لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۰۸

تلاش های واتیکان برای حل مناقشه هسته ای ایران


پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کليسای کاتوليک، (عکس از AFP)

واتيکان فعاليت های ديپلماتيک خود را برای فراهم ساختن شرايط گفت وگوی سازنده تری بين غرب و ايران تشديد کرده است. پاپ بنديکت شانزدهم شديدا نگران بحران در خاورميانه است.


روزنامه لارپوبليکا در مقاله ای به قلم مارک پوليتی، مفسر اين روزنامه در امور واتيکان، می نويسد :«پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کليسای کاتوليک، شديدا نگران وقوع جنگ جديدی در خاورميانه و اقدام نظامی عليه جمهوری اسلامی ايران است».


هفته گذشته پاپ بنديکت شانزدهم، پس از هفته ها سکوت در رابطه با بحران اتمی ايران بار ديگر در جريان سفری به جنوب ايتاليا، در شهر برينديزی گفت :«بايد از وقوع جنگ جديدی در خاورميانه جلوگيری به عمل آورد» و «همکاری و گفت وگو بين اروپا و خاورميانه را گسترش داد».


در بازگشت به رم، در ديدارهايی که چهارشنبه ها رهبر کليسای کاتوليک با گروه برگزيده ای از پيروان اش دارد، بنديکت شانزدهم بار ديگر به پرونده هسته ای ايران اشاره کرد و گفت:«بايد از کليه تماس ها و ابراز ديپلماتيک منجمله مشوق ها برای دست يابی به آشتی بين المللی استفاده کرد».


البته بنديکت شانزدهم در هيچکدام از سخنرانی هايش هرگز از دو کلمه جنگ و ايران در کنار يکديگر استفاده نمی کند، گويی واهمه دارد در کنار قرار دادن اين دو کلمه به نوعی توجيه اقدام نظامی به حساب آيد.


مقامات رسمی واتيکان و شخصيت هايی که به مثابه دولت جهانی کليسای واتيکان عمل می کنند، کمتر علاقه به گفت وگوهای علنی و رسمی با رسانه ها را دارد و ترجيح می دهند مواضع واتيکان را در گپ های دوستانه با خبرنگاران مطرح سازند.


يکی از اسقف هايی که در وزارت خارجه واتيکان ماموريت پيگيری پرونده ايران و خاورميانه را عهده دار است، می گويد:«پاپ بنديکت شانزدهم نه تنها از نظر اصولی با گسترش سلاح های کشتار جمعی مخالف است، بلکه بر اين نظر است که مجهز شدن جمهوری اسلامی ايران به سلاح اتمی می تواند خاورميانه را به چالش بسيار خطرناک برای غرب تبديل سازد».


همين مقام واتيکان می افزايد:«نگرانی های پاپ اعظم در دو هفته اخير و در پيامد ديدارهايی که با برخی از شخصيت های بين المللی منجمله رئيس جمهور آمريکا جورج بوش داشته است، در رابطه با گسترش بحران در خاورميانه و گشوده شدن چهره های جديد درگيری در اين منطقه به شدت افزايش يافته است».


واتيکان واهمه دارد هرگونه اقدام نظامی عليه ايران گروه های خشن و تندروهای اسلامی در اين کشور و در ديگر کشورهای منطقه به ويژه عراق، سوريه، لبنان و مناطق فلسطينی نشين را به تهديدی جدی برای جوامع مسيحی ساکن اين کشورها تبديل سازد.


واتيکان بارها در ديدار با مقامات کشورهای عربی و اروپايی بر لزوم حفظ امنيت اقليت های مسيحی در کشورهای اسلامی تاکيد ورزيده اند زيرا معتقدند مسيحيان در جهان اسلام اولين قربانی های هرگونه درگيری با غرب خواهند بود.


واتيکان تا کنون رسما چندين بار از فعاليت های گروه ۱+ ۵ ، پنج کشور عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد بعلاوه آلمان، که مسئوليت مذاکره با جمهوری اسلامی ايران در رابطه با پرونده اتمی را عهده دار هستند حمايت کرده است، ولی در هفته های اخير به اين نتيجه رسيده است در شرايط کنونی اين گروه امکان به دست آوردن هيچگونه موفقيتی در مذاکره با مقامات تهران را ندارند و بنابراين فعاليت های ديپلماتيک مستقلی را در برنامه کار کليسای کاتوليک قرار داده است.


ديپلماسی واتيکان در رابطه با ايران، هم چون فعاليت هايی که در رابطه با بحران اعراب و اسرائيل از سال ها پيش انجام می دهد، به صورت علنی و آشکار عمل نمی کند.


واتيکان در رابطه با پرونده هسته ای ايران تمايلی به ديدار با مقامات سياسی جمهوری اسلامی چون دولت و يا مجلس و شورای عالی امنيت ندارد، بلکه در گفت وگوهايش با شخصيتهای مذهبی ايرانی تلاش دارد از گسترش بحران کنونی جلوگيری به عمل آورد.


در هفته های گذشته چندين ملاقات در پشت درهای بسته ميان اسقف های کاتوليک و مقامات روحانی جمهوری اسلامی ايران در تهران و رم صورت گرفته است، که اگرچه تا کنون هيچگونه نتيجه ای به دنبال نداشته اند، ولی به گفته يک مقام واتيکان «کانال جديدی را که شايد در آينده بتواند مورد استفاده قرار گيرد به وجود آورده است».


XS
SM
MD
LG