لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ تهران ۱۳:۱۳

مادر ميشل هوولبک: پسرم می تواند به درک برود


لوسی سِکالدی، مادر ۸۳ ساله ميشل هوولبِک. (عکس از AFP)

ميشل هوولبِک، نويسنده جنجالی معاصر فرانسوی، نويسنده کتاب «ذرات ابتدايی» که کتابهايش اغلب با موفقيت رو به رو می شوند، ازسوی مادرش مورد انتقاد شديد قرارگرفته است.


مادر ميشل هوولبِک، با انتشار کتابی با عنوان «بيگناه»، که به تازگی نوشته شده، پسرش را مورد حمله قرار داده وبا او تسويه حساب کرده است.


اين نويسنده ازسوی برخی از منتقدين، نويسنده ای زن ستيز، اسلام ستيز و همجنسگرا ستيز شمرده می شود.


ميشل هوولبک که نام اصلی اش ميشل توماس است، ۵۰ سال دارد، و کتابهای «ذرات ابتدایی» و «پلاتفُرم» او گذشته از اينکه سبب شدند، اين نويسنده به عنوان صاحب سبک جديدی در نوشتن رمان شناخته شود، به او لقب تشويشگر هم دادند و شهرت جهانی برای به وجود آوردند.


روشنگری درباره زندگی هوولبک


پيش ازآنکه کتاب بيگناه نوشته لوسی سِکالدی، مادر ۸۳ ساله ميشل هوولبِک به غرفه کتابفروشی ها برسد، روزنامه ها ازمشاجره و ناسزاگويی بين مادر و پسر ازطريق کتاب هايشان خبر دادند.


  • به نظر منتقدين ادبی و صاحبنظران آثار هوولبِک، هرچند کتاب بيگناه نوشته لوسی سِکالدی، ازنقطه نظر ادبی، اثر بزرگ و پر اهميتی نيست، اما روشنگری تازه ای ازدوران بچگی ميشل هوولبِک به دست می دهد و همچنين با خواندن اين کتاب بهتر می توان درک کرد که چرا ميشل هووِلبِک درکتابهايش هيچ نقشی به مادران نمی دهد، و چرا زن ستيزی کمرنگی درآثارش حس می شود

ميشل هوولبِک نويسنده بحث انگيز فرانسوی، ازسوی مادر ۸۳ ساله اش در کتاب «بيگناه» شديدأ مورد حمله قرار می گيرد.


ميشل هوولبِک دريکی از مصاحبه هايش درچند سال پيش گفته بود که مادرش مرده است. اما اين زن ۸۳ ساله، که درگذشته پزشک بيهوشی بوده، و درتمام زندگيش درسفر های طولانی بوده، اعلام می کند که زنده است، و امروز با آرامش در سواحل جزيره فرانسوی لا رئونيون دراقيانوس هند زندگی می کند. مادر ميشل هووِلبِک با کتابش به موجوديت خود يک مشروعيت تبليغاتی می دهد.


لوسی سکالدی که در جوانی از زنان آزاديخواه بود و خود را فارغ از قيود خانوادگی می داند، درپشت جلد کتابش تأکيد می کند که هيچگاه حس مادرانه نداشته است، و نمی توانست بگويد پسرم جذاب ترين و زيبا ترين پسر دنياست. به نظر لوسی سکالدی، پسرش، «پسرکی کودن است».


مادر ميشل هوولبِک درکتابش به زبان زنند ه ای درمورد او می نويسد: «پسرم با هرکس که می خواهد، هروقت که بخواهد می تواند به درک برود. برايم اصلأ اهميتی ندارد. اما اگربخواهد نام مرا درجايی بهر نحوی مورد استفاده قرار دهد، با عصا دندانها يش را خُرد خواهم کرد».


به نظر منتقدين ادبی و صاحبنظران آثار هوولبِک، هرچند کتاب بيگناه نوشته لوسی سِکالدی، ازنقطه نظر ادبی، اثر بزرگ و پر اهميتی نيست، اما روشنگری تازه ای ازدوران بچگی ميشل هوولبِک به دست می دهد و همچنين با خواندن اين کتاب بهتر می توان درک کرد که چرا ميشل هووِلبِک درکتابهايش هيچ نقشی به مادران نمی دهد، و چرا زن ستيزی کمرنگی درآثارش حس می شود.


لوسی سکالدی که با انتشار کتابش قصد دارد با پسرش تسويه حساب کند، برای تاً کيد بر اختلافاتش با ميشل هووِلبِک می افزايد: «از سگان گربه زائيده نمی شود. و روزی با پسرم دوباره صحبت خواهم کرد، که با کتاب ذرات ابتدائی اش به ميدان شهر برود، و اعتراف کند که يک دروغگو و متقلب و يک پارازيت و انگل است و برای تمام بدی هايی که درتمام زندگيش به نزديکان خود کرده پوزش بخواهد».


تا اين لحظه، ميشل هوولبِک پاسخی به اين تحريکات نداده، و تنها خواسته است او را راحت بگذارند.


از الجزایر تا پارلمان فرانسه

پدر ميشل هوولبِک راهنمای کوهنوردی و مادرش پزشک متخصص بيهوشی بوده، که خيلی زود از فرزند خود سلب مسئوليت می کنند، و ميشل ابتدا تحت سرپرستی مادربزرگ مادريش درالجزاير قرار می گيرد. درسن ۶ سالگی مادر بزرگ پدريش «هانريت» که يک کمونيست متعهد بوده سرپرستی اورا بعهده می گيرد، و درسن بلوغ نام فاميل اين مادر بزرگ هوولبِک را به عنوان اسم مستعار برمی گزيند.


ميشل هوولبِک در۱۶ سالگی با آثار نويسنده آمريکايی «لاورکرافت» آشنا می شود، و تحصيلات دانشگاهی اش را در رشته ی آگرونومی به پايان می رساند. هوولبک درطول دوران تحصيلی نشريه کم دوام «کارامازُف » را بنياد می کند و ضمن نوشتن اشعاری دراين نشريه، فيلمی می سازد به نام «درخشندگی مهنت». اندکی بعد وارد مدرسه عالی سينمايی «لویی لوميير» شده،و دررشته کارگردانی و فيلمبرداری فارغ التحصيل می شود.


درسال ۱۹۸۱ پسرش بنام «اتيیِن» بدنيا می ايد و اندکی بعد از همسرش جدا مي شود. درسال ۱۹۸۳ وارد يک موًسسه کامپيوتر می شود و سپس به وزارت کشاورزی راه می يابد و مدتی هم به عنوان نماينده مجلس وارد پارلمان فرانسه می شود.


نخستين رُمانش بنام «گسترش حوزه مبارزه» درسال ۱۹۹۴ منتشر می شود.


کتاب «ذرات ابتدايی » ميشل هوولبِک درسال ۱۹۹۸ جايزه ی نوامبر را کسب می کند. با وجود سروصداهای بسيار، آخرين کتابش بنام «امکان يک جزيره» که درسال ۲۰۰۵ انتشاريافت، دررقابت برای دريافت جايزه ی گُنکور شکست می خورد. ميشل هوولبِک هم اکنون درحال ساختن فيلمی است که بر اساس آخرين کتابش تهيه می شود.


ميشل هووِلبک درسال ۲۰۰۲ بواسطه ی انتقاد های زننده اش از اسلام و قرآن مورد خشم جامعه مسلمانان فرانسه قرار گرفت و به دليل شکا يت جامعه مسلمانان کارش به دادگاه کشيد.


اما دادگاه برای رعايت و حفظ آزادی بيان و انديشه که از ارکان جامعه يمدنی فرانسه شمرده می شود، اورا تبرئه کرد.


با وجوديکه که کتاب های ميشل هوولبِک اغلب با فروش بسياری روبه رو می شوند، آما فروش آخرين کتابش ازمرز سيصد هزار نسخه تجاوز نکرد.


برخی از صاحبنظران انتشارات معتقدند موضوعات بحث انگيز و سروصداهايی که دربرابر تحريکات ميشل هوولبِک بوجود می ايند، تبليغاتی هستند که پيش از انتشار کتابهايش به منظور جذب افکار عمومی برای فروش بيشتر کتابهايش انجام می شوند.


XS
SM
MD
LG