لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۳۹

نگاهي به پرونده مافياي واردات شكر در ايران: سالي 65 ميليارد ريال سود براي يك وارد كننده شكر


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) كلمة سيسيلي «مافيا» به معناي اتحادية مخفي در خدمت منافع نامشروع خصوصي، در ادبيات جمهوري اسلامي فراوان به كار گرفته ميشود. مافياي بازار، مافياي قاچاق، مافياي بنياد ها، مافياي شكر و غيره، مظاهر شبكه هاي كم و بيش سازمان يافته اي هستند كه از سوي بخش وسيعي از افكار عمومي ايران، به حق يا به ناحق، به قبضه كردن مواضع استوار در سياست يا اقتصاد كشور متهم ميشوند. در اين ميان «مافياي شكر»، كه در عنوان اصلي صفحة نخست شمارة امروز «نوروز» چاپ تهران ديده مي شود، اهميت ويژه‌اي دارد. اين روزنامه در تفسير خود بر «مراكزي» تأكيد مي كند كه «از طريق روابط ويژه و موقعيت هاي خاص خود در درون نظام، به درآمد ها و سود هاي هنگفت چندين ميليارد توماني مي رسند». نوروز مي افزايد كه «واردات شكر، در كنار كالا هاي مصرفي ديگري كه گفته شده امتياز واردات آنها به شركت هاي متعلق به آقازاده ها يا برخي چهره ها داده ميشد، يكي از نمونه هاي بيشمار رانت خواري و فساد اقتصادي است كه معلوم نيست به چه دليل مورد توجه دستگاه قضايي قرار نگرفته است.» اين نخستين بار نيست كه «مافياي شكر» عنوان نخست روزنامه هاي تهران را به خود اختصاص مي دهد. فراموش نكرده ايم كه سوم بهمن ماه 1379 عيسي كلانتري، وزير سابق كشاورزي، در مراسم توديع خود، سخنان نامنتظره اي در رابطه با همين «مافياي شكر» بر زبان آورد. او گفت : «واردات شكر كشور در دست كساني است كه علاوه بر پول، قدرت سياسي نيز دارند.» و سپس خطاب به روزنامه نگاران افزود :«هويت مافيايي كه پشت جريان واردات شكر قرار گرفته مشخص است. اين وظيفة شما است كه بگرديد، پيدا كنيد و افشا كنيد.» چند ماه پس از اين ماجرا، در شهريور ماه 1380، مهدي كرباسيان، معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي، دستور داد به پروندة اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ورود و فروش شكر وارداتي ذينفع بوده‌اند، رسيدگي شود. گزارش امروز روزنامة «نوروز» احتمالا ادامة همان پرونده است كه در ارتباط با مفهوم «ورود موقت كالا» مطرح شده است. «ورود موقت» به آن معنا است كه كالا هايي همانند شكر خام را مي توان بدون عوارض گمركي وارد كرد، با اين تعهد كه در واحد هاي توليدي داخلي پرورده شود و پس از ايجاد كار، با ارزش افزودة بيشتر از كشور خارج شود. چنين پيدا است كه شماري از دستگاه هاي چمهوري اسلامي، از واحد هاي توليدي گرفته تا موسسات خيرية وابسته به نهاد هاي مذهبي، با استفاده از همين مكانيسم «ورود موقت»، شكر خارجي را بدون پرداخت حقوق گمركي وارد كرده و با زير پا گذاشتن تعهد خود در زمينة صدور مجدد، آنرا در بازار داخلي به فروش رسانده و به سود هاي نجومي دست يافته اند. فعاليت همين مافيا راه را بر توسعة صنعت قند داخلي بسته و ايران را به بزرگترين وارد كنندة شكر در جهان بدل كرده است.

يك وارد كننده عضو مافياي شكر طي چهارسال 280 ميليارد ريال سود داشته است. هشت شركت براي ماليات معوقه سالهاي 76 تا 79 معادل 135 ميليارد ريال جريمه شدند. روزنامة «نوروز» چاپ تهران، در شمارة سه شنبه هفدهم شهريور ماه، عنوان اصلي صفحة نخست خود را به «مافياي واردات شكر» اختصاص داده و گزارش ويژه اي را در همين زمينه منتشر كرده است. چنين پيدا است كه شماري از دستگاه هاي چمهوري اسلامي، از واحد هاي توليدي گرفته تا موسسات خيرية وابسته به نهاد هاي مذهبي، با استفاده از همين مكانيسم «ورود موقت»، شكر خارجي را بدون پرداخت حقوق گمركي وارد كرده و با زير پا گذاشتن تعهد خود در زمينة صدور مجدد، آنرا در بازار داخلي به فروش رسانده و به سود هاي نجومي دست يافته اند. فعاليت همين مافيا راه را بر توسعة صنعت قند داخلي بسته و ايران را به بزرگترين وارد كنندة شكر در جهان بدل كرده است. براي مطالعه متن بررسي راديوآزادي در باره پرونده ناگشوده مافياي شكر در ايران، دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG