لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۷

ابهام مضاعف سياست جمهوري اسلامي در افغانستان


عليرضا طاهري، چنگيز پهلوان (برلين)

چنگيز پهلوان، استاد ميهمان دانشگاه هاي آلمان در گفتگو با راديو آزادي سياستي كه جمهوري اسلامي در قبال افغانستان و عمليات نظامي ضدتروريستي آمريكا در اين كشور آغاز كرده است را "مبهم مضاعف" توصيف مي كند و مي گويد جمهوري اسلامي با فرستادن نشانه ها و پيام هاي متضاد و متناقض به طور آشكارا و پنهان، باعث تضعيف نقش ايران در يك حادثه عمده منطقه شده است. چنگيز پهلوان به راديو آزادي مي گويد: "سياست ايران در افغانستان نه فقط انفعالي بوده است بلكه در مقاطع بسيار مهمي اشتباه هم بوده. يعني هم توام با ارزيابي نادقيق و شايد نادرست از موقعيت ها بوده و همين كه وقتي با پيچيدگي هايي روبرو شدند، سياست انفعالي در پيش گرفتند." وي عوامل پراكندگي سياست ايران در قبال افغانستان را از جمله "چندگانگي در تصميمگيري در سياست خارجي و همچنين فقدان كادرهاي تخصصي لازم دانست كه بتوانند اهداف و برنامه هاي مشخصي را در سياست خارجي "تعريف" كنند. چنگيز پهلوان مي گويد پس از حادثه تروريستي 11 سپتامبر، "در ايران اول سياست يكه خوردن را ديديم... كه درست نمي دانستند چگونه عمل كنند و هم با اينكه موقعيتي بدست آوردند ولي از آن بهره نگرفتند." پهلوان مي گويد: "در عوض پاكستان كه همواره در اين امور دخالت داشته است و فاجعه كنوني در افغانستان از سياست هاي پاكستان نشات مي گيرد، بهره برداري كرد و حالا پس از شكستي كه خورده است، تقاضاهايي هم مطرح مي كند، از جمله از آمريكا به صراحت مي خواهد كه نگذارد اتحاد شمال در افغانستان پيشرفتي بكند." دكتر پهلوان نقش پاكستان در پيامد حمله تروريستي 11 سپتامبر به شهرهاي آمريكا، نقشي "فعال" توصيف مي كند. چنيگيز پهلوان به راديو آزادي مي گويد: "جممهوري اسلامي در گوشه اين بازي شركت دارد، نوعي همكاري دارد با روسيه و كشورهاي آسياي مركزي در ارتباط با اتحاد شمال، ولي نقشي كه دست دوم است." چنگيز پهلوان مي گويد دوگانگي پيام هايي كه مقامات جمهوري اسلامي به طور خصوصي و به طور رسمي در باره سياست خارجي خود مي دهند، از يك طرف خطرناك است و از طرف ديگر باعث مي شود كه نقش ايران در جرياني كه به يك كشور همسايه آن مربوط مي شود، جدي گرفته نشود. چنگيز پهلوان به راديو آزادي مي گويد مواضع رسمي كه مقامات جمهوري اسلامني عليه حمله آمريكا به افغانستان اتخاذ مي كنند، از سوي كشورهاي اسلامي جدي گرفته نمي شود، زيرا آنها به طورخصوصي در تماس با مطبوعات خارجي نسبت به اين عمليات ابراز حمايت مي كنند.
XS
SM
MD
LG