لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۷

تومار سبز؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست

بیشتر

پاریس، فرانسه - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۱

پاریس، فرانسه - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

پاریس، فرانسه - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۲

پاریس، فرانسه - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

پاریس، فرانسه - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۳

پاریس، فرانسه - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

پراگ، جمهوری چک - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۴

پراگ، جمهوری چک - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

سوئد، کارلشتاد - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۵

سوئد، کارلشتاد - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

کانادا، واترلو - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۶

کانادا، واترلو - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

آمریکا، سن دیه‌گو - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۷

آمریکا، سن دیه‌گو - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

آلمان، لایپزیگ - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۸

آلمان، لایپزیگ - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

آلمان، ارلانگن - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»
۹

آلمان، ارلانگن - جمع‌آوری امضا در راستای حرکتی مدنی به نام «بلندترین تومار جهان؛ احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست»

XS
SM
MD
LG