لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۶

۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق

بیشتر

طرفداران شاه سوار بر تانک در خیابان های تهران رژه می روند
۱

طرفداران شاه سوار بر تانک در خیابان های تهران رژه می روند

دار و دسته شعبان جعفری در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
۲

دار و دسته شعبان جعفری در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

نیروهای نظامی در حال تعقیب تظاهر کنندگان در جریان اعتراض های منتهی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۳

نیروهای نظامی در حال تعقیب تظاهر کنندگان در جریان اعتراض های منتهی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

درگیری های مقابل دانشگاه تهران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۴

درگیری های مقابل دانشگاه تهران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

تظاهرات هواداران حزب توده در روزهای منتهی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ميدان سپه (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
۵

تظاهرات هواداران حزب توده در روزهای منتهی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ميدان سپه (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

آیت الله ابوالقاسم کاشانی در حال عیادت از دکتر محمد مصدق
۶

آیت الله ابوالقاسم کاشانی در حال عیادت از دکتر محمد مصدق

آیت الله ابوالقاسم کاشانی در حال گفت و گو با مظفر بقایی (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
۷

آیت الله ابوالقاسم کاشانی در حال گفت و گو با مظفر بقایی (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

بازگشت شاه به ايران متعاقب سقوط دولت دکتر مصدق (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
۸

بازگشت شاه به ايران متعاقب سقوط دولت دکتر مصدق (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

فضل الله زاهدی و پسرش اردشیر همراه با شعبان جعفری در حال خروج از هواپیما (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
۹

فضل الله زاهدی و پسرش اردشیر همراه با شعبان جعفری در حال خروج از هواپیما (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

فضل الله زاهدي، جانشین محمد مصدق ، در كنار دخترش هما و پسرش اردشير زاهدي (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
۱۰

فضل الله زاهدي، جانشین محمد مصدق ، در كنار دخترش هما و پسرش اردشير زاهدي (عکس: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

بیشتر

XS
SM
MD
LG