لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۰

امیرﻋﻠﯽ اﮐﺒری ﻗﮭﺮﻣﺎن کشتی فرنگی سنگین وزن جهان شد


در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ قهرمانی ﺟهان روز یکشنبه در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ، اﻣﯿرعلی اﮐﺒﺮی کشتی گیر وزن ۱۲۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم با شکست دادن کشتی گیر اهل اﺳﺘﻮﻧﯽ به ﻣﺪال طﻼ دست یافت.
طﺎﻟﺐ ﻧﻌﻤﺖﭘﻮرکشتی گیر دیگر ایرانی هم در وزن 84 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم روز شنبه مدال طلا گرفته بود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با دو مدال طلا به رقابتهایش در مسابقات جهانی پایان داد.
XS
SM
MD
LG