لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۲

رد اخطار قانون اساسي رييس جمهوري توسط رييس قوه قضاييه


مينا بهارمست، مصاحبه با احمدسلامتيان (پاريس) و احمدقابل (تهران)

آيت اله شاهرودي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي در پاسخ به تذكر قانون اساسي محمدخاتمي، رييس جمهوري اسلامي، نوشت حق نظارت بر اجراي قوانين با قوه قضاييه است و رييس جمهوري حق دادن تذكر قانون اساسي به قوه قضاييه را ندارد. خاتمي در يك تذكر قانون اساسي با استناد به استدلال "حقوقدانان،" به بازداشت و محاكمه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توسط قوه قضاييه اعتراض كرده بود. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي در پاريس در گفتگو با راديوآزادي مي گويد: "بحث آقاي شاهرودي دو قسمت دارد. يك قسمت پاسخ سياسي بسيار تحقير آميزي به رييس جمهوري داده اند و يك قسمت استدلال حقوقي كرده اند." احمدسلامتيان مي گويد وظيفه ارگان هاي انتخابي بيانگر حاكميت ملي مثل رييس جمهوري است كه سياست كشور را تنظيم كنند و پاسخگوي حفظ انسجام و وحدت ملي هم آنها هستند، نه رييس قوه قضاييه. احمدسلامتيان در بخش ديگري از اين مصاحبه مي گويد: "دراصل 113 قانون اساسي صريحا مي گويد رييس جمهوري بعد از رهبر عالي ترين ارگان كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را دارد." سلامتيان مي افزايد: "مشخص است كه قانون اساسي عملا مسئوليت اجرا را... به عهده رييس جمهوري گذاشته است و اين به تنظيم روابط قواي سه گانه ربطي ندارد." احمد قابل پژوهشگر سياسي در تهران به راديوآزادي مي گويد پاسخ آيت اله شاهرودي به رييس جمهوري با توجه به اينكه اصل 113 قانون اساسي قبلا توسط شوراي نگهبان تفسيرشده است، خود خلاف قانون اساسي است. احمدقابل به راديوآزادي مي گويد: "شوراي نگهبان درتفسيري كه از اصل 113 كرده است، حق دادن اخطار قانون اساسي را به رييس جمهوري داده است." وي به يك مصاحبه زواره اي، عضو شوراي نگهبان استناد مي كند كه حق رييس جمهوري در مورد دادن اخطار قانون اساسي را مورد تاييد قرار مي دهد. وي مي پرسد: "رييس قوه قضاييه چه حقي دارد كه بيايد اين حق را انكار كند؟" احمدقابل مي گويد: "كسي مدعي نيست ابهامي در قانون اساسي وجود ندارد و حتي مفسرين آن را دوگانه تفسير كرده اند و بايد روزي كه ثبات اجتماعي در كشور وجود داشته باشد، اين اشكالات برطرف شود."
XS
SM
MD
LG