زندانیان سیاسی و اعتراض با اعتصاب غذا

Your browser doesn’t support HTML5

تبعید و انتقال برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان‌های دور از شهر محل سکونت و همینطور اعتصاب غذای چندین تن از آنان در اعتراض به برخوردهای خشن جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدانش در‌ شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته که بنیامین صدر از رادیو فردا، نگاهی کرده به برخی از آن‌ها.