لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۴

انديشه هاي نو در تاريخ معاصر ايران


جواد طباطبايي-نازي عظيما

اين برنامه بخش هاي ديگري از رساله مجديه بررسي مي شود.رساله مجديه را محمدخان مجدالملك، از رجال دوران ناصري نوشته و در آن به نقد ريشه هاي تباهي و فساد در نظام حكومتي ايران و پرداخته است. اين رساله از نخستين نمونه هاي آگاهي ايرانيان به ضرورت اصلاحات در ايران به شمار مي رود. در برنامه امروز مجدالملك از فساد درباريان و حكومتيان و خويشان شاه در فداكردن منافع عالي ملي در پاي منافع حقير خود مي گويد.
XS
SM
MD
LG