لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۵۱
در حاليکه خبرگزاريها در يکی دو روز اخير گزارش داده اند هواپيماهای ايرانی در فرودگاههای خارجی و بويژه در فرودگاه های بريتاينا، آلمان و امارات متحده عربی قادر به سوختگيری نبوده اند، یک سخنگوی سازمان بين المللی حمل ونقل هوايی، ياتا، به راديو فردا گفت هنوز اين اخبار ضد و نقيض اند.

استيو لاد، سخنگوی ياتا در ايالات متحده امريکا، در گفت وگو با رادیو فردا دیدگاه های را در خصوص مساله سوختگیری هواپیماها براساس قوانین بین المللی مطرح کرده است:

رادیو فردا: آيا شرکتهای خارجی ازسوختگيری هواپيماهايی ايرانی خودداری مي کنند.

استيو لاد: مطمئن نيستيم زيرا اخبار متناقض است و در حال حاضر سرگرم تحقيق هستيم.

قوانين بين المللی در اين زمينه چه مي گويند آيا اين شرکت ها مي توانند با استناد به تحريم های سازمان ملل عليه ايران دست به چنين کاری بزنند؟

در مورد سوختگيری هواپيماها بايد توجه داشت که اين قراردادی است ميان شرکتهای تامين کننده سوخت هواپيما و شرکتهای هوايی.

ماده ۱۵ پيمان ملی هواپيمايی غير نظامی مي گويد شرکتهای هوايی قطع نظر از مليت اشان بايد از شرايط يکسانی برخوردار شوند، شرايطی همچون هدايت هواپيماها و شرايط جوی و هواشناسی.اما تا انجا که من ميدانم در ماده ۱۵ هيچ اشاره ای به سوختگيری نشده است زيرا همانطور که گفتم تامين بنزين قراردادی است جداگانه ميان شرکتهای تامين کننده سوخت و خطوط هوايی.

در خبرها آمده بود که شرکت بريتيش پتروليوم از تامين بنزين به خطوط هوايی ايران خودداری کرده است.

اطلاعات وگزارشها در اين زمينه مي تواند درست و يا نادرست باشد وما به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه خواهيم داد ولی بايد توجه داشت که شرکتهای هوايی معمولا با بيش از يک تامين کننده سوخت، قرارداد امضا مي کنند.

سازمان ياتا چگونه سازمانی است ايا اين سازمان ميتواند مقرراتی را وضع کند يا تغيير دهد؟


سازمان بين المللی حمل ونقل هوايی ، تنها يک سازمان نظارتی است و قدرت اجرايی و يا قدرت قانونگزاری ندارد.

درصورت نبود امکانات سوختگيری برای هواپيماها، اين اقدام صرفا منجر به سرگردانی مسافران در فرودگاهها بين المللی ميشود ايا اينطورنيست؟

بله درست است ولی خوشبختانه ما هنوز در اين زمينه خبری نشنيده ايم و ازنزديک اوضاع را زير نظر داريم. بدون تريد ما نميخواهيم شاهد سرگردانی مسافران بخاطر مناقشه دو دولت ويا مناقشه دو شرکت باشيم.

ظاهرا اتحاديه اروپا نيز در اين شرايط از ورود برخی از هواپيماهای ايرانی به حريم هوايی اروپا بخاطر مسائل ايمنی جلوگيری کرده است ايا اين خبر درست است؟

بايد بگويم که برخی از خطوط هوايی در فهرست باصطلاح «سياه» قراردارند و اين کاريست که از سال ۲۰۰۵ آغاز شد.هر از گاهی هم اين فهرست به روز مي شود. از ديدگاه ما چنين جلوگيری بهترين راه حل نيست وبلکه صنايع هوايی بايد ضمن همکاری وکمک مسائل ايمنی اين خطوط هوايی را حل کنند تا انها بتوانند سوابق ايمنی خود را بهبود بخشند.

همزمانی جلوگيری از هواپيماهايی ايرانی به خاک اروپا با شايعات مربوط به نبود امکانات سوختگيری برای هواپيماهای ايرانی بنظر مي رسد تنها ازدياد فشار بر ايران است!

بله اينگونه بنظر مي رسد ولی اين بار اين دو اقدام تصادفا با يکديگر منطبق شده اند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG