لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ تهران ۲۳:۲۹

«بحران مالی تهدیدی برای امنیت جهان است»


براساس گزارش يک مرکز پژوهش بريتانيايی تحت تاثير بحران مالی اخير ميليونها نفر از مردم جهان فقير تر خواهند شد و با گسترش نارضايتی و بيداری در ميان اين اقشار ناآرامی و تهديدهای امنيتی را در سطح جهان افزايش خواهد يافت.


گروه پژوهش آکسفورد در گزارش سالانه خود در مورد وضعيت امنيتی جهان می گويد: افزايش بيکاری و سقوط اقتصاد باعث گسترش فقر، کاهش بهداشت و سوتغذيه در کشورهای در حال توسعه خواهد شد و اين در حالی است که اين کشورها از سيستم های خدمات و حمايت اجتماعی برخوردار نيستند.


پل راجرز تنظيم کننده اين گزارش که جزو مشاوران ارشد اين مرکز پژوهش و از اساتيد دانشگاه برادفورد انگلستان است می گويد:«ما با عميق ترين بحران اقتصادی در دو نسل اخير مواجه هستيم. ما يا بايد با اين بحران به شکل جهانی و يکپارچه برخورد کنيم و يا به عنوان يک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی.»


  • «ما با عميق ترين بحران اقتصادی در دو نسل اخير مواجه هستيم. ما يا بايد با اين بحران به شکل جهانی و يکپارچه برخورد کنيم و يا به عنوان يک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی.»
پل راجرز، استاد دانشگاه

در اين گزارش تاکيد می شود که کشورهای غنی تاکنون فقط براقدامات هماهنگ کننده برای بهبود همکاريهای اقتصادی بين خود تمرکز کرده اند و اين نتيجه و تاثير چندانی برای کشورهای فقير نخواهد داشت.


پل راجرز می گويد:« به جای اين اقدامات بايد از شرايط فعلی استفاده کرد و با اجرای اصلاحات اقتصادی ريشه ای روند چند دهه اخير را که تشديد شکاف بين کشورهای فقير و غنی بوده است ، تغيير داد.»


براساس گزارش گروه پژوهش آکسفورد عوامل ديگری که در ناامن کردن جهان دخالت دارند عبارتند از گرمايش زمين، رقابت بر سر منابع انرژی و گرايش اقليت های حاکم به استفاده از قدرت نظامی برای حفظ امتياز و امنيت خود.


گروه پژوهش آکسفورد در گزارش خود می نويسد پرهيز از بروز شکاف و اختلافات جهانی بيشتر متعهد به عدالت اجتماعی و رها ساختن مردم از قيود ضروری است.


اين گزارش نتيجه می گيرد که اين هدف فقط از طريق گسترش تجارت عادلانه ، لغو بدهی های خارجی کشورهای فقير ، کاهش چشمگير در ميزان توليد گازهای آلاينده در سرمايه گذاری در منابع انرژی قابل بازيافت قابل دستيابی است.


براساس اين گزارش در شرايط فعلی و تحت تاثير بحران مالی فعلی و اختصاص بودجه های ملی برای کمک به اقتصاد ممکن است يک چنين برنامه يی به تاخير بيفتد. ولی اگر کشورهای غنی به اين مسائل توجه کرده و برای کمک به بخشهای فقير جهان و مبارزه با گرمايش زمين اقدامات عملی انجام دهند در سالهای آينده مسلما جهان به سمت ثبات و آرامش بيشتری حرکت خواهد کرد.


پل راجرز می گويد:« تصميمی که در چند ماه آينده اتخاذ می شود تا حد زيادی سرنوشت جهان ما را برای ده سال آينده از لحاظ امنيت و ثبات رقم خواهد زد».


در مورد بحران عراق اين گزارش می نويسد تسريع روند خروج نيروهای آمريکایی از عراق در سال آينده و گسترش ميزان توجه آمريکا به کل منطقه خاورميانه می تواند آغازگر روند جديدی باشد.


در مورد افغانستان اين گزارش هشدار می دهد که اگر سياست دولت آينده آمريکا افزايش حضور نظامی در آن کشور باشد ممکن است به تشديد جنگ در افغانستان منجر شود.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG