لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۵۱

اوضاع اقتصادي ايران از نگاه بانك جهاني: سقوط درآمدسرانه، كاهش سرمايه گذاري و كسادي رشد


فريدون زرنگار فريدون زرنگار (راديوآزادي): در گزارش بانك جهاني جمعيت ايران در اواخر سال 2000 معادل 64 ميليون نفر بود. بانك جهاني درآمد سرانه ناخالص ملي ايران در سال 2000 را معادل 1640 دلار تخمين ميزند كه اين نسبت براي خاورميانه و شمال آفريقا 2040 دلار و براي افراد با درآمد ميانه پايين جهان 1140 دلار بوده است. بررسي بانك جهاني نشان ميدهد كه 67 درصد جمعيت ايران در نقاط شهري زندگي مي كنند 15 و نيم درصد مردم ايران زير خط فقر به سر ميبرند. ميانگين عمر مفيد ايراني ها در گزارش بانك جهاني 71 سال ارزيابي شده كه كمي بيشتر ازعمر مفيد 68 ساله ساكنين خاورميانه و شمال آفريقا هستند. از ديدگاه بانك جهاني 11 درصد كودكان زير 5 سال ايران از سوء تغذيه رنج مي برند و 23 درصد جمعيت بالاي 15 سال بيسواد هستند. در حاليكه نسبت بيسوادي جمعيت خاورميانه و شمال آفريقا، كه بيش از 15 سال سن دارند، 35 درصد است. گزارش بانك جهاني در بررسي شاخص هاي كليدي اقتصاد ايران حاكي از آن است كه توليد ناخالص داخلي ايران كه در سال 1980 ميلادي معادل 93 ميليارد دلاربوده است ، در سال 2000 به معادل 99 ميليارد دلار رسيد. با اين احتساب توليد ناخالص داخلي ايران در طول 20 سال گذشته مجموعاحدود شش در صد بود. گزارش بانك جهاني حاكي از كاهش شديد نسبت سرمايه گذاري ناخالص بر توليد ناخالص داخلي در ايران است. برابر اين گزارش نسبت سرمايه گذاري ناخالص بر توليد ناخالص داخلي از حدود 30 در صددر سال 1980 به 20 در صد در سال 2000 سقوط كرد. گزارش بانك جهاني حاكي از تغييرات فاحش در ميزان پس انداز ايراني هادر 20 سال گذشته است و نسبت پس انداز ناخالص ملي به توليد ناخالص داخلي از حدود 77 در صد در سال 1980 پس از سقوط به 70 درصد در سال 1999 به 30درصد در سال 2000 رسيد.

بانك جهاني در گزارش سالانه خود، درآمد سرانه ايران در سال 2000 معادل 1640 دلار تخمين مي زند كه اين رقم براي خاورميانه و شمال آفريقا 2040 دلار است. توليد ناخالص داخلي ايران كه در سال 1980 ميلادي معادل 93 ميليارد دلاربوده است ، در سال 2000 به معادل 99 ميليارد دلار رسيد. با اين احتساب توليد ناخالص داخلي ايران عليرغم افزايش جمعيت در طول 20 سال گذشته، مجموعا از 6 درصد تجاوز نكرد، يعني سالي 3 درهم درصد. نسبت سرمايه گذاري ناخالص بر توليد ناخالص داخلي از حدود 30 در صددر سال 1980 به 20 در صد در سال 2000 سقوط كرد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG