لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۴

روحانی در گفتگو با کرزی بر مخالفت ایران با حضور نیروهای خارجی در افغانستان تاکید کرد


حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تهران گفتگو کرد. آقای کرزی همراه هیاتی بلندپایه برای دیداری یک روزه به تهران رفته بود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری های ایران، ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ دراین دیدار تاکید کرد که ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر نیروهای ﺧﺎرﺟﯽ در منطقه و افغانستان ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻌﺘﻘﺪ است اﻣﻨﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن باید ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.
براساس این گزارش ها همچنین در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار، دو طرف در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اعلام کردند که وزیران ﺧﺎرﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ دوﺳﺘﯽ و ھﻤﮑﺎری میان دو کشور شده اند.
XS
SM
MD
LG