لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ تهران ۰۵:۰۹

«دانشجویان تا پايان دولت نهم در زندان خواهند ماند»


دادگاه انقلاب اسلامی روز سه شنبه طی احکامی احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير که از ارديبهشت ماه تاکنون در بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر می برند، به زندان محکوم کرد.

نهاد های دانشجویی به احکام صادره دادگاه انقلاب اسلامی علیه سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر اعتراض کرده اند و معتقدند این دانشجویان هزینه «پروژه ساکت کردن منتقدان دولت در دانشگاه» را می پردازند


دادگاه انقلاب اسلامی روز سه شنبه طی احکامی احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير که از ارديبهشت ماه تاکنون در بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر می برند، به زندان محکوم کرد.


دادگاه انقلاب مجيد توکلی را به سه سال حبس، احمد قصابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال حبس محکوم کرده و با قيد «تعزيری»، اجرای اين احکام را اجباری کرده است.


احکام حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امير کبير در حالی صادر شده است که به گزارش خبرنامه امير کبير، ارگان خبری انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير، عليرضا رهايی، رييس دانشگاه امير کبير از اين سه دانشجو به خاطر فعاليت هايشان در دانشگاه به دادگاه انقلاب شکايت کرده است.


نريمان مصطفوی ، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير در گفت و گو با راديو فردا درباره شکايت رييس اين دانشگاه از دانشجويان می گويد:«رييس دانشگاه امير کبير دست نشانده مستقيم اين دولت است و وظيفه او ارتقاء هيات علمی دانشگاه نيست و وظيفه اش اين است که منتفع دولت را در دانشگاه پياده کند. چون وی هيچ بهانه ای برای دست داشتن دانشجويان زندانی در انتشار نشريات دانشجويی پيدا نکرده اند، قدری پرونده آنها را سنگين تر کرده و شکايت خصوصی هم به آن اضافه کرده اند.»


اين عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير در ادامه با اشاره به انتخاب عليرضا رهايی، رييس اين دانشگاه از سوی محمود احمدی نژاد می گويد:«پيش از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد دانشگاه امير کبير به سمتی حرکت می کرد که اعضای هيات علمی رييس دانشگاه را انتخاب کنند و جلسه ای هم تشکيل شده بود که اين اقدام انجام شود».


او می افزاید:« اما پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، وی از طريق روابط دوستانه ای که با عليرضا رهايی داشت، او را به سمت رييس اين دانشگاه انتخاب کرد تا از اين طريق سياست های خود را در دانشگاه پياده کند. نخستين کار وی هم جلوگيری از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير بود و بعد از آن هم ساختمان انجمن اسلامی را تخريب کردند.»


بيشتر فعالان دانشجويی، دستگيری دانشجويان دانشگاه امير کبير را که با بازداشت ۸ تن از دانشجويان اين دانشگاه آغاز شد، نتيجه اعتراض دانشجويان امير کبير به محمود احمدی نژاد، در روز حضور وی در اين دانشگاه در ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۸۵ می دانند.


«بسته تر شدن فضای دانشگاه ها»


  • «به هر حال هر سه دانشجوی امير کبير تا پايان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در زندان خواهند بود و فضای فعاليت سياسی در درون دانشگاه ها را ندارند واين می تواند فشار مضاعفی برای بسته تر شدن فعاليت های سياسی داخل دانشگاه ها و ايجاد فشار های بيشتر بر دانشجويان باشد.»
آرمان صداقتی

آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير درباره فشارهای وارد شده بر دانشجويان پس از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امير کبير به راديو فردا می گويد:« به هر حال هر سه دانشجوی امير کبير تا پايان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در زندان خواهند بود و فضای فعاليت سياسی در درون دانشگاه ها را ندارند.»


او می افزاید:« اين می تواند فشار مضاعفی برای بسته تر شدن فعاليت های سياسی داخل دانشگاه ها و ايجاد فشار های بيشتر بر دانشجويان باشد.»


اين عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير در ادامه اضافه می کند:« يکی از مصداق های بسته تر شدن فضای دانشگاه ها احکام صادر شده برای دانشجويان امير کبير است. سه دانشجويی که به بهانه نشريات دانشجويی دستگير شدند اما وقتی جعلی بودن اين نشريات به احتمال زياد برای قاضی پرونده اثبات شده است، با استفاده از پرونده سازی رياست دانشگاه، اداره حراست و اداره انتظامات نتيجه آن شده که سه حکم سنگين برای اين سه دانشجو صادر شود.»


«اعتراض به حکم در دادگاه »


درهمین حال، محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکيل مدافع اين سه دانشجو در گفت و گو با راديو فردا می گويد هنوز احکام اين سه دانشجو از طريق قانونی به وی ابلاغ نشده است.


او می افزايد:«اينطور که من شنيدم اين سه دانشجو را از زندان فرا خواندند و در دادگاه حکم آنها را ابلاغ کردند. من اميدوارم با عنايت به اينکه درطول رسيدگی مقدماتی هيچ اعلامی از ناحيه متهمان مبنی بر پذيرش اتهام و قبول جرم وجود نداشت و در صحن دادگاه هم بر اين موضوع تاکيد داشتند يعنی دليل اثباتی در خصوص اينکه اتهامات وارده را بپذيرند در پرونده مشهود نيست، در دادگاه تجديد نظر با اعتراضی که نسبت به حکم دادگاه بدوی خواهم داشت، اين حکم بشکند.»محمد علی دادخواه، وکيل مدافع احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اينکه اتهام اين سه دانشجو «تبليغ عليه نظام» و « توهين به رهبر جمهوری اسلامی و مقدسات از طريق چاپ و انتشار نشريات دانشجويی» يکسان است، چرا حکم هايی که برای آنها صادر شده، متفاوت است، می گويد: « يکی از ايراداتی که به اين حکم است همين است. وقتی پرونده را ملاحظه می کنيم می بينيم که اين دانشجويان مجموعا مورد محاکمه قرار گرفته اند و پرونده آنان يک عنوان واحد دارد. نهايتا اين تفکيک و تقسيم را بايد يکی از موارد ايراد به حکم دادگاه بدوی بدانيم.»


احکام دانشجويان دانشگاه امير کبير در حالی صادر شده است که آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، رييس دادگستری استان تهران را مامور کرده بود که به مساله شکنجه شدن دانشجويان که توسط خود آنها و خانواده هايشان مطرح شده بود، رسيدگی کند.


  • «اين دانشجويان تا مدت ها از داشتن وکيل و ملاقات با خانواده هايشان محروم بودند و در دادگاه نيز اجازه دفاع آزادانه به وکيل انها داده نشد و در نهايت شاهد شکنجه اين سه دانشجو برای اخذ اعتراف بوديم و شکايات مختلف خانواده های آنها از بازجويان به دليل شکنجه هيچگاه به نتيجه نرسيد. تمام موارد فوق نشان می دهد که انتشار مطالب جعلی در نشريات دانشجويی امير کبير پروژه ای برای ساکت کردن منتقدان در در اين دانشگاه بوده است»
دفتر تحکیم وحدت

محمد علی دادخواه درباره نتيجه رسيدگی رييس دادگستری استان تهران به اين مساله می گويد:« بعضی از اين موارد را که آقای دادستان ادعا کرده که دانشجويان اقرار کرده اند، من اعلام کردم که تحت شرايط خاص بوده است. من هم به دادگاه اعلام کردم که هم برابر قانون مدنی ايران و هم بر طبق قانون اساسی به عنوان قانون مادر و برتر که قانون عادی نمی تواند بر خلاف آن تصويب و اجرا شود، هر اقراری که تحت شرايط خاص از متهم اخذ شود، فاقد اعتبار قضايی برای استناد به آن است و چنين حکمی فاقد وجاهت قضايی است.»


وکيل مدافع دانشجويان زندانی دانشگاه امير کبير می گويد:« با توجه به اينکه در مراحل مقدماتی و در حين رسيدگی، دانشجويان دست داشتن در چاپ و انتشار نشريات دانشجويی که مقامات قضايی آن ها را حاوی توهين به مقدسات اسلام می دانند، رد کرده اند، به احکام صادر شده برای آنان اعتراض خواهد کرد ».


بیانیه دفتر تحکیم وحدت درباره حکم دادگاه


در همين حال، دفتر تحکيم وحدت، با صدور بيانيه ای نسبت به صدور احکام حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیر کبير اعتراض کرد.


در اين بيانيه آمده است:« در حالی شاهد صدور حکم زندان برای سه دانشجوی منتقد دربند دانشگاه امير کبير بوديم که ديگر بر هر انسان منصفی مسلم شده است که نشريات جعلی در دانشگاه امير کبير توسط حاميان دولت انتشار يافته است تا به اين وسيله دانشجويان منتقد به حضور محمود احمدی نژآد در دانشگاه امیر کبير در آذر ماه سال گذشته را به مسلخ ببرند.»


در اين بيانيه همچنين به اين نکته اشاره شده است که:« اين دانشجويان تا مدت ها از داشتن وکيل و ملاقات با خانواده هايشان محروم بودند و در دادگاه نيز اجازه دفاع آزادانه به وکيل انها داده نشد.»


دفتر تحکيم وحدت در پايان اين بيانيه می افزايد:« در نهايت شاهد شکنجه اين سه دانشجو برای اخذ اعتراف بوديم و شکايات مختلف خانواده های آنها از بازجويان به دليل شکنجه هيچگاه به نتيجه نرسيد. تمام موارد فوق نشان می دهد که انتشار مطالب جعلی در نشريات دانشجويی امير کبير پروژه ای برای ساکت کردن منتقدان در در اين دانشگاه بوده است.».


  • 16x9 Image

    فرین عاصمی

    فرین عاصمی از دبیران، خبرنگاران و مجریان سابق رادیو فرداست. او پیش از پیوستن به رادیو فردا در سال ۱۳۸۲ در بعضی از روزنامه‌های داخلی از جمله روزنامه ایران کار می‌کرد. فرین عاصمی در دوره فعالیتش در رادیوفردا مستندهای رادیویی و تلویزیونی مختلفی از جمله اشغال سفارت آمریکا و ۴۴۴ روز گروگانگیری کارکنان آن در تهران و برنامه‌هایی به‌مناسبت هشتادمین سالگرد تولد واتسلاو هاول و هفتاد و پنجمین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس تهیه کرده است.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG