فریدون عباسی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی، فریدون عباسی دوانی را به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهور منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی دوانی که سه دوره در جنگ عراق و ایران شرکت داشت و دکترای فیزیک هسته ای دارد، از سال ۱۳۷۲ عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه بود و سپس به ریاست این دانشگاه رسید. وی در آذرماه امسال هدف حمله ای تروریستی قرار گرفت و زخمی شد. در همان روز، دکتر مجید شهریاری در سوء قصدی مشابه به قتل رسید.
پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود.