لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ تهران ۱۱:۵۸

کنفدراسیون جهانی سندیکاهای آزاد کارگری 15 فوريه را روز جهاني حمايت از کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرد


(rm) صدا | [ 7:20 mins ]
اتحاديه هاي جهاني در حمايت از كارگران ايران و آزادي زندانيان شركت واحد، روز چهارشنبه 15 فوريه را روز جهاني حمايت از كارگران ايران نامگذاري كردند و قصد برگزاري تظاهرات گسترده اي در مقابله سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي مختلف جهان را دارند. هبا ال شازلي رئيس بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي كانون همبستگي در آمريكا، در مصاحبه با راديو فردا، بر اهميت حمايت بين المللي از جنبش كارگران ايران و به ويژه كارگران شركت واحد اتوبوسراني تاكيد مي كند و مي گويد: «جای بسی تاسف است که اطلاع رساني در اين زمينه در ايران ممنوع شده.» وی می افزاید: «براي ما مهم است كه به كارگران ايران بگوييم جامعه بين المللي پشتيبان آنها است. بدانند كه تنها نيستند. اكنون ما از جانب نه ميليون كارگر زن و مرد آمريكايي عضو جنبش كارگري سراسر آمريكا پشيباني و همبستگيمان را از كارگران شركت واحد اعلام مي كنيم. آنها در ضمن حمايت 150 ميليون كارگر عضو ICFTU كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري را با خود دارند». مسعود ملك (راديو فردا): دهها عضو هيات مديره و فعالان سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه همچنان در زندان به سر مي برند و به صدها تن از كاركنان شركت واحد كه در جريان سركوب اعتصاب كارگران در اول بهمن ماه دستگير و زنداني شدند، پس از آزادي اجازه بازگشت به كار داده نشده است. اتحاديه هاي جهاني سندیکاهای مستقل کارگری در حمايت از كارگران ايران و آزادي زندانيان شركت واحد، روز چهارشنبه 15 فوريه را روز جهاني حمايت از كارگران ايران نامگذاري كردند و قصد برگزاري تظاهرات گسترده اي در مقابله سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي مختلف جهان را دارند. هبا ال. شازلي رئيس بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي كانون همبستگي در آمريكا،در مصاحبه با راديو فردا بر اهميت حمايت بين المللي از جنبش كارگران ايران و به ويژه كارگران شركت واحد اتوبوسراني تاكيد مي كند. هبا ال شازلي: براي ما بسيار مهم است كه از كارگران سراسر جهان و ايران پشتيباني كنيم. چرا مهم است، چون اطلاع رساني در اين زمينه در رسانه هاي ايران ممنوع شده و اين جاي بسي تاسف و اندوه است. بنابراين پشتيباني از آنها اهميت بسياري دارد. صداي كارگران را به گوش جهان برسانيم و به كارگران ايران بگوييم جامعه بين المللي پشتيبان آنها است. بدانند كه تنها نيستند. در اين برهه ما از جانب نه ميليون كارگر زن و مرد آمريكايي، عضو AFLCIO، جنبش كارگري سراسر آمريكا پشيباني و همبستگيمان را از كارگران شركت واحد اعلام مي كنيم. آنها در ضمن حمايت 150 ميليون كارگر عضو ICFTU كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري را با خود دارند. اين كنفدراسيون اعلام كرده روز پانزدهم فوريه سال 2006 روز بين المللي اقدام به نفع كارگران ايران است و از آنان حمايت مي كند. ما همراه با كارگران سراسر جهان و نه تنها در آمريكا، همبستگيمان را از طريق شركت در تظاهراتي در شهر واشنگتن در كنار اتحاديه هاي ملي از جمله رانندگان اتوبوس شهر ابراز مي داريم. ما وضعيت را از دوم دسامبر كه منصور اصانلو رئيس سنديكاي كاركنان شركت واحد و اعضاي هيات مديره بازداشت شدند، دنبال مي كنيم. روز 28 دسامبر اعضاي هيات مديره آزاد شدند، اما منصور اصانلو همچنان در بند است و از آن روز تاكنون اوضاع را دنبال كرده ايم. روزي كه بنا بود اعتصاب باشد، اما ماموران حكومتي با گاز اشك آور و باتوم و ترساندن و تهديد رانندگان و خانواده هايشان وارد عمل شدند. رانندگاني هم كه آزاد شده اند، اجازه بازگشت به كار پيدا نكرده اند. از اين رو ما همراه با آي سي اف تي يو اوضاع ايران را به دقت بسيار زير نظر داريم. م . م: هبا ال شازلي در پاسخ به اين پرسش كه كانون همبستگي در واشنگتن چه تداركاتي براي روز جهاني حمايت از كارگران در ايران انجام داده است، مي گويد: هبا ال شازلي: ما كه بازوي امور بين الملل جنبش كارگري آمريكا هستيم همراه با اين سازمان و نيز اتحاديه هاي محلي در واشنگتن با همكاري با يكديگر ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 15 فوريه در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي تجمع خواهيم كرد. همراه با رانندگان اتوبوس و اعضاي جامعه كارگري واشنگتن. تا حمايت و همبستگي خود را از كارگران شركت واحد اعلام كنيم. ما اميدواريم فرصت خوبي براي دستكم اعلام همبستگي با كارگران شركت واحد در تهران پيدا كنيم. م . م: رئيس بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي كانون همبستگي در آمريكا هباال شازلي در پاسخ به اين پرسش راديو فردا كه حركت ها و اقدام هاي بين المللي در حمايت از كارگران ايران به ويژه كاركنان شركت واحد را تا چه حد در جلب توجه و مسئوليت پذيري و پاسخگويي حكومت اسلامي موثر مي داند، چنين مي گويد: هبا از شازلي: اول اين كه بازداشت كارگراني كه فقط از حقوق اساسي كارگري خود استفاده كرده اند، غيرقابل قبول است. به عنوان يك عضو سازمان جهاني كار، جمهوري اسلامي مجبور است ملاك هاي بنيادين كارگري نظير حق تشكل و پيمان دسته جمعي را متحترم بشمارد. سنديكاي شركت واحد هم بر اين مساله بنيادين تمركز كرده، چيزي كه در بطن هر اتحاديه كارگري مستقل وجود دارد، يعني آزادي بدون قيد و شرط رهبر سنديكا رهبر اصانلو و ديگر اعضاي سنديكا كه به چيزي فعاليت براي تشكيل يك سنديكاي مستقل متهم نيستند. دوم حق بازگشت به كار همه كارگراني كه ناعادلانه اخراج شده اند. سوم به رسميت شناختن اتحاديه مستقل آنها و چهارم پذيرش توافقي كه در زمينه قرارداد دسته جمعي به عمل آمده. از نظر تاريخي ما مي دانيم كه كارگران از حقوق بين المللي كارگري محروم هستند. با اين ادعاي دولتي كه حقوق كارگري يك مساله سياسي است. جمهوري اسلامي نخستين دولتي نيست كه از اين تاكتيك استفاده مي كند. بنابراين مساله مهم اين است كه به جمهوري اسلامي قبولاند به عنوان يك عضو سازمان بين المللي كار و جامعه بين المللي بايد ملاك هاي اصولي كارگري بين المللي را محترم شمارد و ما اميدواريم بتوان بر سر ميز مذاكره برگشت و با نمايندگان كارگران شركت مذاكره كرد. بنابراين ما به فرستادن اين پيام ادامه مي دهيم. پيام مهمي است در رابطه با حمايت از حقوق كارگران كه به نظر ما حقوق بشر است و از حقوق اساسي است. ما براي حمايت از كارگران و حقوق آنها با رسانه ها و نيز سازمان هاي بين المللي همكاري مي كنيم و همانطوري كه پيشتر گفتم، اطلاع رساني در اين زمينه بسيار مهم است. اطلاع رساني به همه مردم جهان و به ويژه در ايران كه مردم از اين وضعيت آگاه شوند، چون اين يكي از راه هاي ابراز همبستگي كارگران است و اين كه اين كارگران در ايران بدانند تنها نيستند و ما در خارج از ايران از آنها حمايت مي كنيم.
XS
SM
MD
LG