لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۹:۲۱

ايمن ظواهری، يازدهم سپتامبر و تئوری توطئه


ايمن الظواهری از جمهوری اسلامی به خاطر ترويج تئوری توطئه در باره حادثه ۱۱ سپتامبر انتقاد کرد. عکس از( AFP)

ايمن الظواهری، نفر دوم القاعده، در آخرين نوار صوتی خود که روز سه شنبه سوم ارديبهشت انتشار يافت از جمهوری اسلامی به خاطر ترويج تئوری توطئه در باره حادثه ۱۱ سپتامبر انتقاد کرد.


الظواهری با توصيف القاعده به عنوان برترين مدافع اعراب در مقابل قدرت فزاينده قوم پارس در گستره خاورميانه، گفت: « گروههای ستيزه جوی عراقی تحت رهبری القاعده عمده ترين نيروئی است که با آمريکا مبارزه مي کند و مقابل جاه طلبی های ايران در عراق ايستاده است».


در همین حال، محمود احمدی نژاد ، ریيس جمهوری ايران ، دو هفته پيش برای چندمين با زير سئوال بردن حادثه ۱۱ سپتامبر گفت: «ماجرایی به نام برجهای دو قلو در ست شد تا راه را برای حمله آمريکا به افغانستان و عراق هموار کند».


پروفسور پل ويلکينسون، استاد مرکز مطالعات تروريسم و خشونت های سياسی، در دانشگاه سنت اندروز، اسکاتلند در گفت وگو با رادیو فردا به ارزیابی اظهارات ایمن الظواهری و محمود احمدی نژاد پرداخته است.


رادیو فردا: در گذشته هم برخی از مقام های ايرانی حادثه ۱۱ سپتامبر را زير سئوال بردند و حتی عاملين آن را خود آمريکا و موساد ذکر کردند .هدف مقامات ايرانی از زنده کردن تئوری توطئه درباره ۱۱ سپتامبر و تاکيد بر آن در اين برهه زمانی چيست ؟


پل ويلکينسون: رژيم ايران سال هاست که به شدت ضد آمريکائی و ضد اسرائيلی است.


بی شک کسانی در رژيم ايران هستند که، از ترويج تئوری توطئه درباره حادثه ۱۱ سپتامبر و اينکه آمريکا در اينکار دست داشته، بدنبال منافع تبليغاتی خود هستند.


  • ايران منافع و اهداف امنيتی کاملا" جداگانه ای در خاورميانه دارد و جمهوری اسلامی مي داند که فعاليت های القاعده امنيت ايران را به خطر مي اندازد
پل ويلکينسون

به باور من تئوری توطئه کاملا" نامعقول و بی پايه است .


هر کس که نتيجه کار کميسيون بررسی يازده سپتامبر آمريکا را بدقت مطالعه کند درخواهد يافت که تئوری توطئه احمقانه است .


بر پايه مدارک و شواهد کاملا" مستند ,القاعده فاجعه يازده سپتامبر را آفريد . گفتن اينکه آمريکا و يا موساد در اين فاجعه دست داشته اند کاملا" ابلهانه است.


آيا سخنان اخير الظواهری نشان دهنده ناخرسندی او از روشهای دولت ايران نيست؟


همواره شکاف بزرگی بين رژيم ايران و القاعده وجود داشته است. القاعده يک سازمان تندروی سنی است.


با اين که القاعده ادعا مي کند که طلايه دار اسلام است ولی مي دانيم که شيعيان عراق اين سازمان را نکوهيده و ناپسند مي دانند، زيرا از سوی بمب گذاران انتحاری القاعده مورد حمله قرار گرفتند و هزاران نفر کشته شدند.


ايران روابط نزديک فرهنگی و مذهبی با شيعيان عراق دارد و در دراز مدت به نفع ايران نبوده ونيست که خودرا با القاعده همراه کند.


گرچه برخی از کارشناسان ادعائی برخلاف اين کرده اند.


ايران منافع و اهداف امنيتی کاملا" جداگانه ای در خاورميانه دارد و جمهوری اسلامی مي داند که فعاليت های القاعده امنيت ايران را به خطر مي اندازد.


هدف الظواهری از انتشار نوار جديد چيست؟ آيا او بدنبال پشتيبانی در کشورهای اسلامی است؟
يا اينکه مي خواهد از تنش ميان ايران و برخی از کشورهای عرب سنی بر سرعراق به نفع خود استفاده کند؟


مي توان چنين استنباط کرد که الظواهری و نزديکان او از بابت ناکامی فعاليت های القاعده در عراق بسيار نگران هستند.


بسياری از مناطق عراق که پيشتر تحت نفوظ القاعده بود، اکنون از پشتيبانی اين سازمان دست برداشته اند. رهبران سنی از فعاليت های زيانبار القاعده عصبانی هستند.


بسياری از سنی ها با پس زدن القاعده کنترل مناطق خودرا دوباره بدست آورده اند.


به نظر من هدف اصلی پيام الظواهری درباره عراق، جلب پشتيبانی ستيزه جويان القاعده در آن کشور است.


XS
SM
MD
LG