لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۴۴

ميثاق احمدي نژاد با وزرا: «دولت اسلامي» به جاي «جمهوري اسلامي» و تحقق «ولایت مطلقه فقیه»


(rm) صدا | [ 5:17 mins ]
محمود احمدي نژاد ميثاقي در 12 ماده با وزراي پيشنهادي امضا كرد و از آنها خواست همه توان خود را صرف تحقق هدف هايي از جمله ولايت مطلقه فقيه نمايند. در این ميثاق نامه به جاي جمهوري اسلامي از دولت اسلامي نام برده شده است. احمد سلامتيان تحليلگر در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تدوين ميثاق نشان دهنده اين است كه رئيس دولت و اعضايش نسبت به مدارك اصلي سازنده نظام ترديد دارند. در اصل اول ميثاق بر عدالت و مهرورزی تاکید می شود. آقاي سلامتيان مي گويد: در يك سيستمي كه مبني بر قانون است، مردم انتظار رعایت قوانین را دارند و مهر و محبت و اين حرفها مسائل ادبي است و قابل اندازه گيري نيست. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ميثاقي در 12 ماده با وزراي پيشنهادي امضا كرده و در آن از آنها خواسته است همه توان خود را صرف تحقق هدف هايي از جمله ولايت مطلقه فقيه نمايند. در ميثاق نامه همه جا به جاي جمهوري اسلامي از دولت اسلامي نام برده شده و اين گمان را به وجود آورده كه دولت جديد و حاميان آن ديگر چندان انگيزه اي در حفظ نام جمهوري ندارند. احمد سلامتيان تحليلگر مسائل ايران در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: احمد سلامتيان: به طور كلي در كشوري كه قانون اساسي دارد، قوانين موضوعه ديگر دارد، ارگان هاي مختلف در قانون اساسي وظيفه شان نظارت بر اجراي قانون اساسي است، تدوين يك ميثاق جديد براي تركيب يك دولت يا عمل بدون قاعده اي است يا نشان دهنده اين است كه چه رئيس دولت چه اعضايش نسبت به مدارك اصلي سازنده آن نظام ترديد دارند، آنها را كافي نمي بينند و به اين علت ضرورتي ديدند كه قسم و ميثاق جديدي را امضا كنند. در فارسي ضرب المثلي داريم كه مي گويد: حرف راست احتياج به قسم خوردن ندارند. آن حرفي كه در مظان نادرست و غير راست بودن است براي اثباتش افراد سوگند مي خورند، ميثاق امضا مي كنند. البته يك منظور تبليغاتي هم در اين مساله ديده مي شود كه به طور كلي دولت آقاي احمدي نژاد مي خواهد بگويد دولتي است كه با دولت هاي قبل از 16 سال گذشته فرق مي كند و حتي به اعتبار ديگري مثل اين كه يك دولت جديدي كه از ابتداي جمهوري اسلامي تا به حال هم چنين دولتي وجود نداشته و اين را هم بيشتر در ذوب بودن در ولايت مطلقه شخص علي خامنه اي مي بيند. به نظر من امضاي اين ميثاق نوعي بيان مجدد متفق كليه اعضاي دولت است كه كاملا مطيع، گوش به فرمان و ذوب در ولايت شخص آقاي خامنه اي هستند و از خودشان جدا از ايشان محلي از اعراب ندارند. امير آرمين (راديو فردا): در اصل اول آمده كه همه توان خود را صرف تحقق اهداف و برنامه ها و بعد اصول عدالت گستري و مهرورزي كنيم. اگر اينها واقعا اينقدر مهرورزند، چرا به اين مساله اكبر گنجي رسيدگي نمي كنند؟ احمد سلامتيان: به طور كلي در يك سيستمي كه قانون است، مردم از حاكمين خودشان انتظار دارند قانون را رعايت كنند. مهر و محبت و اين حرفها مسائل ادبي است. قابل اندازه گيري نيست. امكان دارد حتي كساني فكر كنند كه اگر يك كسي را به مجازات اعدام هم براسنند در حق او مهرورزي كرده اند و خواسته اند جان او را نجات دهند. فراموش نكنيم در ابتداي انقلاب ايران از اين سخنان زياد گفته مي شود. در كليساهاي قرون وسطي هم وقتي يك نفري را كه نسبت به او ظني وجود داشت شكنجه مي كردند، كليسا مدعي بود نشان دهنده عشق فوق العاده كليسا به آن فرد است كه نمي خواهد او به عذاب اخروي دچار شود، در نتيجه همينجا در دنيا عذاب دنيوي به او مي دادند. اصطلاح صحيح حقوقي و سياسي براي اين نوع مسائل عبارت است از رعايت قانون، مشخص كردن وضعيتي است كه قانون روابط بين دولت و شهروندان و بين خود شهروندان را مشخص كند و هر نوع انشا نويسي و كلمه پردازي به دور مفاهيم دقيق قانوني نوعي كوشش است براي فرار از اجراي قانون. حقوق مردم و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول و موادي كه مربوط به حقوق شهروندان و حقوق ملت است، بيان شده. نه رئيس جمهوري و نه اعضاي دولت خارج از آن اصول و قوانين جمهوري اسلامي در چارچوب جمهوري اسلامي احتياجي به قانون ديگري ندارند. مگر اين كه با مجموعه اين صحبت ها گفتگوي اين باشد كه جمهوري اسلامي كافي نيست و بنابراين آقاي احمدي نژاد درصدد ايجاد آن دولت اسلامي هستند كه برخي از صاحبنظران جمهوري اسلامي هم زمان هايي بيان آن را كردند و در آن صورت كاملا تخلف از خود قانون اساسي است كه آقاي خميني به آراي عمومي گذارده بود و عملا يك نوع تغيير ماهيت نظام در داخل جمهوري اسلامي و تبديل آن به يك نوع حكومت مستبده فردي است.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG