لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۰۳

نهاد ریاست جمهوری ایران: جشن میلاد حضرت فاطمه نیز از آسیب نگاه های ابزاری و سیاسی در امان نماند


رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ نهاد رﯾﺎﺳﺖ ﺟمهوری ایران دربیانیه ای درباره نحوه برگزاری جشن ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت فاطمه در روز زن در ایران گفته است "در کمال تعجب و تاسف این جشن هم از آسیب نگاه های ابزاری و سیاسی در امان نماند."
این بیانیه افزوده است که برای پاسداشت فرهنگ غنی اسلامی ایرانی امسال هم به رسم سال های گذشته، ﺟﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤهوری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﻤﺴﺮان ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺪﯾﺮاِن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ اﯾﺮان اسلامی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ که در آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ موزاین شرعی ﺗﻌﺪادی از دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی از ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب زﻧﺎن اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ را نمایش دادند، اما ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت، اﻓﺘﺮا، اﮐﺎذﯾﺐ و ﭘﯿﺎﻣﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای کشوردرباره نحوه برگزاری آن انتشار یافته است.
۱۱ تن از نمایندگان مجلس مخالف دولت و عضو جبهه پایداری، از جمله روح الله حسینیان، زهره طیب نیا و اسماعیل کوثری در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، همسر رئیس جمهوری ایران را به برگزاری میهمانی اشرافی در کاخ سعدآباد درحالی که دولت شعار صرف جویی و انصراف از دریافت یارانه را می دهد، متهم کردند.
XS
SM
MD
LG