لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۲۶

طرح عرضه سهام باشگاههاي ورزشي ايران در بازار بورس


بكتاش خمسه پور، مصاحبه با منوچهر زندي (تهران)

بكتاش خمسه پور (راديوآزادي): در حاليكه بازيهاي نخستين دوره ليگ حرفه اي فوتبال باشگاههاي ايران پيگيري ميشود و در حاليكه باشگاههاي ورزشي ايران همچنان با مشكلات مالي و سازماني خود دست به گريبانند، يك مقام سازمان تربيت بدني در ايران ميگويد كه سهام باشگاههاي ايران در بازار بورس عرضه ميشود تا راهي براي اداره آنها بدست هواداران و مردم پيدا شود. مشاور رئيس سازمان تربيت بدني، "عيسي اسحاقي" كه مشاور معاون رئيس جمهوري نيز بشمار مي رود از باشگاه پرسپوليس تهران به عنوان يكي از اولين باشگاه هايي ياد كرده است كه سهام آن در اختيار هواداران و مردم قرار خواهد گرفت و به صورت يك شركت سهامي عام اداره خواهد شد. اين مقام سازمان تربيت بدني ايران افزوده است، "در اين زمينه گفتگوهايي نيز با مسئولان باشگاه استقلال تهران به عمل آمده است تا آنها فكر كنند و براي حركت به اين سمت راه حل عملي در اختيار سازمان تربيت بدني قرار دهند." پاره اي از كارشناسان بر اين باورند كه عرضه سهام باشگاههاي ايران در بازار سهام ضمن اينكه ميتواند مشاركت هواداران و مردم را در ياري رساندن به وضعيت مالي و تشكيلاتي باشگاه هاي مورد نظر خود فراهم آورد، همچنين ميتواند گره گشاي كلاف سردرگم گرفتاري هاي اقتصادي و سازماني اين باشگاه ها گردد. بااين حال برخي از صاحبنظران معتقدند در شرايط كنوني كه باشگاه هاي ايران از سازمان و تشكيلات اوليه برخوردار نيستند، عرضه سهام اين باشگاه ها در بازار بورس كاري عبث و بيهوده است. راديوآزادي گفتگوئي دارد با "منوچهر زندي،" دبير "انجمن ورزشي نويسان ايران" كه اين موضوع را در مطبوعات ورزشي ايران مورد بررسي قرار داده است. وي معتقد است كه طرح عرضه سهام باشگاه هاي ايران در بازار بورس همانگونه كه در كشورهاي پيشرفته و ثروتمند جهان متداول است، كاري است بايسته، اما نه در وضعيت نابسامان كنوني باشگاه ها در ايران. منوچهر زندي: خوشحال شدم كه اين فكر به هر حال به وجود آمده كه روزي باشگاه ها بايد به صورت مردمي اداره شوند و اين يكي از راه هاي مردمي شدن باشگاه هاست. منتهي امروز بحث دو باشگاه است، پيروزي و استقلال، كه هركدام از اينها شرايط خاص خود را دارند و در حقيقت شرايط متفاوت خودشان را دارند. در باشگاه استقلال، شدن چنين كاري شايد به نظر آسان تر بيايد، به دليل اينكه در باشگاه استقلال يك گروهي اين باشگاه را اداره مي كنند، هرچند كه آنها هم بين خود تضاد سليقه فراوان دارند و باشگاه مشكلات فراواني را دارد. گروه پيش كسوتان اداره كننده باشگاه استقلال، هر روز عوض مي شود. در آن باشگاه مي شود كار هائي را انجام داد اما در باشگاه پيروزي اين كار بسيار مشكل است چون اين باشگاه در حقيقت قائم به ذات آقاي پروين است و آنچه دارد عبارت است از گروهي تماشاگر كه اين تماشاگر تقريبا در اختيار آقاي پروين هست. من انجام چنين كاري را در باشگاه پيروزي بسيار مشكل مي بينم، چون اگر يك روزي آقاي پروين از اين باشگاه جدا بشود معلوم نيست چه مي شود و اين سهام چقدر مي ارزد. براي رفتن به سوي مردمي شدن يك باشگاه قبل از آن بايد تدارك هاي مفصلي ديد و در حقيقت مقدمه دارد اين ماجرا. اول ما مي بايست اين شرايط را فراهم كنيم. باشگاه هاي ما نه سرمايه دارند و نه ورزشگاهي دارند و نه پشتوانه مالي و نه تشكيلاتي. تشكيلاتي كه وجود ندارد را به بورس بردن كار غلطي است. بكتاش خمسه پور: آقاي زندي! حالا اجازه بدهيد بپردازيم به اينكه اگر چنين طرحي به اجرا در آيد، امكان اجراي چنين طرحي را در باشگاههاي ديگر ايران بررسي كنيد. كلا، واگذاري سهام باشگاه هاي ورزشي ايران، به بازار سهام ايران، يعني عرضه سهام اين باشگاه ها به بازار سهام ايران به طوري كه مردم و وفاداران بتوانند آنها را خريداري كنند، در كل چه تاثير مي تواند بگذارد روي حركت باشگاه هاي ايران براي بهتر شدن و براي سازندگي و براي نزديك شدن به آنچه كه قرار است ليگ حرفه اي فوتبال ايران بشود؟ منوچهر زندي: اگر ما مقدمات اين كار را فراهم كنيم اين كار مي تواند كمك كند. اما ما نمي توانيم مقدمات را فراهم نكنيم و بعد بگوئيم كه حالا ما سهام اين باشگاه ها را به بورس مي بريم. اين زمان مي برد و برنامه مي خواهد و يك طراحي درست و حسابي مي خواهد. كساني كه كار اقتصادي مي دانند اين كار را مي شناسند، بايد بيايند در اين زمينه. اين به نظر من بحث بي موقعي بوده است كه باز شده است براي سهام پيروزي و استقلال را بردن به بورس در حاليكه اين باشگاه هاي هيچ تشكيلاتي ندارند و هيچ سازماني ندارند و هيچ جايگاهي ندارند وهيچ سرمايه اي ندارند، اين كار عبثي است و در حقيقت يك كار خوب است در زمان بد. بكتاش خمسه پور: آقاي زندي! به نظر شما اگر چنين طرحي در قبال باشگاه هائي كه داراي تشكيلاتي هستند كه همانطور كه شما اشاره كرديد استقلال و پيروزي به عنوان دو تا از بزرگترين باشگاه هاي ايران فاقد چنين تشكيلاتي هستند، چنانچه اين طرح در قبال باشگاه هاي داراي تشكيلات به اجرا در بياد، آيا اين مي تواند انگيزه اي باشد براي اين باشگاه ها كه آنها هم تلاش كنند خودشان را، وضعيت خودشان را سر و سامان ببخشند تا اينكه بتوانند سهام شان در بازار بورس در معرض فروش هواداران و مردم قرار گيرد؟ منوچهر زندي: من فكر مي كنم تاروزي كه ما اين اقتصاد دولتي را داريم و صنايع سنگين ما با هم رقابتي ندارند، مثل ماشين سازها، مثل بيمه گرها، مثل بانك ها و ديگران... در حقيقت، من زمينه هاي درآمد براي باشگاه ها را بدون سوبسيد دولتي اصلا خيلي مشكل مي بينم. بسياري از باشگاه هاي ما دولتي هستند. باشگاه هاي مردمي ما بسيار كم داريم. آن باشگاه هائي كه دولتي هستند، شرايط شان فرق دارد و اصلا اينجوري به بورس نمي توانند بروند. مثل صنعت نفت، مثل ذوب آهن و مثل فولاد مباركه مثل برق شيراز، مثل تراكتور سازي. همه اينها وابسته به دولت هستند واز بودجه دولت ارتزاق مي كنند. آنها كه نمي توانند به اين سادگي بيايند به بورس. باشگاه هاي مردمي ما هم كه عبارت باشند از اين دو تا باشگاه و تعدادي باشگاه اندك، آنها هم در اين بازاري كه در هرحال رقابتي در صنايع سنگين وجود ندارد، مشكل پول سازي دارند. مشكل اسپانسر دارند. در حقيقت وقتي پول در نمي آيد، معني رفتن به بورس و خريدان اوراق وسيله مردم سئوالي است كه جوابش از اول معلوم است و كسي علاقه اي به خرج نخواهد داد كه اين سهام را بخرد و در ازاي آن هيچ درامدي نداشته باشد. اين كار غلطي است كه امروز انجام مي شود. ما مي بايست بيشتر انديشه كنيم. فكر، فكر بدي نيست كه باشگاه در اختيار مردم قرار بگيرد ولي چگونه كي و تحت چه شرايطي. من پيشنهاد دارم كه اول اينها به تشكيلات اين دو باشگاه سرو سامان ببخشند و بعد باشگاه صاحب بضاعتي بشود و بعد مردم ترغيب بشوند كه بيايند و بخشي از كار را خودشان بگيرند و ادامه بدهند. در حال حاضر من فكر نمي كنم اين مورد استقبال مردم قرار بگيرد و جوابگو باشد.

سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي در نظر دارد سهام باشگاه هاي ورزشي ايران را در بورس تهران به فروش برساند تا اين باشگاه ها توسط بخش خصوصي اداره شوند. منوچهر زندي، دبير انجمن ورزشي نويسان ايران در مصاحبه با راديوآزادي به بررسي چشم انداز اين اقدام مي پردازد. براي مطالعه متن كامل اين گزارش، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG