لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۳۲

محمد جواد ﻇﺮﯾﻒ مذاکرات هسته ای در ژنو را پرثمر خواند


محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته ای در کنفرانسی خبری در ژنو گفت مذاکرات ﭘﺮ ﺛﻤﺮی داشته اند و اﻣﯿﺪوارند این مذاکرات ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیرضروری باشد.
آقای ظریف افزود وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺟهان راهﺣﻞھﺎی دراز ﻣﺪت را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ایران در نیویورک و ژنو با این ذهنیت‌ها وارد مذاکره شد و نمایندگان 1+5 هم اراده لازم سیاسی را نشان دادند.
او گفت در مذاکرات، درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدند اﻣﺎ ﺑﺤﺚھﺎ باید در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اداﻣﻪ یابد و ۱۶ و ۱۷ آبان ﮐﺎر را اداﻣﻪ خواهند داد.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت لازم است امریکا و ایران حسن نیت خود را نشان دهند و بدون برداشتن گام های متوازن، اعتماد سازی نمی شود.

XS
SM
MD
LG