لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تهران ۱۳:۰۱

با دستور معاون دادستان كل تهران، زندانيان اعتصاب كننده رجايي شهر كرج به بندهايي با شرايط سخت تر منتقل شدند


(rm) صدا | [ 2:42 mins ]
پس از آن كه محمود سالاركيا معاون دادستان كل تهران، زندانيان زندان رجايي شهر را تهديد كرد اگر به اعتصاب غذاي خود پايان ندهند، با واكنش شديدي روبرو خواهند شد، روز سه شنبه با دستور كتبي آقاي سالاركيا زندانيان به بندهايي با شرايط سخت تر منتقل شدند. از جمله اين زندانيان به گفته صادق نقاشكار، سخنگوي زندانيان اعتصابي زندان رجايي شهر، امير حشمت ساران است كه به بند يك زندان گوهردشت منتقل مي شود. صادق نقاشكار در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بند يك زندان گوهردشت محلي است كه قاتلين نگهداري مي شوند و يكي از بدترين بندهاي زندان است و تمام وسايل گرمايي را از يك هفته پيش قطع نمودند، از تحويل گرفتن هرگونه پوشاك و وسايل گرمايي از خانواده ها مسئولين زندان خودداري مي كنند و با اين كه در روزهاي اخير درگيري هاي خونيني در اين زندان شد و يك نفر كشته شد،‌ قصد مقامات قضايي بر اين است كه زندانيان را تحت فشار بيشتري قرار دهند. اسد شقاقي و حجت زماني وارد هشتمين هفته اعتصاب غذاي خود شدند. پس از آن كه محمود سالاركيا معاون دادستان كل تهران، زندانيان زندان رجايي شهر را تهديد كرد اگر به اعتصاب غذاي خود پايان ندهند، با واكنش شديدي روبرو خواهند شد، روز سه شنبه با دستور كتبي آقاي سالاركيا زندانيان به بندهايي با شرايط سخت تر منتقل شدند. از جمله اين زندانيان به گفته صادق نقاشكار، سخنگوي زندانيان اعتصابي زندان رجايي شهر، امير حشمت ساران است كه به بند يك زندان گوهردشت منتقل مي شود. صادق نقاشكار: بند يك زندان گوهردشت محلي است كه قاتلين نگهداري مي شوند و يكي از بدترين بندهاي زندان گوهردشت است و در راستاي اين فشارها تمام وسايل گرمايي را از يك هفته پيش قطع نمودند، از تحويل گرفتن هرگونه پوشاك و وسايل گرمايي از خانواده ها مسئولين زندان خودداري مي كنند. با اين كه در روزهاي اخير درگيري هاي خونيني در اين زندان شد و يك نفر كشته شد،‌ قصد مقامات قضايي بر اين است كه زندانيان را تحت فشار بيشتري قرار دهند. ف . ا: از سوي ديگر در زندانيان زندان رجايي شهر، اسد شقاقي و حجت زماني وارد هشتمين هفته اعتصاب غذاي خود شدند. صادق نقاشكار: شرايط جسمي اين زندانيان به غايت شديد مي باشد و حتي قدرت تحرك از اينها گرفته شده و همچنان مسئولين زندان و مسئولين قوه قضاييه به اين مساله رسيدگي نمي كنند. از جمله مسائل يا مشكلات جسمي كه براي اينها ايجاد شده، افت شديد فشار خون، سردردهاي شديد، كاهش بينايي و قدرت حركت ندارند و خانواده هايشان نگران وضعيت اين زندانيان هستند و از ما خواستند كه از تمام سازمان هاي حقوق بشري، دانشجويان و اقشار جامعه كه براي حمايت از اين زندانيان در راستاي گسترده اي عمل كنند تا شايد مسئولين زندان ها و قوه قضاييه نسبت به شرايط اينها تجديدنظري بوجود بياورند و به خواست هاي آنها رسيدگي كنند.
XS
SM
MD
LG