لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تهران ۰۰:۲۱

يك گروگان سابق می گوید ترديدي ندارد كه احمدي نژاد از بازجويان اصلي گروه اشغال کننده سفارت آمریکا بود


(rm) صدا | [ 5:14 mins ]
كاركنان به گروگان گرفته شده سفارت آمريكا در سال 58 مي گويند رئيس جمهوري منتخب اسلامي، محمود احمدي نژاد همان كسي است كه طي دوران گروگان گيري از آنها بازجويي مي كرده و در اين باره كمترين ترديدي ندارند. ديويد رودر، يكي از گروگان ها به راديو فردا مي گويد: من بعد از اين كه نتيجه دور دوم انتخابات اعلام شد، او را شناختم، چون اين فرد طي 15 تا 18 جلسه بازجويي از شخص من در اوايل بحران گروگان گيري ها حضور داشت، آشكارا رهبري گروه را بر عهده داشت، هم بازجو، هم مترجم از او دستور مي گرفتند. آقاي رودر در واكنش به تكذيب مقامات جمهوري اسلامي از حضور محمود احمدي نژاد در ماجراي گروگان گيري مي گويد: آنچه كه مقام هاي تهراني مي گويند، قابل پيش بيني بود، او مي گويد در اشغال سفارت دست نداشت، اين مي تواند به مفهوم اين باشد كه او در روز اشغال سفارت در آنجا حضور نداشت، ولي به اعتراف خودش او در برنامه ريزي اشغال شركت داشت. تامس شفر از گروگان هاي سابق به رادیو فردا می گوید مشاركت احمدي نژاد در گروگان گيري را نمی تواند با قاطعیت تایید کند. كاركنان به گروگان گرفته شده سفارت آمريكا در سال 58 مي گويند رئيس جمهوري منتخب اسلامي، محمود احمدي نژاد همان كسي است كه طي دوران گروگان گيري از آنها بازجويي مي كرده و در اين باره كمترين ترديدي ندارند. ديويد رودر، يكي از گروگان ها در اين باره به راديو فردا مي گويد: ديويد رودر: من بعد از اين كه نتيجه دور دوم انتخابات اعلام شد، او را شناختم، چون اين فرد طي 15 تا 18 جلسه بازجويي از شخص من در اوايل آنچه به بحران گروگان گيري ها در سال 1358 معروف شد، حضور داشت. او آشكارا رهبري گروه را بر عهده داشت. هم بازجو، هم مترجم از او دستور مي گرفتند، هر سئوالي كه از من مي پرسيدند، پاسخ نمي دادم. او به طرف بازجو خم مي شد و چيزي به فارسي مي گفت. من فارسي بلد نبودم. سپس معمولا هر سه آنها اتاق را ترك مي كردند و من را در حالي كه به صندلي بسته شده بودم تنها مي گذاشتند و اين كار عادي آنها بود. اين حالت چيزي ميان 30 دقيقه تا تمام شب ادامه پيدا مي كرد، بعد يكي مي آمد دستان من را باز مي كرد، چشمانم را مي بست و من را به سلولم باز مي گرداند. اما در طي يكي از اين جلسات در حقيقت اولين جلسه اي كه من به ياد مي آورم، اين فرد در آن حضور داشت. پسر معلولم را تهديد كردند، چون من راضي به همكاري با بازجويان نبودم. اين لحظه تلخ در جريان تجربه گروگان گيري بود. مهديه جاويد (راديو فردا): آقاي رودر با اشاره به معصومه ابتكار، مشاور رئيس جمهوري اسلامي در امور محيط زيست ادامه مي دهد: ديويد رودر: بازپرس در سمت راست من قرار داشت. مترجمي كه يك زن بود دقيقا روبرويم ايستاده بود. او در دانشگاه تمپل آمريكا درس خوانده بود. ما او را مري صدا مي كرديم و اكنون او يك كتاب نوشته و انگار رئيس يك سازمان محيط زيست در ايران است. اين مرد دقيقا پشت مري بود. تهديد شدن پسرم و اطلاعات بسيار دقيقي كه آنها از مكان او و برنامه روزانه اش داشتند، تجربه بسيار هولناكي بود كه فراموش نمي كنم. تو مي تواني مرا تهديد كني، كشورم را تهديد كني، اما حق نداري خانواده ام را تهديد كني. به همين خاطر من وقتي آن شب او را در تلويزيون ديدم، مثل اين نبود كه فكر كنم آه من اين شخص را از كجا مي شناسم، بلكه بي درنگ به 25 سال پيش باز گشتم، من دقيقا مي دانستم كه اين فرد را كجا ديده ام و اتفاق هايي كه در زمان اولين برخوردمان روي داد را به ياد آوردم. م . ج: از او مي پرسم آيا شما قصد داريد اقدامي قانوني انجام دهيد؟ ديويد رودر: اين از حد يك نفر خارج است، من فقط اميدوارم كه هشداري باشد نه تنها براي كشور ما، بلكه براي كشورهاي ديگر. بزرگترين نگراني من در مورد شكوفايي جنبش ميانه رو و دموكرات در ميان جوانان تهران و ايران است و اين كه يك محافظه كار به عنوان رئيس جمهوري آنها انتخاب شده. م . ج: از آقاي رودر مي پرسم مقام هاي ايراني اين اتهام ها را رد كرده اند. واكنش شما چيست؟ ديويد رودر: عجيب است، اگر شما در ايران بوديد، حتي اگر يك ميانه رو بوديد چه مي كرديد؟ آيا شما به رئيس جمهوري منتخب اشاره مي كرديد؟ هيچ كس آنقدر شجاع نيست. آنچه كه مقام هاي تهراني مي گويند، قابل پيش بيني بود. شما بايد با دقت به آنچه كه مي گويد توجه كنيد. چون كه مي گويد او در اشغال سفارت دست نداشت. اين مي تواند به مفهوم اين باشد كه او در روز اشغال سفارت در آنجا حضور نداشت، ولي به اعتراف خودش او در برنامه ريزي اشغال شركت داشت. اين قسمتي از سوابق او است. او قطعا در بازجويی هاي اوليه ما حضور داشت. م . ج: اما در همين حال هستند گروگان هاي سابقي كه در مشاركت محمود احمدي نژاد در گروگان گيري ترديد دارند. آقاي تامس شفر يكي ديگر از كاركنان سابق به گروگان گرفته شده سفارت آمريكا در تهران مي گويد: آقاي احمدي نژاد، رئيس جمهوري منتخب اسلامي را به ياد نمي آورد. تامس شفر: من نمي توانم با قاطعيت بگويم كه او يكي از گروگان گيرهاي ما بود.
XS
SM
MD
LG