لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۸:۳۴

جنبش اعتراضی در ایران؛ « شعارهایی که مشروعیت حکومت را به چالش کشیده اند»


وال استريت جورنال، روزنامۀ چاپ نيويورک، در شمارۀ روز پنجشنبۀ خود طی مقاله ای با عنوان «جنبش دمکراتيک ايران، خواهان جمهوری ايرانی است نه جمهوری اسلامی» نوشته است که شعارهای اخير تظاهرکنندگان در ايران، مشروعيت حکومت را به چالش کشيده است.

مقالۀ مشروح وال استريت جورنال به قلم نويسنده و روزنامه نگار ايرانی، امير طاهری اين چنين آغاز می شود که يک ماه پيش، سردار پاسدار محمدعلی عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهديد کرد که تظاهرات بيشتر ضد رژيم که وی آن را «زنجير توطئه» ناميده بود، درهم کوبيده خواهد شد؛ هفتۀ گذشته اما، تظاهرات دانشجويان ايران در سراسر کشور، با ناديده انگاشتن تهديدهای اين سردار پاسدار و مرشدان سياسی اش، نشان داد که ظاهرا «زنجير» همچنان محکم است.

گروه های مخالف که مجموعۀ جنبش دمکراسی خواهی در ايران را تشکيل می دهند، از هم اکنون تظاهرات ديگری را برای روز يکشنبه، ششم دی ماه که با روز عاشورا مصادف است، تدارک ديده اند.

تقويم جمهوری اسلامی، بيست و دو روز تعطيلی دارد که طی آن، رژيم با سازماندهی تظاهرات عمومی، قدرت خود را به نمايش می گذارد و به دنبال انتخابات بحث انگيز خرداد ماه گذشته، جنبش دمکراسی خواهی از اين تعطيلات رسمی برای به تحليل بردن رژيم بهره گرفته است.

وال استريت جورنال پس از برشمردن مواردی از اين تظاهرات در ماه های اخير، با تاکيد بر دگرگون شدن ماهيت شعارهای تظاهرکنندگان از آغاز تا کنون و يادآوری اين نکته که يکی از شعارها، پيامی هم برای باراک اوباما [ریيس جمهور آمريکا] داشت، می نويسد: «امروزه، شعارها شامل «مرگ بر ديکتاتور» و «جمهوری ايرانی – نه جمهوری اسلامی» می شود و به کوتاهی می توان گفت که تظاهرکنندگان، ديگر رژيم فعلی را حکومت مشروع کشور نمی دانند.»

وال استريت جورنال از قول يک منبع نزديک به مخالفان، به تلاش های ميرحسين موسوی و آيت الله مهدی کروبی برای جلوگيری از حملۀ تظاهرکنندگان عليه آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اميد دستيابی به معامله ای با وی اشاره می کند و اين وعده که آنان از برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی پشتيبانی خواهند کرد، ولی انبوه مردم [تظاهر کننده] آن را رد کرده و فرياد برآوردند که «غنی سازی را رها کن – فکری به بينوا کن.»

وال استريت جورنال می افزايد: «روشن است که جنبش دمکراسی خواهی [ايران] در حال وهوای هيچ نوع معامله ای با آيت الله خامنه ای نيست؛ رهبری که به گفتۀ مخالفان، مقام خود در چارچوب قانون اساسی را زيرپا نهاده و پيش از اعلام نتيجۀ انتخابات، به جانبداری از محمود احمدی نژاد برخاسته است. باتوجه به چنين فضائی است که موسوی و کروبی، خواستۀ پيشين خود برای اجرای کامل قانون اساسی را به کناری نهاده اند.»

يکی از مشاوران ميرحسين موسوی به نويسندۀ وال استريت جورنال گفته است که آنها بدون شکستن تخم مرغ، می خواستند املت بپزند.

روزنامۀ آمريکائی در بخش ديگری از اين مقاله نوشته است که سرکوبی خشن تظاهرکنندگان توسط ماموران و عوامل رژيم، جنبش [دمکراسی خواهی] را راديکاليزه کرده و به اين انجاميده که فعالان اين جنبش تغيير رژيم را خواستاراند و مير حسين موسوی و مهدی کروبی نيز، اکنون دريافته اند که مردم بسيار سريع تر از آنان حرکت کرده اند. شايد مهمتر از آن اين نکته باشد که به نظر می رسد آقای موسوی برنامه های خود برای سازمان موسوم به «سبز» را که تعريفی ناقص دارد، کنار گذاشته است. او اينک در می يابد که جنبش ضد رژِيم بسيار گسترده تر از آن است که بتوان آن را از طريق يک چارچوب مرکزی کنترل کرد.

وال استريت جورنال در بخش ديگری پس از پرداختن به موج بازداشت ها و کشتارهای خيابانی و تداوم ايستادگی مردم به رغم وعده های سردار جعفری به سرکوب [آنان] به ناخشنودی روحانيان شيعه از اوضاع و فاصله گرفتن آنها از رهبری دو جانبۀ خامنه ای – احمدی نژاد تاکيد کرده و با ذکر نارضائی عميق برخی از آيات عظام مانند منتظری، بيات، صانعی، بروجردی و زنجانی، از قول يک روحانی مقيم قم نوشته است که پشتيبانی خامنه ای از احمدی نژاد، رژيم را به سوی فنا سوق داده است.

وال استريت جورنال تصریح می کند: آقای احمدی نژاد مدعی است که ظهور امام غائب، قريب الوقوع است و او به عنوان يکی از کوشندگان برگزيدۀ «امام زمان» برای فراهم ساختن زمينۀ «ظهور» ماموريت دارد که «کافران» را از سرزمين های مسلمانان بيرون کند و فلسطين را از دست «اشغالگران صهيونيست» آزاد سازد. هفتۀ گذشته، وی طی نطقی در اصفهان ادعا کرد که جنبش دمکراسی خواهی در ايران، ساخته و پرداختۀ آمريکاست.

يک آيت الله ساکن قم می گويد: سخنان احمدی نژاد، يک فرد بيمار را تداعی می کند و پشتيبانی خامنه ای از چنين فردی، رژيم را به سوی فنا سوق داده است.

وال استريت جورنال در پايان به اين نکته اشاره می کند که سرداران سپاه، تقريبا هر شب به عنوان پاسداران سيستم، در برابر دوربين های تلويزيون قرار می گيرند و سردار جعفری [فرمانده سپاه پاسداران انقلاب] می گويد که او به مدل ترکيه علاقمند شده است؛ مدلی که در آن، نظاميان به عنوان حاميان جمهوری عمل می کنند، ولی ممکن است که اين ژنرال پاسدار، زمان چندانی در اختيار نداشته باشد، چرا که جنبش دمکراسی خواهی، ريشه های عميق تر می يابد و بيشتر رشد می کند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG