لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۱:۳۹

اولین کشتی خارجی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت


ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ورود اولین کشتی خارجی حامل اجناس به یکی از بنادر جنوب ایران خبر داده است.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ داﺟﻤﺮ به خبرگزاری ایسنا ﮔﻔته است یک کشتی متعلق به شرکت ون های تایوان حامل کانیتنرهای اجناس مورد نیاز ایران، اولین کشتی خارجی است ﮐﻪ ﭘﺲ از گشایشی که در مذاکرات ژنو شد در بندر شهید رجایی توقف کرده است.

او افزوده است تا کنون به علت تحریم ها، کشتی های خارجی باید کانتینرهای مورد نیاز ایران را در سواحل یکی از کشورهای حاشیه خلیح فارس پیاده می کردند تا اجناس به داخل کشور منتقل شود که وقت بیشتر و هزینه زیادتر می بُرد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان همچنین گفته است پیش از ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎرت ایران ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و در درﺟﻪ اول آﻟﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و سپس ﮐﺮه، ﺗﺎﯾﻮان وﻣﺎﻟﺰی اﺳﺖ.

XS
SM
MD
LG