لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۳۰

حسن فیروزآبادی از رفتار محمود احمدی نژاد در سمنان در ارتباط با مشایی انتقاد کرد


به گزارش خبرگزاری فارس، حسن ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، رفتار محمود احمدی نژاد در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی، مشاور خود را از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است.
خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نوشته است که حسن فیروزآبادی در جمع تعدادی از مقام های نظامی گفته است که "اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟمهوری ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﯽ در ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ایجاد تنش در جامعه است و مسئولین باید مراقب کینه و دشمنی سلطه گران و جریانات غیرهمسو با نظام باشند."
XS
SM
MD
LG