لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۲۳

آتشفشان در ايسلند

بیشتر

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ايسلند
۱

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ايسلند

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ايسلند
۲

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ايسلند

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ايسلند
۳

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ايسلند

عکس رادار نشان می دهد تصویری از دهانه آتشفشان در ايسلند
۴

عکس رادار نشان می دهد تصویری از دهانه آتشفشان در ايسلند

دود‌ناشی از دهانه آتشفشان در ایسلند
۵

دود‌ناشی از دهانه آتشفشان در ایسلند

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - انگلستان
۶

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - انگلستان

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - بلژیک
۷

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - بلژیک

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - آلمان
۸

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - آلمان

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - روسیه
۹

خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، سبب لغو بعضی از پرواز در کشورهای اروپایی شد - روسیه

بخارج ریختن گدازه از یک کوه در ایسلند
۱۰

بخارج ریختن گدازه از یک کوه در ایسلند

بیشتر

XS
SM
MD
LG