لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۶

کتابچه راهنما برای فقرا


در رم بنابر آخرين آمار دو هزار نفر شب را در خيابان به صبح می رسانند و دو هزار نفر ديگر نيز در ساختمان های متروک می خوابند

راهنمايی که سازمان غير دولتی سانت اجی ديو SANT’EGIDIO برای افراد بی بضاعت ساکن پايتخت ايتاليا تهيه کرده است، چه از نظر ساختار و چه ضميمه بندی به راهنماهای جهانگردی شباهت دارد.


«رم کجا» ، امسال برای پنجمين سال انتشار می يابد وبه راهنمايی با ارزش وبسيار کارا برای کسانی که قادر به امرار معاش بدون مراجعه به مراکز امداد و کمک رسانی نيستند، تبديل شده است.


«رم کجا» ، امسال برای پنجمين سال انتشار می يابد وبه راهنمايی با ارزش وبسيار کارا برای کسانی که قادر به امرار معاش بدون مراجعه به مراکز امداد و کمک رسانی نيستند، تبديل شده است

سانت اجی ديو راهنماهای مشابهی را برای ساکنين بی بضاعت فلورانس، جنوا و ناپل در ايتاليا و بارسلون در اسپانيا نيز منتشر می سازد.


در رم بنابر آخرين آمار دو هزار نفر شب را در خيابان به صبح می رسانند و دو هزار نفر ديگر نيز در ساختمان های متروک می خوابند.
سه هزار بی بضاعت ديگر نيز با مراجعه به خواب گاه های عمومی که توسط نهادهای خيريه اداره می شوند، سرپناهی برای خود می يابند.


در راهنمای سانت اجی ديو کليه مراکزی که کارتن خواب ها را در شهر رم پناه می دهند فهرست وار با اشاره به شرايط ، ساعات کار و آدرس و شماره تلفن اشاره شده است.


در کنار خواب گاه های عمومی در اين راهنما مراکزی که برای بی بضاعت ها غذای گرم تهيه می کنند نيز فهرست وار آمده است و اشاره می شود که روزانه ۱۰ هزار نفر در پايتخت ايتاليا به اين رستوران های بی ستاره مراجعه می کنند که نيم در صد از آنها را شهروندان جمهوری اسلامی ايران تشکيل می دهند.


خواب و خوراک تنها احتياجات يک انسان نيستند و بنابراين در راهنمای سنت اجی ديو برای افراد بی بضاعت و کم بضاعت به نهادهايی که می توان در آنها به طور رايگان حمام کرد و يا از تسهيلات ديگری چون سلمانی يا ماشين لباس شويی استفاده کرد نيز اشاره می شود.


راهنمای «رم کجا» وسيله ای است که می تواند برای کسانی که از امکانات مالی محدود و بسيار محدود برخوردارند نيز امکان زندگی ای آبرومند را به وجود آورد

در شهر رم سازمان های امدادگر مراکز بهداشتی گوناگونی را اداره می کنند که فهرست وار در اين راهنما به آنها اشاره شده است. بسياری اطلاع ندارند که در پايتخت ايتاليا می توان به طور رايگان به خارج از اين کشور نيز تلفن کرد و از مشاورين حقوقی بدون پرداخت حق الزحمه استفاده کرد، و يا حتی روزنامه و کتاب دريافت نمود.


در حقيقت راهنمای «رم کجا» وسيله ای است که می تواند برای کسانی که از امکانات مالی محدود و بسيار محدود برخوردارند نيز امکان زندگی ای آبرومند را به وجود آورد.


در اين راهنما تنها به سازمان هايی که امکانات مختلف را به طور رايگان در اختيار افراد کم بضاعت و بی بضاعت قرار می دهند اشاره نمی شود، «رم کجا» فهرستی از خدمات مختلف به بهای بسيار ارزان را نيز در اختيار استفاده کنندگان قرار می دهد و به همين دليل بسياری از کارگران خارجی و دانشجويان نيز از هواداران پرو پا قرص اين راهنما هستند


XS
SM
MD
LG