لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۰

۱۰ روزی که مصر را تکان داد

بیشتر

تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره
۱

تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره

حمله طرفداران حسنی مبارک به یک خبرنگار
۲

حمله طرفداران حسنی مبارک به یک خبرنگار

«جمعه عزیمت»، ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۴ فوریه ۲۰۱۱، میدان تحریر (رهایی)، قاهره
۳

«جمعه عزیمت»، ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۴ فوریه ۲۰۱۱، میدان تحریر (رهایی)، قاهره

تظاهرکنندگان در حال پرتاب سنگ به سمت طرفداران حسنی مبارک، در میدان تحریر قاهره
۴

تظاهرکنندگان در حال پرتاب سنگ به سمت طرفداران حسنی مبارک، در میدان تحریر قاهره

نیروهای ارتش مصر در میان طرفداران و مخالفان حسنی مبارک
۵

نیروهای ارتش مصر در میان طرفداران و مخالفان حسنی مبارک

عده‌ای از طرفداران حسنی مبارک که توسط مخالفان او دستگیر شده‌اند
۷

عده‌ای از طرفداران حسنی مبارک که توسط مخالفان او دستگیر شده‌اند

زنی که به معترضان در میدان تحریر قاهره آب می‌دهد
۸

زنی که به معترضان در میدان تحریر قاهره آب می‌دهد

۹
یکی از طرفداران حسنی مبارک در میان مخالفان او
۱۲

یکی از طرفداران حسنی مبارک در میان مخالفان او

درگیری‌های میدان تحریر قاهره بین مخالفان و طرفداران حکومت حسنی مبارک
۱۳

درگیری‌های میدان تحریر قاهره بین مخالفان و طرفداران حکومت حسنی مبارک

بیشتر

XS
SM
MD
LG