لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۱۸

خبرگزاری فارس از احتمال ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ خبر داد


خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از قول منبعی آگاه، از اﺣﺘﻤﺎل بررسی دوباره ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ایران در جلسه روز دوشنبه ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن خبرداده است.
این خبرگزاری بنقل از این منبع آگاه می گوید که به دلیل "اظهارات ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎم، و ﺣﺮﮐﺎت ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ درھﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎﻣﯿﺎن حسن روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﻤﺎران و حرکات خیابانی در ورزشگاه شیرودی"، ﺷﻮرای ﻧﮕهبان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓته است ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا را ﻣﺠﺪدا بررسی کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شود.
XS
SM
MD
LG