لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۰

۳۰۰۰ نفر در اهواز پس ازبارندگی دچار مشکلات تنفسی شدند


به گزارش خبرگزاری های ایران، شماری زیادی از ساکنان اهواز شنبه شب پس از بارندگی در این شهر دچار مشکلات تنفسی، سرفه و حالت آلرژی شدند و به بیمارستان های شهر مراجعه کردند.
محمد حسن سرمست، قائم مقام وزرات بهداشت به خبرگزاری فارس گفته است که ﺣﺪود ٣ ھﺰار نفر ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ به مراکز پزشکی مراجعه کردند که ١٢٨ ﻧﻔﺮ آنها ھﻨﻮز ﺑﺴﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ . او افزوده که ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر متخصصان آﺳﻢ و آﻟﺮژی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ علت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و هنوز روشن نیست که وجود ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ناشی از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی این اﺳﺘﺎن در هوا و شست و شوی آن با باران ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑوده است یا عامل دیگری.
او همچنین گفته است که در چند روز گذشته با ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ هم ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده اند.
XS
SM
MD
LG