لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۹

آدم ها دور میدان آزادی

بیشتر

میدان آزادی... از همه جا و همه کس دور این میدان جمع می‌شوند
۱

میدان آزادی... از همه جا و همه کس دور این میدان جمع می‌شوند

می‌شویند
۲

می‌شویند

عکس می‌گیرند
۳

عکس می‌گیرند

استراحت می‌کنند
۴

استراحت می‌کنند

۵
و... بی‌حوصله زیر آفتاب چمباتمه می‌زنند
۶

و... بی‌حوصله زیر آفتاب چمباتمه می‌زنند

مسافران می‌آیند و می‌روند
۷

مسافران می‌آیند و می‌روند

۸
۹
۱۰

بیشتر

XS
SM
MD
LG