانه ها قرار نداده است.


انتقاد از هر دو سو


سفرهای استانی رييس جمهوری اسلامی با انتقادات بسياری نيز مواجه شده است.اکثر منتقدان نمايندگان مجلس بوده اند که چندی پس از انجام اين سفرها از اجرا نشدن مصوبات استانی هيات دولت خبر داده اند.


احمد توکلی نماينده تهران و يکی از حاميان دولت سال گذشته در انتقاد از سفرهای استانی هيات دولت در نشست استادان بسيجی دانشگاه ها در مشهد گفت«دولت هر ۱۵ روز يک بار خارج از مسايل کلان کشور به امور فردی معطوف و وقت گران بهای هیأت دولت صرف مسايل جزئی می شود».وی در مورد تاثيرات اقتصادی و اجتماعی اين سفرها تاکيد کرد «اين سفرها به شدت انتظارات را بالا می برد و شکاف را بيشتر می کند و مردم همواره منتظر می مانند».


رسول صديقی بناب عضو فراکسيون اقليت مجلس نيز چندی قبل با انتقاد از وعده های رييس جمهوری اسلامی در مورد حوزه انتخابيه خود گفت«تمام وعده های رييس جمهوری در تمام شهرهای استان آذربايجان شرقی يکسان بود».وی با اشاره به اينکه حضور هیأت دولت و رييس جمهوری در شهرستان ها بسيار با ارزش است گفت«ولی وعده های ریيس جمهوری مطالبات مردم را در شهرستانهای بالا می برد و با توجه به شناختی که از بودجه دارم بعيد می دانم اين مطالباتی که در مردم ايجاد شده پاسخگو باشند».


وی به نکته ديگری نيز اشاره داشت و گفت که در سفرهای استانی نفوذ برخی افراد در استان ها معمولا تاثير بسزايی در اولويت بندی ها دارد.


سفری که آشوب آفريد


سفرهای استانی از جنبه های ديگری نيز مورد انتقاد قرار گرفته است.از جمله در ماه گذشته آقای احمدی نژاد در سفر به استان فارس روستای خسرو شيرين را از شهرستان اقليد منفک و به شهرستان ديگری سپرد.


اين تصميم که در حين سخنرانی اخذ و اعلام شد شهرستان اقليد را به آشوب کشيد و مردم خشمگين به ساختمان های دولتی هجوم برده و آنان را به آتش کشيدند.در جريان سرکوب اين شورش ها صده نفر دستگير و زخمی شدند و گزارشهائی از مرگ ۱۲ تن از جمله دو مامور نيروی انظامی انتشار يافت.
بودجه سفرهای استانی دولت يکی ديگر از مواردی است که اخبار ضد و نقيضی در خصوص آن انتشار يافته است وقدرت اله عليخانی نمايده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل خبر داد که هر يک از سفرهای استانی چندين ميليارد تومان هزينه دارد.


نتايج انتخابات شوراهای شهر و روستا که ۲۴ آذر ۸۵ برگزار شد حاکی از آن است که در ۲۳ استانی که ریيس جمهوری اسلامی تا آن زمان به آنها سفر کرده بود، ليست رايحه خوش خدمت ائتلاف نزديک ترين حاميان آقای احمدی نژاد شکست خورده ‌است

تعدادی ديگر از نمايندگان نيز با طرح برخی انتقادات اعلام کردند که آقای احمدی نژاد در جريان سفرهای خود بودجه تعين شده قانون بودجه سالانه برای هر استان را که متناسب با طرح های قبلی تعيين شده است،صرف مصوباتی می کند که بدون کارشناسی در حين سفرهای استانی به تصويب می رساند.


نزديکان آقای احمدی نژاد هزينه ميلياردی سفرها را انکار کرده و گفته اند که رييس جمهوری اسلامی و هيات همراه وی که نزديک به ۱۰۰ نفر هستند در جريان هر سفر استانی نزديک به ۳۰۰ ميلون تومان هزينه می کنند.


در خصوص اعتبار مصوبات استانی دولت نيز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۸۶ ماده ای را گنجاند که بر اساس آن بودجه سفرهای استانی از بودجه عمرانی استان ها تفکيک می شود.تبليغات برای پيروزی يا شکست


مصطفی پور محمدی،وزير کشور اخيرا اعلام کرد که ۷۱ در صد از مصوبات هيات دولت در سفر به ۲۵ استان کشور که در جريان سفرهای استانی آقای احمدی نژاد دستور آن صادر شده است تا ارديبهشت ۸۶ اجرائی شده است.


اما نماينده گرمی در مجلس شورای اسلامی با رد اظهارات آقای پور محمدی گفت« اغلب آنچه که در سفرهای استانی مصوب می‌شود، تنها يک کار تبليغاتی است».


ناصر نصيری گفت«من دو هفته پيش در جلسه‌ای که با حضور استاندار اردبيل داشتيم، اعلام کردم که آنچه از دستاوردهای استانی بر روی آن مانور می‌کنيم به جرات می‌گويم به اندازه يک ريال هم کار نشده است».


وی افزود«حداقل در شهرستان ما مصوباتی که داشتيم يا شروع نشده يا اگر به بهره‌برداری رسيده، ساختش هيچ ارتباطی به زمان آقای «احمدی‌نژاد» ندارد. يعنی مثلا ساخت بيمارستان که از سال ۸۳ آغاز شده و در سال ۸۵ به پايان رسيده، مربوط به اعتبارات استانی نيست و عملا اين اعتبارات استانی سفرهای رياست جمهوری کار تشريفاتی بوده است».


مقامات دولتی ديروز اعلام کردند که با سفر آقای احمدی نژاد به استان سمنان،دور اول سفرهای وی به ۳۰ استان کشور پايان يافته است.همين مقامات در عين حال خبر دادند که از دو ماه ديگر دور جديد سفرهای استانی رئيس جمهوری اسلامی آغاز می شود.خود آقای احمدی نزاد نيز چندی قبل به خبرنگاران گفت «تا وقتی هستم، به سفرهای استانی می‌روم».


با اين حال برخی از سران جناح حاکم بر کشور نگرانی خود را از تداوم اين سفرها پنهان نمی کنند چرا که آمارهای انتشا يافته از نتايج انتخابات شوراهای شهر و روستا که ۲۴ آذر ۸۵ برگزار شد حاکی از آن است که در ۲۳ استانی که ریيس جمهوری اسلامی تا آن زمان به آنها سفر کرده بود، ليست رايحه خوش خدمت ائتلاف نزديک ترين حاميان آقای احمدی نژاد شکست خورده ‌است.


XS
SM
MD
LG