لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۱۶

تغييرات احتمالي سياست جمهوري اسلامي در قبال عراق: نظر يك تحليلگر


(rm) صدا | [ 4:48 mins ]
هنگام سفر جلال طالباني رئيس جمهوري عراق به ايران و ديدار ميان رهبران دو كشور، موافقت هايي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت و رهبر جمهوري اسلامي، از رئيس جمهوري عراق تقاضا كرد طرحي زمانبندي شده براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق تدارك ببيند. دكتر داوود هرميداس باوند در مصاحبه با راديو فردا ، با اشاره به سابقه روابط ميان ايران و عراق پس از انقلاب مي گويد: با توجه به اين كه مساله غرامات جنگ به صورت سيستماتيك پيگيري نشده، قبول تعهدات مالي جديد از سوي جمهوري اسلامي براي مردم ايران سئوال برانگيز است. آقاي باوند با اشاره به همكاري هاي جمهوري اسلامي با دولت عراق پس از بركناري صدام حسين مي گويد: نظام اسلامي تا حدي سياست تعديل را در برابر حضور آمريكا در عراق در پيش گرفته است. هنگام سفر جلال طالباني رئيس جمهوري عراق به ايران و ديدار ميان رهبران دو كشور، موافقت هايي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت و رهبر جمهوري اسلامي از رئيس جمهوري عراق تقاضا كرد طرحي زمانبندي شده براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق تدارك ببيند. دكتر داوود هرميداس باوند در مصاحبه با راديو فردا با اشاره به سابقه روابط ميان ايران و عراق از پس از انقلاب و نفوذ ايران در اين كشور درباره تغييراتي صحبت مي كند كه ظاهرا در سياست جمهوري اسلامي نسبت به عراق صورت گرفته است. داوود هرميداس باوند: ايران از همان ابتدا سياست همكاري را در پيش گرفته بود. در مساله دولت موقت يا جريان انتخابات، كه حتي اتحاديه عرب هم حاضر نبود دولت موقت را به رسميت بشناسد، ايران جزو اولين کشورهایی بود كه ترتيباتي را كه بعد از اشغال عراق ايجاد شد، در مراحل مختلف، تاييد و حمايت كرد. در هر حال، ايران داراي نفوذي در عراق است و بنابراين ضرورت ايجاب مي كند که با اين گروه ها كه فعلا بر اريكه قدرت هستند، روابط سازنده و حسنه داشته باشد. اما ادعاهايي هم مطرح است كه ايران دخالت مي كند در امور داخلي عراق، بخصوص از طرف انگلستان در مورد بصره. آمريكا و انگليس كه با مشكلاتي درون عراق مواجه هستند، نگراني هايي دارند و معتقدند دخالت هايي از سوي ايران انجام مي شود. به نظر من اين دو جنبه دارد. معمولا وقتي دولت ها با مشكلاتي روبرو مي شوند، بر آن هستند كه سپر بلايي پيدا كنند و قسمتي از تقاصير را متوجه ديگران كنند. اما در مورد دخالت، نكته اي در ايران است كه يك استراتژي واحدي وجود ندارد. يعني مراكز تصميم گيرنده متعددی هست كه گهگاه هم در تعارض با يكديگر است و اين امر سبب مي شود كه عليرغم موضع ظاهرا همكاري يا اعلام سازگاري، رويدادهايي پيش مي آيد و اتهامات و ادعاهايي مطرح مي شود. اين تا حدودي ناشي از ساختار نظامي سياسي جمهوري اسلامي است. اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): رهبر جمهوري اسلامي، روز سه شنبه در ديدار با رئيس جمهوري عراق گفت: يك جدول زماني را بايد عراق از آمريكا بخواهد كه بر مبناي آن، نيروهايش را از عراق خارج كند. قبلا پافشاري حاميان جناح راست در ايران بر خروج فوري اين نيروها از عراق بود. آيا اين معني خاصي مي دهد؟ داوود هرميداس باوند: اين تعديلي است كه در موضع جمهوري اسلامي پديدار شده. قرائن و علائمي است كه پيام مي دهد به طرف مقابل، كه ايران در يك راستاي جديدي مايل است در مسائل عراق ديالوگ داشته باشد؛ خواه به صورت پيام باشد، يا اتخاذ يك رويه عملي. اين مساله در خود كنگره آمريكا هم مطرح است كه آمريكا يك جدول زماني تعيين كند براي خروج تدريجي نيروهايش از عراق. در نتيجه اين نكته اي است كه مطرح شده، چه داخل آمريكا، چه خارج از آمريكا. بنابراين من فكر مي كنم با توجه به چنين رويدادها و واقعياتي، اظهارنظرهاي مقامات ايراني هم كمابيش سازگاري دارد با اين مطالبي كه مطرح شده در مورد خروج نيروهاي آمريكايي. ا . م . ك: در شرايطي كه غرامت ها را ايران هنوز نگرفته، كمك هاي متفاوتي را دارد به عراق مي كند. داوود هرميداس باوند: بله اين سئوال براي مردم ايران وجود دارد. غرامات زيادي به ايراني ها وارد شد كه در گزارش خود كارشناسان دبيركل هم تاكيد مي كنند كه ويراني ها به صورت سيستماتيك و مهندسي بوده. يعني نه تنها در جريان جنگ، بلكه هنگام تخليه، تمام آثاري كه ويران نشده بود منفجر شده به صورت مهندسي، و صدام هم اعلام كرده بود كه هيچ وقت شهری را پس نمي دهد، بلكه ويران می کند. با توجه به اين سوابق و ملاحظه به اين كه مساله غرامات هم به صورت سيستماتيك پيگيري نشده، حتي در چارچوبش هم توافقي نشده، قبول تعهدات مالي جديد از سوي ايران سئوال برانگيز است.
XS
SM
MD
LG