لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۵

اظهارات رهبر ايران و رویارویی با فعالان جنبش زنان


آيت الله خامنه ای از کسانی که می کوشند احکام دين اسلام در مورد زنان را با پيمان های بين المللی تطبيق دهند انتقاد کرد

روز چهارشنبه آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع صدها تن از، به گفته مطبوعات ورسانه های ايران زنان نخبه و فعال در عرصه های گوناگون اجتماعی، تلاش دستگاه های تحقيقی، دانشگاه ها وحوزه ها را برای تقابل به گفته او صحيح و کيفی با ديدگاه ها و تبليغ های فمينيستی ضروری دانست.


رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تلاش فعالان حقوق زنان برای پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تلاش برای انطباق اجباری احکام اسلام با کنوانسيون های خارجی خواند و آنرا تلاش برخی مرعوب شدگان در مقابل غرب ناميد.


«تهدید فعالان جنبش زنان»


ناهيد رياضی فعال حقوق زنان دراين باره می گويد اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی در ادامه همان سياست سرکوب فعالان جنبش زنان در ايران و تهديد آنها است.


به نظر اين فعال حقوق زنان، حاکميت ديگر نمی تواند زنان را از عرصه فعاليت ها اجتماعی وسياسی کنار زده و به چهار ديواری خانه باز گرداند.


نکته ديگری که آيت الله خامنه ای در سخنان خود به آن اشاره داشت مسئله نگاه اسلام به زن بود. وی در همان حال که به حضور زنان نخبه در جامعه اشاره کرد نقش عمده ومهم ترين مسئوليت زن را در خانواده تعريف کرد.


« زن از دیدگاه جمهوری اسلامی»


نوشابه اميری روزنامه نگار و فعال حقوق زنان می گويد رهبرجمهوری اسلامی از آن چيزی صحبت می کند که عصاره نگاه به زن در حاکميت جمهوری اسلامی است .


به عقيده نوشابه اميری نمی توان از سويی اذعان داشت که بخش وسيعی از زنان نخبه در جامعه حضور دارند واز سوی ديگر مانع ورود و مشارکت آنها در قدرت سياسی شد و به آنها گفت نقش شما به عنوان زن در خانواده تعريف می شود .


در حاليکه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و دولت نهم فشار ير فعالان حقوق زنان در ايران وسرکوب تجمع های مسالمت اميز آنها افزايش يافته است اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی به گفته فعالان جنبش زنان می تواند روند اين فشارها وسرکوب ها را تشديد کند.


XS
SM
MD
LG